Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické zkušenosti TDS při kontrole staveb - webinář

Praktické zkušenosti TDS při kontrole staveb - webinář

Přednášející:   Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Seminář je zaměřen na poznatky získané při provádění kontrolní činnosti během realizace staveb a je zobecněním především praktických zkušeností TDS stavebníka s doplněním ukázek nejčastějších vad, které se při provádění staveb mohou vyskytnout nebo se na konkrétních stavbách již vyskytly. Praktické ukázky vad a nedostatků zahrnují všechny fáze výstavby, ať již mají tyto vady původ v přípravné a projektové fázi nebo ve fázi provádění staveb. Seminář je doplněn grafickými a textovými ukázkami, které dokumentují pochybení, kterých se účastníci výstavby nejen v procesu realizace, ale i během užívání staveb dopouštějí. Součástí semináře jsou ukázky fotodokumentace vadného plnění.

Program:

  1. Úvod
  2. Provádění staveb a činnost TDS na stavbě
  3. Nedostatky dokumentace a ukázky častých chyb při navrhování staveb
  4. Vady při realizaci a ukázky chybného provádění staveb
  5. Poučení z kontrol během provádění staveb
  6. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb  

Místo konání: online

Datum konání: 7.12.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 07122023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce: webinář. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013257 Ing. Petr Müller
2 1202049 Ing. Vladimír Hirt
3 1006820 Ing. Martin Kužela
4 0601652 Ing. Monika Kopecká
5 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
6 0010933 Ing. Ivana Fialová
7 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
8 1103191 Ing. Jan Kajan
9 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
10 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
11 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
12 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
13 0013122 Ing. Pavel Sláma
14 0102554 Ing. Michal Haman
15 1104467 Mgr. Ing. Richard Kajzar
16 1006579 Ing. Petr Vedra
17 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
18 1007514 Ing. Stanislav Sedláček
19 0012764 Ing. Přemysl Havlík
20 1302253 Ing. David Zapletal
21 0401314 Ing. Pavel Štětka
22 1005195 David Novák
23 1007132 Ing. Radim Hubený
24 0701715 Petr Pecháček
25 0700951 Ing. Martin Linek
26 0013291 Ing. Jindra Sixtová
27 0000641 Ing. Jana Hejnalová
28 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
29 1101216 Ing. Dagmar Žižková
30 0100939 Jaroslav Šimek
31 1104201 Ing. Karel Oubělický
32 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
33 0009294 Ing. Jiří Houda
34 0010876 Ing. Michal Türk
35 0014995 Ing. Roman Weiser
36 0014832 Jiří Nechuta
37 1104100 Ing. Jiří Němec
38 1103990 Ing. Daniela Rokosová
39 0006802 Ing. Petr Pavlíček
40 1103994 Ing. Kateřina Janečková
41 0202084 Ing. Aleš Novotný
42 1005680 Ing. Karel Vlček
43 0102739 Ing. Tomáš Král
44 0602324 Ing. Jiří Havrda
45 1104179 Ing. Jaromír Švec
46 0014750 Ing. Jan Tůma
47 1103470 Ing. Ivana Máchová
48 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
49 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
50 1005357 Ing. Dušan Brablec
51 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
52 1006945 Ing. Miroslav Lipka
53 0402495 Ing. Jiří Novotný
54 3000292 Ing. Juraj Štrbák
55 1004332 Ing. Petr Pokorný
56 0009826 Ing. Petra Trajerová
57 1302348 Ing. Marek Lukács
58 1006866 Ing. Martin Oškera
59 0602920 Ing. Marek Lokvenc
