Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb - webinář

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb

Termín konání:
09.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Webinář je zaměřený na praktické zkušenosti stavebníka a TDS získané při zajišťování kontrol na stavbách a je doplněn ukázkami nejčastějších vad, které se při provádění mohou vyskytnout nebo se na konkrétních stavbách již vyskytly. Součástí semináře jsou praktické ukázky jak vad a nedostatků zjištěných kontrolní činností na stavbách, tak i těch nedostatků, které mají původ již v přípravné a projektové fázi výstavby, tj. v době návrhu a zpracování projektové dokumentace. Vady při provádění staveb jsou doplněny grafickými a textovými ukázkami, které jsou zobecněním pochybení, kterých se účastníci výstavby v celém procesu přípravy, navrhování, provádění, ale i užívání staveb dopouštějí. Součástí přednášky jsou ukázky fotodokumentace vadného plnění.

Program:
  1. Úvod
  2. Provádění staveb a činnost TDS na stavbě
  3. Nedostatky dokumentace staveb
  4. Ukázky nejčastějších chyb při navrhování staveb
  5. Vady při provádění staveb
  6. Ukázky chybného provádění staveb
  7. Poučení z kontrol při provádění staveb
Přednášející:

Ing. Čeněk Kadlec

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 09042024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006741 Josef Kubanek
2 0402715 Ing. Lenka Bartošová
3 0602982 Ing. Radka Škaldová
4 1202500 Ing. Ondřej Trochta
5 0013976 Ing. Jiří Libecajt
6 0202056 Jiří Aulík
7 1100703 Ing. Petr Knop-Kostka
8 1007494 Ing. Pavel Blažek
9 1400745 Ing. Jiří Večeřa
10 0012024 Ing. Tomáš Faltus
11 0009651 Ing. Luboš Soukup
12 0602651 Ing. Jana Bulenová
13 1301844 Ing. Tomáš Macík
14 1202265 Ing. Tomáš Valenta
15 1400739 Ing. Michal Klimeš
16 0014385 Ing. Miroslav Filip
17 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
18 0006985 Milan Kdolský
19 1202273 Ing. Pavel Hořava
20 0010598 Josef Vencl
21 0101287 Ing. Karel Jandourek
22 0011622 Ing. Michal Kopecký
23 0602590 Martin Toms
24 0100537 Ing. Vladimír Konrád
25 1103945 Ing. Petr Chytil
26 1003448 Ing. Miroslav Němčák
27 0102635 Bc. Marek Potclan
28 0102412 Petr Dvořák
29 0401981 Ing. Václav Marvan
30 1001856 Ing. Pavel Sojka
31 0500446 Václav Svoboda
32 1301489 Ing. Robert Vráblík
33 0301170 Emil Ečer
34 1006829 Lukáš Pleca
35 0012737 Alexandr Hájek DiS.
36 1004717 Ing. Jan Hlavatý
37 1103994 Ing. Kateřina Janečková
38 1400771 Ing. Marek Svoboda
39 1103976 Ing. Jan Chalcař
40 0602979 Bc. Marek Poláček
41 0014318 Václav Chvojka
42 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
43 1400424 Ing. Petr Bláha
44 0602695 Ing. Martin Oliva
45 1400734 Ing. Marta Smerekovská
46 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer
47 0602920 Ing. Marek Lokvenc
48 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
49 0011175 Ing. Petr Mužík
50 1103191 Ing. Jan Kajan
51 1302489 Ing. Tomáš Procházka
52 1301635 Ing. Radovan Rerko
53 0501466 Ing. Jiří Kočí
54 1400336 Ing. Jiří Marek
55 0009674 Ing. Tomáš Martinek
56 0014360 Ing. Oksana Kvachan
57 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
58 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
59 1400180 Milan Brabec
60 0102032 Ing. Milan Vávra
61 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
62 1007294 Ing. Martin Galeta
63 0015453 Ing. Jan Hnízdil
64 0701644 Roman Vomáčka
65 1104497 Ing. et Ing. Dominika Drkošová
66 1400546 Lubomír Vařejka
67 0012435 Jaromír Štursa
68 1104545 Ing. René Ryman
69 1400578 Ing. Pavel Šimek
70 0015320 Ing. Alex Podgornych
71 0014255 Ing. Jan Šíma Ph.D.
72 0013698 Ing. Petr Odstrčil
73 0701721 Ing. Josef Jůn
74 0701621 Ing. Roman Fišer
75 0202301 Ing. Jan Bihary
76 1302293 Ing. Jan Talášek
77 0015075 Ing. Tomáš Straka
78 0013453 Daniel Kolář
79 0015440 Ing. Zdeněk Janovský
80 1103473 Renáta Hrobníková
81 1006904 Ing. Matěj Fikar
82 0500867 Ing. Petr Mocák
83 0402565 Jiří Martínek
84 1104527 Ing. Martin Vavrečka Ph.D.
