Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb - seminář

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb

Termín konání:
09.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Seminář je zaměřený na praktické zkušenosti stavebníka a TDS získané při zajišťování kontrol na stavbách a je doplněn ukázkami nejčastějších vad, které se při provádění mohou vyskytnout nebo se na konkrétních stavbách již vyskytly. Součástí semináře jsou praktické ukázky jak vad a nedostatků zjištěných kontrolní činností na stavbách, tak i těch nedostatků, které mají původ již v přípravné a projektové fázi výstavby, tj. v době návrhu a zpracování projektové dokumentace. Vady při provádění staveb jsou doplněny grafickými a textovými ukázkami, které jsou zobecněním pochybení, kterých se účastníci výstavby v celém procesu přípravy, navrhování, provádění, ale i užívání staveb dopouštějí. Součástí přednášky jsou ukázky fotodokumentace vadného plnění.

Program:
  1. Úvod
  2. Provádění staveb a činnost TDS na stavbě
  3. Nedostatky dokumentace staveb
  4. Ukázky nejčastějších chyb při navrhování staveb
  5. Vady při provádění staveb
  6. Ukázky chybného provádění staveb
  7. Poučení z kontrol při provádění staveb
Přednášející:

Ing. Čeněk Kadlec

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 09042024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008825 Ing. Adela Špryňarová
2 0004998 Zdeněk Archleb
3 0101420 Václav Křišťan
4 0011536 Bohdana Hátleová
5 1202327 Ing. Jaromír Lavička
6 0014655 Jan Čurda DiS.
7 0014015 Ing. Matěj Steiner
8 0005446 Ladislav Novotný
9 0004936 Ing. Martin Čadek
10 1101744 Ing. Jiří Fojtík
11 1003178 Ing. Petr Strnad