60 0102669 Daniel Břečka diplomovaný technik
61 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
62 1102303 Ing. Libor Knop
63 0009609 Vladimír Kubišta
64 0013566 Ing. Ján Škripko
65 0102635 Bc. Marek Potclan
66 0102379 Radek Veselý
67 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
68 1007060 Ing. Pavel Knetl
69 1007564 Ing. Lucie Lesáková
70 0010598 Josef Vencl
71 0010557 Ing. Milan Čermák
72 1102726 Ing. Iva Polochová
73 1006558 Ing. Karel Bursík
74 1103280 Ing. Martin Langer
75 1006977 Ing. Tomáš Herman
76 1302401 Ing. Martin Běťák
77 0202496 Ing. Tomáš Lohr
78 1301489 Ing. Robert Vráblík
79 1400615 Ing. Roman Pitka
80 0010313 Ing. Martin Hudeček
81 1003689 Ing. Jiří Reitknecht
82 1300515 Ing. Dalibor Hamliš
83 0015225 Ing. et Ing. Václav Barvíř
84 1006335 Ing. Eva Tůmová
85 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
86 1104548 Ing. Tomáš Zelenka
87 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
88 1102234 Ing. Břetislav Piprek
89 0014118 Ing. Václav Jezbera
90 0002596 Ing. Jaroslav Kožušník
91 0401022 Jiří Buneš
92 1100542 Ing. Pavel Knop-Kostka
93 0102627 Zdeněk Valenta
94 0014170 Ing. Martin Jírovský
95 0011708 Ladislav Krešne
96 0011231 Ing. Miroslav Šmejkal
97 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
98 0013219 Ing. Mária Vaňková
99 0012532 Ing. Radek Hrma
100 0500632 Ing. Josef Ježek
101 0009562 Ing. František Bartoš
102 0500978 Miroslav Ira
103 1301634 Ing. Josef Plášek
104 0011858 Tomáš Kotrba
105 0102341 Ing. Jiří Vobr
106 1201437 Ing. Aleš Hanák
107 0401732 Miroslav Hyl
108 1103449 Ing. Robert Kotásek
109 1102895 Pavel Žurek
110 1003894 Ing. Ivo Pavlík
111 0602916 Jakub Martinek DiS.
112 0701589 Ondřej Peňák
113 0201111 Ing. Martin Karafiát
114 1400230 Ing. Jiří Černý
115 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
116 0102755 Bc. Zbyněk Mladý
117 0401726 Jiří Bauer
118 0701607 Ing. Jiří Herynek
119 0401469 Ing. Zdislav Mazur
120 1102643 Vratislav Bajgar
121 1102991 Ing. Tomáš Ricka
122 1100547 Ing. Zdeněk Kubánek
123 0202274 Ing. Jaroslav Čechura
124 1103881 Ing. Roman Tietz
125 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
126 0013940 Ing. Václav Šustr
127 1103910 Ing. Jiří Mašek
128 0014179 Ing. Martin Másilko
129 0100484 Ing. Jiří Trnka
130 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
131 0701227 Ing. Zdeněk Harvánek
132 0401827 Ing. Petr Kádě
133 1001562 Ing. Luděk Pelikán
134 0014808 Jan Hašek
135 1103739 Ing. Milan Sauer
136 0014082 Ing. Tomáš Husák
137 0402659 Mgr. Otakar Pastyřík
138 1006310 Bc. Martin Olbrecht
139 1103756 Ing. Jan Stuchlík
140 1007127 Radek Prokeš
141 1005538 Jiří Richtr DiS.
142 1004201 Ing. Jan Matějíček
143 0602276 Tomáš Hudec
144 0013553 Ing. Ondřej Vaculík
145 0200795 Ing. Petr Šatra
146 1102332 Ing. Marek Lukáš
147 0009088 Ing. Radek Růžička
148 1005341 Ing. Tomáš Sobotka
149 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
150 3000376 Ing. Ľubomír Foriška
151 0300772 Petr Pařízek
152 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
153 1301987 Ing. Josef Brand
154 0202502 Ing. Vít Spálenský
155 1006322 Mgr. Pavel Holešinský
156 0301283 Karel Melzer
157 1104019 Pavel Norek
158 1201251 Ing. Luděk Cekr
159 1102005 Alena Kasanová
160 0301617 Ing. Jan Zugárek
161 0005087 Ing. Luděk Toman
162 3000034 Ing. Oto Sova
163 0009044 Ing. Jan Skála
164 0014423 Ing. Tibor Jéger
165 0014423 Ing. Tibor Jéger
166 0012553 Ing. Stanislav Kolář
167 1004434 Ing. Josef Vlk
168 0202017 Alice Netrvalová Dipl. tech.
