Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické zkušenosti TDS při kontrole staveb - webinář

Praktické zkušenosti TDS při kontrole staveb - webinář

Přednášející:   Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Seminář je zaměřen na poznatky získané při provádění kontrolní činnosti během realizace staveb a je zobecněním především praktických zkušeností TDS stavebníka s doplněním ukázek nejčastějších vad, které se při provádění staveb mohou vyskytnout nebo se na konkrétních stavbách již vyskytly. Praktické ukázky vad a nedostatků zahrnují všechny fáze výstavby, ať již mají tyto vady původ v přípravné a projektové fázi nebo ve fázi provádění staveb. Seminář je doplněn grafickými a textovými ukázkami, které dokumentují pochybení, kterých se účastníci výstavby nejen v procesu realizace, ale i během užívání staveb dopouštějí. Součástí semináře jsou ukázky fotodokumentace vadného plnění.

Program:

  1. Úvod
  2. Provádění staveb a činnost TDS na stavbě
  3. Nedostatky dokumentace a ukázky častých chyb při navrhování staveb
  4. Vady při realizaci a ukázky chybného provádění staveb
  5. Poučení z kontrol během provádění staveb
  6. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb  

Místo konání: online

Datum konání: 7.12.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 07122023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce: webinář. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013257 Ing. Petr Müller
2 1202049 Ing. Vladimír Hirt
3 1006820 Ing. Martin Kužela
4 0601652 Ing. Monika Kopecká
5 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
6 0010933 Ing. Ivana Fialová
7 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
8 1103191 Ing. Jan Kajan
9 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
10 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
11 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
12 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
13 0013122 Ing. Pavel Sláma
14 0102554 Ing. Michal Haman
15 1104467 Mgr. Ing. Richard Kajzar
16 1006579 Ing. Petr Vedra
17 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
18 1007514 Ing. Stanislav Sedláček
19 0012764 Ing. Přemysl Havlík
20 1302253 Ing. David Zapletal
21 0401314 Ing. Pavel Štětka
22 1005195 David Novák
23 1007132 Ing. Radim Hubený
24 0701715 Petr Pecháček
25 0700951 Ing. Martin Linek
26 0013291 Ing. Jindra Sixtová
27 0000641 Ing. Jana Hejnalová
28 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
29 1101216 Ing. Dagmar Žižková
30 0100939 Jaroslav Šimek
31 1104201 Ing. Karel Oubělický
32 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
33 0009294 Ing. Jiří Houda
34 0010876 Ing. Michal Türk
35 0014995 Ing. Roman Weiser
36 0014832 Jiří Nechuta
37 1104100 Ing. Jiří Němec
38 1103990 Ing. Daniela Rokosová
39 0006802 Ing. Petr Pavlíček
40 1103994 Ing. Kateřina Janečková
41 0202084 Ing. Aleš Novotný
42 1005680 Ing. Karel Vlček
43 0102739 Ing. Tomáš Král
44 0602324 Ing. Jiří Havrda
45 1104179 Ing. Jaromír Švec
46 0014750 Ing. Jan Tůma
47 1103470 Ing. Ivana Máchová
48 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
49 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
50 1005357 Ing. Dušan Brablec
51 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
52 1006945 Ing. Miroslav Lipka
53 0402495 Ing. Jiří Novotný
54 3000292 Ing. Juraj Štrbák
55 1004332 Ing. Petr Pokorný
56 0009826 Ing. Petra Trajerová
57 1302348 Ing. Marek Lukács
58 1006866 Ing. Martin Oškera
59 0602920 Ing. Marek Lokvenc
60 0102669 Daniel Břečka diplomovaný technik
61 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
62 1102303 Ing. Libor Knop
63 0009609 Vladimír Kubišta
