Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na valnou hromadu oblasti Liberec

Pozvánka na valnou hromadu oblasti Liberec

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU ČKAIT LIBEREC

která se koná

ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 15:00 hodin

 v multimediálním sálu budovy „C“ Libereckého kraje.

 

Prezence účastníků je od 14:30 hodin.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí: mandátové, volební a návrhové
 3. Zpráva o činnosti výboru oblasti za rok 2020
 4. Informace předsedy ČKAIT
 5. Vystoupení hostů
 6. Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKAIT
 7. Volba členů výboru oblasti
 8. Volba zástupců oblasti pro Shromáždění delegátů ČKAIT
 9. Zpráva volební komise
 10. Diskuze
 11. Usnesení valné hromady
 12. Závěr

 

Předpokládaný konec zasedání je v 17:00 hod.

Po skončení jednání je připraveno malé občerstvení.

 

Věřím, že využijete práva člena ČKAIT vyjádřit se k základním otázkám činnosti Komory a jednání valné hromady se zúčastníte.

 

Ing. Karel Urban
předseda výboru ČKAIT Liberec

 

 

 

Do sálu na valnou hromadu bude umožněn vstup osobám splňujícím mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. U prezence bude kontrola potvrzení stanovených podmínek. Pro případ POC samotestování doložte výsledek čestným prohlášením s fotografií testu – viz příloha.

Termín
Celková kapacita
100
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 98
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0501206 Ing. Petr Šindelka
2 0500871 Ing. Dana Polcarová