Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb - webinář

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb - webinář

Přednášející:  Ing. Čeněk Kadlec

Anotace:  Přednáška je zaměřena na poznatky z kontrolní činnosti technického dozoru stavebníka během realizace staveb, kterou pro stavebníka TDS vykonává. Seminář je zaměřený na praktické zkušenosti stavebníka a TDS získané při zajišťování kontrol na stavbách, je spojen s ukázkami nejčastějších vad, které se při provádění mohou vyskytnout nebo se na konkrétních stavbách již vyskytly. Součástí semináře jsou praktické ukázky jak vad a nedostatků zjištěných kontrolní činností na stavbách, tak i těch nedostatků, které mají původ již v přípravné a projektové fázi výstavby, tj. v době návrhu a zpracování projektové dokumentace.

Program: 

 1. Úvod
 2. Provádění staveb a činnost TDS na stavbě
 3. Nedostatky dokumentace staveb
 4. Ukázky nejčastějších chyb při navrhování staveb
 5. Vady při provádění staveb
 6. Ukázky chybného provádění staveb
 7. Poučení z kontrol během provádění staveb
 8. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb 

Místo konání: online

Datum konání: 25.5.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 25052023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 1. Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 2. Datová linka: >1 Mb/s
 3. Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 4. Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML
Termín
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
2 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3 0013869 Ing. Jan Fanta
4 0007351 Ing. Petr Prýmek
5 0014946 Ing. Jan Suchánek
6 1004817 Michal Stehlík
7 0015137 Ing. Mirek Dragoun
8 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
9 1104230 Radek Procházka DiS.
10 1301844 Ing. Tomáš Macík
11 1100719 Ing. Josef Opluštil
12 0013262 Ing. Jan Husa
13 0102379 Radek Veselý
14 1104031 Ivo Bůžek
15 0010598 Josef Vencl
16 3000170 Zdeněk Fabiánek
17 0011693 Ing. Antonín Novák
18 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
19 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
20 1202161 Josef Husárek
21 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
22 0011290 Ing. Lukáš Drábek
23 1004717 Ing. Jan Hlavatý
24 1006558 Ing. Karel Bursík
25 0010554 Ing. Milan Smetana
26 0013257 Ing. Petr Müller
27 1100118 Ing. Jaroslav Lacheta
28 1004280 Ing. Adam Kurdík
29 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
30 0601652 Ing. Monika Kopecká
31 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
32 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
33 0015149 Ing. Roman Havlůj
34 0101168 Martin Kolouch
35 0201783 Milan Archman
36 1400764 Ing. Josef Jágr
37 1006412 Ing. Jan Michal
38 0012883 Ing. Tereza Rysová
39 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
40 0010933 Ing. Ivana Fialová
41 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
42 0602920 Ing. Marek Lokvenc
43 0301532 Ing. Antonín Knop
44 0014577 Ing. Jitka Hynková
45 0602767 Ladislav Sedláček
46 1007060 Ing. Pavel Knetl
47 0009306 Martin Červený
48 1400336 Ing. Jiří Marek
49 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
50 0402533 Ing. Martin Schejbal
51 0010849 Vratislav Žitný
52 0402478 Ing. Jan Toman
53 0014765 Ing. Martin Škopek
54 1202265 Ing. Tomáš Valenta