169 0402190 Lukáš Slavík
170 0602563 Ing. Jan Sekanina
171 1003639 Ing. Daniela Janevová
172 1005876 Ing. Michal Valenta
173 1004424 Ing. Milan Pokorný
174 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
175 1007461 1007539Ing. Jiří Bohatec
176 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
177 0011290 Ing. Lukáš Drábek
178 0010699 Tomáš Pilík DiS.
179 0015290 Ing. Jakub Maleček
180 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
181 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
182 1104058 Lukáš Macura
183 1005924 Ing. Petr Neradilek
184 1007408 Ing. Čeněk Bartek
185 1007408 Ing. Čeněk Bartek
186 3000363 Ing. Mario Fedorčík
187 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
188 1006733 Ing. Radim Doležal
189 1005863 Ing. Jiří Veselý
190 0013134 Ing. arch. Lenka David
191 0401323 Ing. Milan Klíma
192 0202280 Milan Krbec
193 0014087 Ing. Tomáš Janata
194 0011337 Roman Pejskar
195 0600323 Jan Vávra
196 1103684 Ing. Jan Baďura
197 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
198 0009541 Ing. Karel Kozel
199 1005283 Ing. Ruben Pippal
200 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
201 1100781 Ing. Jan Krőmer
202 1400203 Martin Dokulil
203 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
204 0102356 Ing. Dana Brožová
205 1302066 František Hruboň
206 0602658 Ing. Petr Košťál
207 0300454 Miroslav Petrásek
208 1003636 Ing. Vladimír Fouček
209 0013045 Ing. David Mareček
210 1201722 Ing. Marek Krejčí
211 1002332 Ing. Miroslav Havlíček
212 0101168 Martin Kolouch
213 0006090 Jiří Baštář
214 1202442 Ing. Petr Lenoch
215 0013429 Ing. Markéta Šedivá
216 0012663 Ing. Martin Kozojed
217 1200575 Ing. Ladislav Kašpar
218 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
219 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
220 0501269 Ing. Václav Souček
221 0602767 Ladislav Sedláček
222 1102774 Ing. Martin Lichvár
223 0201980 Ing. Michal Krošlák
224 0012395 Jan Červenka
225 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
226 0008451 Ing. Jiří Plichta
227 0000836 Pavel Jenčík
228 1007525 Ing. Jakub Teplý
229 1400780 Ing. Radim Bajer
230 0402429 Jan Březina
231 1007341 Ing. Michal Špiroch
232 0602846 Ing. Daniel Haase
233 0009874 Ing. František Smrčka
234 1301844 Ing. Tomáš Macík
235 1103796 Ing. Pavel Srkal
236 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
237 1004884 Ing. Miroslav Plaček
238 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
239 1102272 Ing. Janusz Nogol
240 1104392 Eduard Tomanek
241 0501356 Ing. Michal Vancl
242 0700668 Jiří Lukšíček
243 0011315 Ing. Josef Vaňásek
244 0600389 Petr Bártík
245 0012991 Ing. Michal Čížek
246 0008374 Ing. David Vávra
247 0014663 Tomáš Kupka DiS.
248 1102842 Ing. Ivo Swaczyna
249 0015227 Miroslav Nečas
250 1007099 Ing. Jakub Král
251 0402544 Ing. Tereza Matoušková
252 1301644 Ing. Luděk Onderka
253 0301608 Kristýna Knapová
254 0009602 Ing. Jaroslava Vítovcová
255 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
256 0013474 Ing. Ladislav Hodek
257 0401252 Jiří Martinec
258 0102712 Petr Korbaj
259 0701654 Ing. Jan Chreno
260 0015351 Milan Křepela
261 1102948 Ing. Jan Homola
262 0012429 Ing. Martin Lischka
263 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
264 0202395 Lukáš Klaus
265 1007494 Ing. Pavel Blažek
266 0014528 Ing. Martin Pán
267 1003507 Ing. Milan Křemenák
268 1104085 Ing. Daniel Szmek
269 0100537 Ing. Vladimír Konrád
270 0700168 František Zachař
271 1302208 Ing. Mirko Ingr
272 1103097 Ing. Petr Ščotka
273 0202444 Ondřej Šlais dipl. tech.