85 1104155 Daniel Otipka
86 0013608 Bohuslav Bek DiS.
87 1007616 Ing. Marek Krištof
88 1005569 Ing. Miroslav Mohelský
89 0010755 Ing. Jan Pavlica
90 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
91 0013804 Jan Carbol
92 0102377 Ladislav Pikl
93 0100957 Jiří Iral
94 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
95 0005163 Karel Burian
96 0013590 Ing. Stanislav Mastný
97 0602764 Ing. Jakub Šmíd
98 1302409 Ondřej David
99 0012103 Ing. Monika Najmanová
100 0015137 Ing. Mirek Dragoun
101 0005135 Ing. Michal Ulmajer
102 0201727 Zdeněk Plevač
103 0009562 Ing. František Bartoš
104 0010595 Ing. Pavel Pánek
105 0013571 Radek Šuch
106 1006688 Ing. Jakub Mravec
107 1007520 Ing. Jaroslav Tesař
108 0015412 Ing. Miroslav Sprisl
109 1201264 Zdeněk Ryšánek
110 1201979 Ing. Jan Březina
111 0102712 Petr Korbaj
112 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
113 1104089 Ing. Markéta Nováková
114 1202111 Ing. Rostislav Grebík
115 1101539 Josef Tichánek
116 0601652 Ing. Monika Kopecká
117 1102643 Vratislav Bajgar
118 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
119 0501449 Ing. Jan Nevole
120 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
121 0402679 Ing. Pavel Klapálek Ph.D.
122 1104544 Ing. Zbyněk Vávra
123 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
124 0402700 Aleš Müller DiS.
125 1302578 Ing. Martin Hamrlík
126 1007539 Ing. Jindřich Galata
127 0701607 Ing. Jiří Herynek
128 0602491 Ing. Miroslav Paganík
129 0013189 Ing. Jan Kubásek
130 1101681 Kamil Herůdek
131 0602380 Kamil Tříska
132 1302595 Michal Masařík
133 1104587 Ing. Miroslav Hurník
134 1005296 Ing. Martin Andrle
135 0202458 Ing. Martin Košťál
136 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
137 0005523 Ing. Martin Riger
138 1002618 Ing. Zdeněk Šimoník
139 0701724 Ing. Ondřej Lux
140 1104525 Ing. Michal Sglunda
141 0202379 Ing. Petr Blažek
142 0014661 Ing. Ondřej Pavel
143 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
144 1004884 Ing. Miroslav Plaček
145 0005482 Ing. Tomáš Leiss
146 0602884 Ing. Tomáš Höchsmann
147 1201225 Ing. Jan Vrána
148 1003541 Ing. Barbora Kopecká
149 0102379 Radek Veselý
150 0202043 Ing. Václav Bohatý
151 1002874 Ing. Vladimír Wolf
152 0102558 Ing. Jakub Beránek
153 0402593 Ing. Martin Žebera
154 0014423 Ing. Tibor Jéger
155 0102051 Miroslav Běle
156 1005578 Ing. Iva Šilhanová
157 0501517 Ing. Jan Šefčík
158 0015279 Ing. Věra Pichlíková
159 1302584 Ing. David Lekeš
160 0602563 Ing. Jan Sekanina
161 1004034 Ing. Pavel Mrňa
162 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
163 0004997 Ing. Aleš Voženílek
164 0006584 Ing. Roman Neuhort
165 0602349 Ing. Luboš Režný
166 0200603 Zbyněk Milota
167 0015425 Ing. Eduard Binko
168 0012991 Ing. Michal Čížek
169 0602720 Ing. Jan Hejcman
170 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
171 1005243 Ing. Petr Mitrenga
172 0401469 Ing. Zdislav Mazur
173 0009183 Ing. Pavel Minář
174 0201223 Ing. Koloman Lagin
175 1005094 Ing. Gabriela Nováková
176 1006116 Ing. Jiří Kocourek
177 0602493 Jiří Macháček
178 0501196 Ing. Radka Louthanová
179 0010623 Ing. Jan Rumánek
180 0012345 Ing. Lukáš Řehák
181 1007599 Ing. František Jurka
182 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
183 0009904 Ing. Richard Konečný
184 1201150 Ing. Milan Marcinov
185 1302505 Ing. Radim Jurča
186 1001007 Ing. Aleš Čeleda
187 0102768 Ing. Pavel Otruba
188 0102725 Ing. Jan Eliáš
189 1400356 Ing. Zuzana Kotenová
190 0008854 Martin Michálek
191 0015028 Ing. Jakub Klement
192 1004576 Ing. Karel Škára
193 0101168 Martin Kolouch
