Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické zkušenosti TDS při kontrole staveb - seminář

Praktické zkušenosti TDS při kontrole staveb - seminář

Přednášející:   Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Seminář je zaměřen na poznatky získané při provádění kontrolní činnosti během realizace staveb a je zobecněním především praktických zkušeností TDS stavebníka s doplněním ukázek nejčastějších vad, které se při provádění staveb mohou vyskytnout nebo se na konkrétních stavbách již vyskytly. Praktické ukázky vad a nedostatků zahrnují všechny fáze výstavby, ať již mají tyto vady původ v přípravné a projektové fázi nebo ve fázi provádění staveb. Seminář je doplněn grafickými a textovými ukázkami, které dokumentují pochybení, kterých se účastníci výstavby nejen v procesu realizace, ale i během užívání staveb dopouštějí. Součástí semináře jsou ukázky fotodokumentace vadného plnění.

Program:

  1. Úvod
  2. Provádění staveb a činnost TDS na stavbě
  3. Nedostatky dokumentace a ukázky častých chyb při navrhování staveb
  4. Vady při realizaci a ukázky chybného provádění staveb
  5. Poučení z kontrol během provádění staveb
  6. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb  

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 7.12.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 07122023 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1400336 Ing. Jiří Marek
2 0003515 Zdeněk Voska
3 0012312 Ing. Luboš Chlouba
4 0700347 Ing. Karel Vrbický
5 1005496 Ing. Josef Čech Ph.D.
6 0005446 Ladislav Novotný
7 0004925 Ing. František Klasna
8 0014015 Ing. Matěj Steiner
9 0015362 Tomáš Charvát
10 0011233 Ing. Ondrej Kybast
11 0012277 Ing. Jan Čiviš