274 1202319 Radek Hrbáček DiS.
275 1104088 Ing. Miroslav Pasterňák
276 0102394 Bc. Ondřej Jileček
277 0013390 Ing. Ondřej Machek
278 0101421 Ing. Jan Předota
279 0015353 Luděk Pokorný
280 0013080 Ing. Jan Hora
281 0402697 Jaroslav Burda DiS.
282 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
283 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
284 1003302 Ing. Pavel Binka
285 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
286 0102041 Karel Jirovec
287 0013251 Kryštof Rotkovský
288 1006630 Ing. Robin Prachař
289 0001113 Leoš Krejčín
290 1301630 Martin Trtek
291 0102720 Ing. Jan Pilík
292 0009182 Ing. Libor Zedník
293 1006424 Ing. Jiří Kopecký
294 0202159 Karel Ulman
295 0401999 Martin Kříž
296 0015142 Ing. Jiří Ramba
297 0201727 Zdeněk Plevač
298 0014905 Tomáš Hájek
299 0014507 Tomáš Fodrán
300 0014289 Ing. Jan Hercík
301 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
302 0015346 Ing. Přemysl Krejčí
303 0010923 Ing. Martin Karpinský
304 0014532 Ing. arch. Tomáš Kučera
305 0009660 Ing. Jiří Pavelka
306 0013226 Lukáš Janota DiS.
307 0012451 Ing. Jakub Nosek
308 0003371 Ing. Jiří Zuman
309 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
310 0007129 Ing. Jaroslav Havlík
311 0009926 Ing. Václav Stříbrský
312 0014875 Jiří Hlavsa
313 0008539 Ing. Jan Hašek
314 0012218 Ing. Roman Sochor
315 0001081 Ing. Milan Sahánek
316 0010687 Zdeněk Karmazin
317 0015156 Ing. Martin Podzimek
318 0010502 Ing. Jaroslav Jankovský
319 0004919 Ing. Petr Unger
320 0014259 Ing. Aleš Mňuk
321 0005523 Ing. Martin Riger
322 0013941 Ing. Jiří Šponar
323 0014896 Vladislav Šplíchal
324 0003224 Eva Jakubková
325 0011728 Ing. Tomáš Pecival
326 0013285 František Beránek
327 0014140 Radek Slanička
328 0008569 Ing. Martin Butor
329 0012452 Ing. Milan Onderka
330 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
331 0014835 Tomáš Nešpor
332 1302251 Ing. Robin Filák
333 0102456 Ing. Petr Klobusovský
334 0014519 Patrik Štverák
335 0014114 Marek Rusnák
336 0014343 Ing. Jan Adamec
337 0014726 Ing. Dušan Novotný
338 0012719 Ing. Roman Květoň
339 0014117 Ing. Jan Marek
340 0012426 Ing. Radek Kejmar
341 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
342 0015133 Ing. Tomáš Fait
343 0501181 Ing. Michal Vojáček
344 0402537 Petr Komhäuser
345 0014437 Ing. Martin Rajnoch
346 0013825 Ing. Johana Hanulíková
347 0008744 Petra Rylichová
348 0009125 Vladimír Hubač
349 0500491 Günter Hanisch
350 0014090 Ing. Pavel Hanzlík
351 0015169 Matouš Procházka
352 0015292 Ing. Vojtěch Žádník
353 0015058 Ing. Jan Šmolík
354 1006346 Ing. Jan Špatný
355 0007711 Ing. Pavel Doležil
356 0014823 Ing. Milan Vaňas
357 0007121 Ing. Michal Zajíček
358 0007695 Ing. Marie Wolfová
359 0014534 Tomáš Kult
360 0013969 Ing. Petr Janeček