194 1400770 Ing. Jakub Dufek
195 1301634 Ing. Josef Plášek
196 0602810 Ing. Jan Možíš
197 1003856 Ing. Martin Koráb
198 1006423 Ing. Ondřej Machač
199 0011072 Ing. Vladimír Pavlica
200 1302066 František Hruboň
201 1006485 Ing. Aneta Kadlecová
202 0301418 Ing. Marcela Nečekalová
203 0102799 Ing. Jiří Křemen
204 1102294 Ing. Ivana Pavlisková
205 1007523 Ing. et Ing. Michal Šoula
206 0009139 Ing. Ivo Drozd
207 0013390 Ing. Ondřej Machek
208 1002469 Ing. Miroslav Martínek
209 0200594 Ing. Ivan Kobza
210 1005189 Ing. Petr Michálek
211 1007099 Ing. Jakub Král
212 1007183 Bc. Josef Šafránek
213 0201928 Jan Kuvík
214 1006335 Ing. Eva Tůmová
215 0014652 Josef Vlasák
216 0010148 Ing. Martin Zelenka
217 1005053 Josef Nejedlík
218 0009541 Ing. Karel Kozel
219 1103097 Ing. Petr Ščotka
220 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
221 1103693 Ing. Jan Jadrníček
222 0601592 Ing. Petr Hanuš
223 1202497 Martin Baše
224 0402570 Ing. Libor Sommerschuh
225 1006701 Ing. Katarzyna Drongová Ph.D.
226 0012532 Ing. Radek Hrma
227 0012173 Jan Říha
228 0700306 Petr Dobroucký
229 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
230 1301157 Jan Čop
231 0301610 Ing. Věra Tomsová
232 0012218 Ing. Roman Sochor
233 1006980 Ing. Martin Kulík
234 0102341 Ing. Jiří Vobr
235 0602061 Miroslav Drozen
236 1202475 Ing. Michal Kuchař
237 1004201 Ing. Jan Matějíček
238 1103537 Ing. Pavla Holečková
239 0015149 Ing. Roman Havlůj
240 0102349 Ján Csizmazia
241 1006981 Ing. Jindřich Babáček
242 1302533 Ing. Markéta Jurygáčková Ph.D.
243 1301644 Ing. Luděk Onderka
244 1302477 Eva Müllerová
245 0501046 Ing. Jiří Arazim
246 0014044 Ing. Jan Vecko
247 1006169 Ing. Michal Palíšek
248 0600389 Petr Bártík
249 3000363 Ing. Mario Fedorčík
250 0101401 Ing. Martin Růžička CSc.
251 0008451 Ing. Jiří Plichta
252 0012688 Ing. Tomáš Langer
253 0012861 Ing. Petr Domanský
254 0001352 Ing. Jiří Bulis
255 1001384 Ing. František Štindl
256 0010933 Ing. Ivana Fialová
257 0015282 Ing. Jiří Čáslava
258 0014835 Tomáš Nešpor
259 0400354 Ing. František Podliska
260 0013523 Michal Berka
261 1006390 Tomáš Stehlík
262 1006573 Ing. Jakub Holásek
263 1201191 Zdeněk Hybš
264 1005671 Ing. Jakub Kapsa
265 0014564 Ing. Zdeněk Brůžek
266 1102792 Ing. Libor Filín
267 0202290 Ing. Martina Wackerová
268 0009044 Ing. Jan Skála
269 0402561 Ing. Jan Voldřich
270 0009125 Vladimír Hubač
271 1400726 Ing. Jaroslav Mareš
272 0600004 Ing. Milan Havlišta
273 0015383 Ing. Karel Kašák
274 0601535 Ing. Luděk Horáček
275 0400787 Jaromír Cígler
276 1001125 Ing. Zdeněk Kocián
277 1007026 Mgr. Petr Žváček
278 1100334 Ing. Tomáš Trčka
279 0012970 Ing. Jan Pokorný
280 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
281 0009182 Ing. Libor Zedník
282 0007076 Ing. Stanislav Líbal
283 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
284 0014642 Ing. Miroslav Polívka
285 0011693 Ing. Antonín Novák
286 0012356 Karel Sita
287 0014306 Jaroslav Tláskal
288 0011600 Ing. Patrik Škoch
289 0013513 Ing. Radek Šedivý
290 0010312 Ing. Aleš Petr
291 0010052 Ing. František Trčka
292 0012153 Ing. Miroslav Pácl
293 0011211 Ing. Petr Sadlon
294 0009381 Ing. Petr Kalenda
295 0012101 Ing. Ondřej Sobotka
296 0014537 Ing. Petr Ondráček
297 0015419 Ing. Jaromír Hrůza
298 0015267 Ing. Jaroslav Janda
299 0015263 Ing. Oldřich Stiller
300 0004611 Ing. Jaroslav Jeřábek
301 0014598 Ing. Michal Urban
302 0010687 Zdeněk Karmazin
303 0012935 Ing. Tomáš Turský
304 0012741 Pavel Pohořalý
305 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
306 0011448 Ing. Aleš Lubas Ph.D.