64 0013566 Ing. Ján Škripko
65 0102635 Bc. Marek Potclan
66 0102379 Radek Veselý
67 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
68 1007060 Ing. Pavel Knetl
69 1007564 Ing. Lucie Lesáková
70 0010598 Josef Vencl
71 0010557 Ing. Milan Čermák
72 1102726 Ing. Iva Polochová
73 1006558 Ing. Karel Bursík
74 1103280 Ing. Martin Langer
75 1006977 Ing. Tomáš Herman
76 1302401 Ing. Martin Běťák
77 0202496 Ing. Tomáš Lohr
78 1301489 Ing. Robert Vráblík
79 1400615 Ing. Roman Pitka
80 0010313 Ing. Martin Hudeček
81 1003689 Ing. Jiří Reitknecht
82 1300515 Ing. Dalibor Hamliš
83 0015225 Ing. et Ing. Václav Barvíř
84 1006335 Ing. Eva Tůmová
85 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
86 1104548 Ing. Tomáš Zelenka
87 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
88 1102234 Ing. Břetislav Piprek
89 0014118 Ing. Václav Jezbera
90 0002596 Ing. Jaroslav Kožušník
91 0401022 Jiří Buneš
92 1100542 Ing. Pavel Knop-Kostka
93 0102627 Zdeněk Valenta
94 0014170 Ing. Martin Jírovský
95 0011708 Ladislav Krešne
96 0011231 Ing. Miroslav Šmejkal
97 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
98 0013219 Ing. Mária Vaňková
99 0012532 Ing. Radek Hrma
100 0500632 Ing. Josef Ježek
101 0009562 Ing. František Bartoš
102 0500978 Miroslav Ira
103 1301634 Ing. Josef Plášek
104 0011858 Tomáš Kotrba
105 0102341 Ing. Jiří Vobr
106 1201437 Ing. Aleš Hanák
107 0401732 Miroslav Hyl
108 1103449 Ing. Robert Kotásek
109 1102895 Pavel Žurek
110 1003894 Ing. Ivo Pavlík
111 0602916 Jakub Martinek DiS.
112 0701589 Ondřej Peňák
113 0201111 Ing. Martin Karafiát
114 1400230 Ing. Jiří Černý
115 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
116 0102755 Bc. Zbyněk Mladý
117 0401726 Jiří Bauer
118 0701607 Ing. Jiří Herynek
119 0401469 Ing. Zdislav Mazur
120 1102643 Vratislav Bajgar
121 1102991 Ing. Tomáš Ricka
122 1100547 Ing. Zdeněk Kubánek
123 0202274 Ing. Jaroslav Čechura
124 1103881 Ing. Roman Tietz
125 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
126 0013940 Ing. Václav Šustr
127 1103910 Ing. Jiří Mašek
128 0014179 Ing. Martin Másilko
129 0100484 Ing. Jiří Trnka
130 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
131 0701227 Ing. Zdeněk Harvánek
132 0401827 Ing. Petr Kádě
133 1001562 Ing. Luděk Pelikán
134 0014808 Jan Hašek
135 1103739 Ing. Milan Sauer
136 0014082 Ing. Tomáš Husák
137 0402659 Mgr. Otakar Pastyřík
138 1006310 Bc. Martin Olbrecht
139 1103756 Ing. Jan Stuchlík
140 1007127 Radek Prokeš
141 1005538 Jiří Richtr DiS.
142 1004201 Ing. Jan Matějíček
143 0602276 Tomáš Hudec
144 0200795 Ing. Petr Šatra
145 1102332 Ing. Marek Lukáš
146 0009088 Ing. Radek Růžička
147 1005341 Ing. Tomáš Sobotka
148 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
149 3000376 Ing. Ľubomír Foriška
150 0300772 Petr Pařízek
151 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
152 1301987 Ing. Josef Brand
153 0202502 Ing. Vít Spálenský
154 1006322 Mgr. Pavel Holešinský
155 0301283 Karel Melzer
156 1104019 Pavel Norek
157 1201251 Ing. Luděk Cekr
158 1102005 Alena Kasanová
159 0301617 Ing. Jan Zugárek
160 0005087 Ing. Luděk Toman
161 3000034 Ing. Oto Sova
162 0009044 Ing. Jan Skála
163 0014423 Ing. Tibor Jéger
164 0014423 Ing. Tibor Jéger
165 0012553 Ing. Stanislav Kolář
166 1004434 Ing. Josef Vlk
167 0202017 Alice Netrvalová Dipl. tech.
168 0402190 Lukáš Slavík
169 0602563 Ing. Jan Sekanina
170 1003639 Ing. Daniela Janevová
171 1005876 Ing. Michal Valenta
172 1004424 Ing. Milan Pokorný
173 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
174 1007461 Ing. Jiří Bohatec
175 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
176 0011290 Ing. Lukáš Drábek
177 0010699 Tomáš Pilík DiS.
