Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na Valnou hromadu oblasti Jihlava 11.1.2023

Pozvánka na Valnou hromadu oblasti Jihlava 11.1.2023

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

oblast Jihlava

pořádá valnou hromadu oblasti

ve středu 11. 1. 2023 v Gotickém sále Radnice Jihlava

Masarykovo nám. 1 v Jihlavě

 

Program:

 1. 15.00 hod. - zahájení, uvítání členů a hostů
 2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2022
 4. Zpráva Dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře, výboru oblasti a o činnosti DR a DK v uplynulém období
 5. Vystoupení předsedy ČKAIT
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Návrh plánu činnosti výboru oblasti v roce 2023
 8. Vystoupení hostů
 9. Diskuse
 10. Informace pojišťovacích makléřů
 11. Volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů v roce 2023
 12. Nominace kandidátů do orgánů ČKAIT (Představenstvo, Dozorčí rada, Stavovský soud)
 13. Návrh a schválení usnesení
 14. Závěr

 

Na valnou hromadu ČKAIT oblasti Jihlava Vás zve Ing. Karel Vaverka, předseda oblasti Jihlava

Prezence bude probíhat do 14.45 hod. Po skončení VHO bude podáno občerstvení.

Termín
Celková kapacita
90
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1400719 Radek Popelka MBA
2 1400231 Ing. Petr Seknička
3 1400435 Ing. Jana Teplá
4 1400187 Ing. František Komínek
5 1400243 Ing. Jaroslav Řičánek
6 1000530 Ing. Svatopluk Bolcek
7 1001688 Jiří Musil
8 0700843 Jaroslav Miksa
9 0100999 Vladimír Lahodný
10 1400273 Aleš Urban
11 1400666 Ing. František Fryš
12 1002245 Ing. František Uhlíř
13 1001668 Ing. Jiří Musil
14 0100069 Ing. Lubomír Hlom
15 1000325 Ing. Zdeněk Ambrož
16 0101093 Zdeněk Brom
17 1000741 Ing. Josef Kadlec
18 1400322 Ing. Otakar Blažek
19 1400275 Ing. Pavel Ježek
20 0100719 Ing. Jan Menhard
21 1400772 Tomáš Žoudlík
22 0700668 Jiří Lukšíček
23 0100204 Ing. Vladimír Žák
24 1001187 Ing. Richard Hon
25 1400344 Ing. Tomáš Emmer
26 1400185 Michal Hejkal
27 1400013 Ing. Zdeněk Janýr
28 0700517 Ladislav Venc
29 1400393 Marta Hronová
30 1400559 Ing. Martin Doubek
31 0700425 Ing. Bernhard Gampe