307 0012700 Ing. Lenka Mlíkovská
308 0013876 Ing. Stanislav Mikunda
309 0013064 Ing. Karel Tunzer
310 1104273 Jan Hennig
311 0012581 Ing. Pavel Oplíštil
312 0007621 Ing. Libor Vykydal
313 0013793 Ing. Tomáš Kocourek
314 0009616 Roman Brabec
315 0015156 Ing. Martin Podzimek
316 0013995 Ing. Martin Bartoš
317 0014663 Tomáš Kupka DiS.
318 0014211 Ing. Dana Mazačová
319 0009000 Ing. František Rulík
320 0201489 Ing. Jiří Tägl
321 0012823 Attila Kis
322 0014163 Tomáš Hrnčíř
323 0009908 Ing. Vladimír Svárovský
324 0012877 Ing. Michal Mišina
325 0012813 Ing. Pavel Havlena
326 0012122 Ing. Michaela Pecinová
327 0002720 Tomáš Voborský
328 0012726 Jan Koprušťák
329 0004862 Ing. Petr Listík
330 0009730 Michal Hájek
331 0014534 Tomáš Kult
332 0003655 Ing. Magda Debřičková
333 0013134 Ing. arch. Lenka David
334 1007510 Ing. arch. Aleš Ander
335 0701019 Ing. Viktor Lutera
336 1002148 Ing. Milan Kříž
337 0015319 Ing. Nikola Simonová
338 0014501 Ing. Karel Brambora
339 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
340 3000209 Mgr.inž. Andrzej Szalbót
341 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
342 0009707 Tomáš Hurda
343 0100368 Ing. Vladimír Soukup
344 0015180 Ing. arch. Martin Valášek
345 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
346 0013051 Ing. Jiří Plachý
347 0014103 Jan Prislinger
348 0009069 Ing. František Kačaba
349 0013825 Ing. Johana Hanulíková
350 0014944 Bc. Martin Pečinka
351 1202447 Ing. Radek Navrátil
352 1007314 Ing. Martin Petr
353 0002679 Ing. Petr Roubíček
354 0012661 Jiří Vorlíček
355 0014617 Jan Dvořák
356 0602397 Diana Hanáková
357 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
358 0301014 Hana Pastyříková
359 0012219 Ing. Jan Tvardík
360 1006324 Ing. Jiří Vranečka
361 0010502 Ing. Jaroslav Jankovský
362 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
363 0602586 Václav Lédl DiS.
364 1301255 Ing. Rostislav Bajza
365 0009015 Ing. Petr Chotěborský
366 1001687 Ing. Petr Hájek
367 0009061 Ing. Marek Hron
368 0014028 Ing. Michal Bruzl
369 1006558 Ing. Karel Bursík
370 1301425 Ing. Radek Bartošík
371 1006872 Václav Jiran
372 1006346 Ing. Jan Špatný
373 1007243 Ing. Radim Švajda
374 1000392 Ing. Miloš Černý
375 0014322 Ing. Jakub Horner
376 1003558 Libor Piták
377 0014891 Ing. Michal Vaňkát
378 1104370 Ing. Bc. Jan Pánek
379 1400574 Luboš Jůzl
380 0013604 Ing. arch. Jan Zemek
381 1201746 Ing. Martin Černý
382 0010196 Josef Marek
383 1006505 Ing. Alžběta Klimszová
384 0301527 Miroslav Rojt
385 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
386 0401779 Ing. Petr Novák
387 0005597 Ing. Pavla Vorlíčková
388 0005603 Ing. Josef Hrycyszyn
389 1006194 Ing. Jana Kučerová
390 0501231 David Pleštil
391 1000892 Ing. Josef Nekvapil
392 0101211 Ing. Iva Kálalová
393 0100366 Ing. Luboš Vaniš
394 1104010 Ing. David Šotkovský