178 0015290 Ing. Jakub Maleček
179 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
180 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
181 1104058 Lukáš Macura
182 1005924 Ing. Petr Neradilek
183 1007408 Ing. Čeněk Bartek
184 1007408 Ing. Čeněk Bartek
185 3000363 Ing. Mario Fedorčík
186 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
187 1006733 Ing. Radim Doležal
188 1005863 Ing. Jiří Veselý
189 0013134 Ing. arch. Lenka David
190 0401323 Ing. Milan Klíma
191 0202280 Milan Krbec
192 0014087 Ing. Tomáš Janata
193 0011337 Roman Pejskar
194 0600323 Jan Vávra
195 1103684 Ing. Jan Baďura
196 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
197 0009541 Ing. Karel Kozel
198 1005283 Ing. Ruben Pippal
199 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
200 1100781 Ing. Jan Krömer
201 1400203 Martin Dokulil
202 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
203 0102356 Ing. Dana Brožová
204 1302066 František Hruboň
205 0602658 Ing. Petr Košťál
206 0300454 Miroslav Petrásek
207 1003636 Ing. Vladimír Fouček
208 0013045 Ing. David Mareček
209 1201722 Ing. Marek Krejčí
210 1002332 Ing. Miroslav Havlíček
211 0101168 Martin Kolouch
212 0006090 Jiří Baštář
213 1202442 Ing. Petr Lenoch
214 0013429 Ing. Markéta Šedivá
215 0012663 Ing. Martin Kozojed
216 1200575 Ing. Ladislav Kašpar
217 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
218 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
219 0501269 Ing. Václav Souček
220 0602767 Ladislav Sedláček
221 1102774 Ing. Martin Lichvár
222 0012395 Jan Červenka
223 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
224 0008451 Ing. Jiří Plichta
225 0000836 Pavel Jenčík
226 1007525 Ing. Jakub Teplý
227 1400780 Ing. Radim Bajer
228 0402429 Jan Březina
229 1007341 Ing. Michal Špiroch
230 0602846 Ing. Daniel Haase
231 0009874 Ing. František Smrčka
232 1301844 Ing. Tomáš Macík
233 1103796 Ing. Pavel Srkal
234 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
235 1004884 Ing. Miroslav Plaček
236 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
237 1102272 Ing. Janusz Nogol
238 1104392 Eduard Tomanek
239 0501356 Ing. Michal Vancl
240 0700668 Jiří Lukšíček
241 0011315 Ing. Josef Vaňásek
242 0600389 Petr Bártík
243 0012991 Ing. Michal Čížek
244 0008374 Ing. David Vávra
245 0014663 Tomáš Kupka DiS.
246 1102842 Ing. Ivo Swaczyna
247 0015227 Miroslav Nečas
248 1007099 Ing. Jakub Král
249 0402544 Ing. Tereza Matoušková
250 1301644 Ing. Luděk Onderka
251 0301608 Kristýna Knapová
252 0009602 Ing. Jaroslava Vítovcová
253 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
254 0013474 Ing. Ladislav Hodek
255 0401252 Jiří Martinec
256 0102712 Petr Korbaj
257 0701654 Ing. Jan Chreno
258 0015351 Milan Křepela
259 1102948 Ing. Jan Homola
260 0012429 Ing. Martin Lischka
261 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
262 0202395 Lukáš Klaus
263 1007494 Ing. Pavel Blažek
264 0014528 Ing. Martin Pán
265 1003507 Ing. Milan Křemenák
266 1104085 Ing. Daniel Szmek
267 0100537 Ing. Vladimír Konrád
268 0700168 František Zachař
269 1302208 Ing. Mirko Ingr
270 1103097 Ing. Petr Ščotka
271 0202444 Ondřej Šlais dipl. tech.
272 1202319 Radek Hrbáček DiS.
273 1104088 Ing. Miroslav Pasterňák
274 0102394 Bc. Ondřej Jileček
275 0013390 Ing. Ondřej Machek
276 0101421 Ing. Jan Předota
277 0013080 Ing. Jan Hora
278 0402697 Jaroslav Burda DiS.
