Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb - webinář

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb

Termín konání:
09.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Webinář je zaměřený na praktické zkušenosti stavebníka a TDS získané při zajišťování kontrol na stavbách a je doplněn ukázkami nejčastějších vad, které se při provádění mohou vyskytnout nebo se na konkrétních stavbách již vyskytly. Součástí semináře jsou praktické ukázky jak vad a nedostatků zjištěných kontrolní činností na stavbách, tak i těch nedostatků, které mají původ již v přípravné a projektové fázi výstavby, tj. v době návrhu a zpracování projektové dokumentace. Vady při provádění staveb jsou doplněny grafickými a textovými ukázkami, které jsou zobecněním pochybení, kterých se účastníci výstavby v celém procesu přípravy, navrhování, provádění, ale i užívání staveb dopouštějí. Součástí přednášky jsou ukázky fotodokumentace vadného plnění.

Program:
  1. Úvod
  2. Provádění staveb a činnost TDS na stavbě
  3. Nedostatky dokumentace staveb
  4. Ukázky nejčastějších chyb při navrhování staveb
  5. Vady při provádění staveb
  6. Ukázky chybného provádění staveb
  7. Poučení z kontrol při provádění staveb
Přednášející:

Ing. Čeněk Kadlec

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 09042024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení registrace na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006741 Josef Kubanek
2 0402715 Ing. Lenka Bartošová
3 0602982 Ing. Radka Škaldová
4 1202500 Ing. Ondřej Trochta
5 0013976 Ing. Jiří Libecajt
6 0202056 Jiří Aulík
7 1100703 Ing. Petr Knop-Kostka
8 1007494 Ing. Pavel Blažek
9 1400745 Ing. Jiří Večeřa
10 0012024 Ing. Tomáš Faltus
11 0009651 Ing. Luboš Soukup
12 0602651 Ing. Jana Bulenová
13 1301844 Ing. Tomáš Macík
14 1202265 Ing. Tomáš Valenta
15 1400739 Ing. Michal Klimeš
16 0014385 Ing. Miroslav Filip
17 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
18 0006985 Milan Kdolský
19 1202273 Ing. Pavel Hořava
20 0010598 Josef Vencl
21 0101287 Ing. Karel Jandourek
22 0011622 Ing. Michal Kopecký
23 0602590 Martin Toms
24 0100537 Ing. Vladimír Konrád
25 1103945 Ing. Petr Chytil
26 1003448 Ing. Miroslav Němčák
27 0102635 Bc. Marek Potclan
28 0102412 Petr Dvořák
29 0401981 Ing. Václav Marvan
30 1001856 Ing. Pavel Sojka
31 0500446 Václav Svoboda
32 1301489 Ing. Robert Vráblík
33 0301170 Emil Ečer
34 1006829 Lukáš Pleca
35 0012737 Alexandr Hájek DiS.
36 1004717 Ing. Jan Hlavatý
37 1103994 Ing. Kateřina Janečková
38 1400771 Ing. Marek Svoboda
39 1103976 Ing. Jan Chalcař
40 0602979 Bc. Marek Poláček
41 0014318 Václav Chvojka
42 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
43 1400424 Ing. Petr Bláha
44 0602695 Ing. Martin Oliva
45 1400734 Ing. Marta Smerekovská
46 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer
47 0602920 Ing. Marek Lokvenc
48 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
49 0011175 Ing. Petr Mužík
50 1103191 Ing. Jan Kajan
51 1302489 Ing. Tomáš Procházka
52 1301635 Ing. Radovan Rerko
53 0501466 Ing. Jiří Kočí
54 1400336 Ing. Jiří Marek
55 0009674 Ing. Tomáš Martinek
56 0014360 Ing. Oksana Kvachan
57 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek