Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na Valnou hromadu oblasti Plzeň 28. 6. 2021

Pozvánka na Valnou hromadu oblasti Plzeň 28. 6. 2021

 

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU ČKAIT OBLASTI PLZEŇ,

která se koná

v sále kulturního domu Měšťanská beseda v Plzni, Kopeckého sady 59/13,

v pondělí 28. června 2021 v 15,00 hod.

 

Program jednání:

 1. Zahájení, uvítání hostů a členů a schválení programu Valné hromady
 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti výboru oblasti Plzeň v roce 2020
 4. Zpráva Dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře, o kontrole činnosti výboru oblasti a o činnosti DR a DK v roce 2020
 5. Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka – informační blok k činnosti ČKAIT
 6. Diskuse k předneseným zprávám
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volby členů výboru oblasti Plzeň a kandidáta do Dozorčí komise          
 9. Volby delegátů a jejich náhradníků na Shromáždění delegátů v roce 2021
 10. Vystoupení hostů
 11. Vystoupení pojišťovacího makléře
 12. Plán činnosti výboru oblasti Plzeň na rok 2021
 13. Diskuse
 14. Zpráva volební komise – výsledky voleb, případné druhé kolo voleb členů výboru oblasti a kandidáta do Dozorčí komise
 15. Usnesení Valné hromady
 16. Závěr (ukončení cca v 17.30 hod.).
   
     Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením §7 Volebního řádu ČKAIT je Valná hromada schopna se usnášet:
 • ve všech záležitostech, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ČKAIT registrovaných v oblasti,
 • při jakékoliv účasti o záležitostech uvedených v pozvánce, odeslané 21 dní před zasedáním všem členům ČKAIT registrovaným v oblasti 

V průběhu Valné hromady bude pořizována fotodokumentace, případně audiovizuální záznam. Svou účastí berete tuto informaci na vědomí a potvrzujete souhlas.

 
Ing. Luděk VEJVARA, Ph.D.
předseda oblasti Plzeň

Podmínky pro vstup do sálu na valnou hromadu

Termín
Celková kapacita
200
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 119
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0202256 Ing. Miroslav Jaroš
2 0200429 Ing. Jiří Kupka
3 0200430 Ing. Ivan Krystl
4 0201961 Ing. Petr Chalupný
5 0200344 Ing. Vladimír Křivka
6 0202334 Ing. Antonín Brnušák FEng.
7 0100214 Ing. Milan Paleček
8 0202328 Ing. Roman Sornas
9 0202153 Renata Plevačová
10 0200628 Ing. Jan Sýkora
11 0200349 Ing. Jana Cihlářová
12 0200390 Ing. Václav Nový
13 0200501 Jiří Vaněk
14 0201854 Ing. Ota Heller
15 0200016 Ing. Josef Mottl
16 0202280 Milan Krbec
17 0200870 Vlastislav Sobota
18 0201258 Jana Přibáňová
19 0201177 Pavel Ulč
20 0201297 Ing. Karel Hubáček
21 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
22 0201775 Josef Černý
23 0200584 Ing. Jaromír Janoušek
24 0201223 Ing. Koloman Lagin
25 0200238 Ing. Lubomír Hrdina
26 0201152 Miroslav Stuchlík
27 0202209 Ing. Radek Tomášek
28 0201987 Pavel Linka
29 0200627 Ing. Jiří Boleček
30 0200120 Ing. Jan Varga
31 0200816 Petr Rezler
32 0200230 Ing. Vladimír Křenek
33 0201341 Zbyněk Bartoň
34 0200329 Jaroslav Janda
35 0200413 Jan Sedláček
36 0201314 Ing. Václav Netušil
37 0201505 Ing. Václav Petráš Ph.D., MSc.
38 0200146 Ing. Petr Herbolt
39 0200885 Ing. Milan Krejcar
40 0200167 Marie Jirková
41 0201997 Petr Verner
42 0202282 Ing. Jolana Bradová
43 0200823 Ing. Stanislav Jaroš
44 0201239 Ing. Milan Werdan
45 0200947 Dobroslav Bořík
46 0200011 Ing. Miroslav Brada
47 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
48 0201252 Ing. Lada Kůsová
49 0201822 Bc. Jaroslav Zabloudil DiS.
50 0200517 Ing. Jiří Panuška
51 0201213 Štěpánka Magyarová
52 0201975 Vladimír Maruš
53 0200026 Ing. Karel Němeček
54 0200056 Miloš Zahradník
55 0201876 Ing. Ladislav Rouspetr
56 0200482 Vladimír Procházka
57 0200692 Vladimír Šlechta
58 0200046 Ing. Josef Kubr
59 0200195 Ing. Václav Chvátal
60 0202171 Ing. Marcela Procházková
61 0202172 Ing. Petr Procházka
62 0200183 František Kortus
63 0202294 Ing. Marek Hořan
64 0200077 Ing. Libor Ženíšek
65 0201302 Ing. Zdeněk Zrno
66 0200024 Ing. Jaromír Vlček
67 0201238 František Šimek
68 0201019 Ing. Eva Argmannová
69 0201609 Ing. Anna Kopecká
70 0200171 Ing. František Netrval
71 0200001 Ing. Václav Honzík
72 0200118 Ing. Jiří Kalčík
73 0200014 Jan Sýkora
74 0200335 Ing. Viktor Vilímek
75 0201643 Jan Kňourek
76 0201601 Petr Wudy
77 0200201 Ing. Václav Schamberger
78 0200762 Josef Šedivec
79 0200084 Ing. Petr Bureš
80 0200029 Ing. Aleš Štrunc CSc.
81 0200135 Jana Vaňačová