279 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
280 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
281 1003302 Ing. Pavel Binka
282 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
283 0102041 Karel Jirovec
284 0013251 Kryštof Rotkovský
285 1006630 Ing. Robin Prachař
286 0001113 Leoš Krejčín
287 1301630 Martin Trtek
288 0102720 Ing. Jan Pilík
289 0009182 Ing. Libor Zedník
290 1006424 Ing. Jiří Kopecký
291 0202159 Karel Ulman
292 0401999 Martin Kříž
293 0015142 Ing. Jiří Ramba
294 0201727 Zdeněk Plevač
295 0014905 Tomáš Hájek
296 0014507 Tomáš Fodrán
297 0014289 Ing. Jan Hercík
298 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
299 0015346 Ing. Přemysl Krejčí
300 0010923 Ing. Martin Karpinský
301 0014532 Ing. arch. Tomáš Kučera
302 0009660 Ing. Jiří Pavelka
303 0013226 Lukáš Janota DiS.
304 0012451 Ing. Jakub Nosek
305 0003371 Ing. Jiří Zuman
306 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
307 0007129 Ing. Jaroslav Havlík
308 0009926 Ing. Václav Stříbrský
309 0014875 Jiří Hlavsa
310 0008539 Ing. Jan Hašek
311 0012218 Ing. Roman Sochor
312 0001081 Ing. Milan Sahánek
313 0010687 Zdeněk Karmazin
314 0015156 Ing. Martin Podzimek
315 0010502 Ing. Jaroslav Jankovský
316 0004919 Ing. Petr Unger
317 0014259 Ing. Aleš Mňuk
318 0005523 Ing. Martin Riger
319 0013941 Ing. Jiří Šponar
320 0014896 Vladislav Šplíchal
321 0003224 Eva Jakubková
322 0011728 Ing. Tomáš Pecival
323 0013285 František Beránek
324 0014140 Radek Slanička
325 0008569 Ing. Martin Butor
326 0012452 Ing. Milan Onderka
327 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
328 0014835 Tomáš Nešpor
329 1302251 Ing. Robin Filák
330 0102456 Ing. Petr Klobusovský
331 0014519 Patrik Štverák
332 0014114 Marek Rusnák
333 0014343 Ing. Jan Adamec
334 0014726 Ing. Dušan Novotný
335 0012719 Ing. Roman Květoň
336 0014117 Ing. Jan Marek
337 0012426 Ing. Radek Kejmar
338 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
339 0015133 Ing. Tomáš Fait
340 0501181 Ing. Michal Vojáček
341 0402537 Petr Komhäuser
342 0014437 Ing. Martin Rajnoch
343 0013825 Ing. Johana Hanulíková
344 0008744 Petra Rylichová
345 0009125 Vladimír Hubač
346 0500491 Günter Hanisch
347 0014090 Ing. Pavel Hanzlík
348 0015169 Matouš Procházka
349 0015292 Ing. Vojtěch Žádník
350 0015058 Ing. Jan Šmolík
351 1006346 Ing. Jan Špatný
352 0007711 Ing. Pavel Doležil
353 0014823 Ing. Milan Vaňas
354 0007121 Ing. Michal Zajíček
355 0007695 Ing. Marie Wolfová
356 0014534 Tomáš Kult
357 0013969 Ing. Petr Janeček
358 0009381 Ing. Petr Kalenda
359 0402637 Pavel Leiblinger
360 1101561 Ing. Vladimír Slonka
361 0301582 Milan Köstler
362 0402593 Ing. Martin Žebera
363 0014598 Ing. Michal Urban
364 0202459 Ing. Michal Brechličuk
365 0602504 Ing. Martin Hynek
366 0014307 Ing. Martin Balún
367 0015198 Ing. Ondřej Hanyk
368 1103083 Lukáš Kačáni
369 1000392 Ing. Miloš Černý
370 0102032 Ing. Milan Vávra
371 0007757 Jiří Plašil
372 1004858 Ing. Vlastimil Bárta
373 1005120 Ing. Marek Svoboda
374 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
375 1002628 Lubomír Daníček
376 0301170 Emil Ečer
377 3000209 Mgr.inž. Andrzej Szalbót
378 0201034 Ing. Oldřich Blinkal
379 0501465 Luboš Polák
380 0014495 Lukáš Drmota
381 1007507 Ing. Miroslav Revaj
382 0012665 Ing. Marek Pelant
383 0601535 Ing. Luděk Horáček
384 0202080 Miroslav Musil
385 0601963 Ing. Radek Adam
386 0013876 Ing. Stanislav Mikunda
387 0601714 Ing. Klára Kopsová Neumeisterová