Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb - webinář

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb - webinář

Přednášející:  Ing. Čeněk Kadlec

Anotace:  Přednáška je zaměřena na poznatky z kontrolní činnosti technického dozoru stavebníka během realizace staveb, kterou pro stavebníka TDS vykonává. Seminář je zaměřený na praktické zkušenosti stavebníka a TDS získané při zajišťování kontrol na stavbách, je spojen s ukázkami nejčastějších vad, které se při provádění mohou vyskytnout nebo se na konkrétních stavbách již vyskytly. Součástí semináře jsou praktické ukázky jak vad a nedostatků zjištěných kontrolní činností na stavbách, tak i těch nedostatků, které mají původ již v přípravné a projektové fázi výstavby, tj. v době návrhu a zpracování projektové dokumentace.

Program: 

 1. Úvod
 2. Provádění staveb a činnost TDS na stavbě
 3. Nedostatky dokumentace staveb
 4. Ukázky nejčastějších chyb při navrhování staveb
 5. Vady při provádění staveb
 6. Ukázky chybného provádění staveb
 7. Poučení z kontrol během provádění staveb
 8. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb 

Místo konání: online

Datum konání: 25.5.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 25052023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 1. Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 2. Datová linka: >1 Mb/s
 3. Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 4. Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
2 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3 0013869 Ing. Jan Fanta
4 0007351 Ing. Petr Prýmek
5 0014946 Ing. Jan Suchánek
6 1004817 Michal Stehlík
7 0015137 Ing. Mirek Dragoun
8 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
9 1104230 Radek Procházka DiS.
10 1301844 Ing. Tomáš Macík
11 1100719 Ing. Josef Opluštil
12 0013262 Ing. Jan Husa
13 0102379 Radek Veselý
14 1104031 Ivo Bůžek
15 0010598 Josef Vencl
16 3000170 Zdeněk Fabiánek
17 0011693 Ing. Antonín Novák
18 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
19 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
20 1202161 Josef Husárek
21 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
22 0011290 Ing. Lukáš Drábek
23 1004717 Ing. Jan Hlavatý
24 1006558 Ing. Karel Bursík
25 0010554 Ing. Milan Smetana
26 0013257 Ing. Petr Müller
27 1100118 Ing. Jaroslav Lacheta
28 1004280 Ing. Adam Kurdík
29 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
30 0601652 Ing. Monika Kopecká
31 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
32 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
33 0015149 Ing. Roman Havlůj
34 0101168 Martin Kolouch
35 0201783 Milan Archman
36 1400764 Ing. Josef Jágr
37 1006412 Ing. Jan Michal
38 0012883 Ing. Tereza Rysová
39 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
40 0010933 Ing. Ivana Fialová
41 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
42 0602920 Ing. Marek Lokvenc
43 0301532 Ing. Antonín Knop
44 0014577 Ing. Jitka Hynková
45 0602767 Ladislav Sedláček
46 1007060 Ing. Pavel Knetl
47 0009306 Martin Červený
48 1400336 Ing. Jiří Marek
49 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
50 0402533 Ing. Martin Schejbal
51 0010849 Vratislav Žitný
52 0402478 Ing. Jan Toman
53 0014765 Ing. Martin Škopek
54 0011671 Ing. Roman Franěk
55 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
56 0014318 Václav Chvojka
57 0102672 Ing. Marcela Kadlecová
58 0010455 Ing. Veronika Zamazalová
59 0013940 Ing. Václav Šustr
60 0010934 Ing. Iva Suchomelová
61 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
62 0102707 Ing. Josef Kuba
63 0401049 Ing. Renáta Formánková
64 0014010 Ing. Pavel Kroc
65 0201674 Ing. Marek Weishäupl
66 0015187 Ing. Martin Zeman
67 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
68 1007132 Ing. Radim Hubený
69 0014974 Ing. Petra Pavlousková
70 0701419 Ing. Jiří Matějka
71 1006116 Ing. Jiří Kocourek
72 0011035 Ing. Martin Tydlitát
73 0014205 Ing. Michal Drozd
74 0010434 Ing. Petr Kašík
75 1006977 Ing. Tomáš Herman
76 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
77 0008613 Ing. Pavel Herega
78 0015125 Ing. Jan Lukášek Ph.D.
79 0012532 Ing. Radek Hrma
80 1400182 Ing. Jaroslav Jirků
81 1102991 Ing. Tomáš Ricka
82 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
83 1400780 Ing. Radim Bajer
84 0501368 Ing. Věra Vanerová
85 0009541 Ing. Karel Kozel
86 1005750 Ing. Vít Bartolšic
87 1006121 Ing. Ondřej Bundil
88 0008190 Ing. Tanasis Avukatos
89 1102756 Ing. Jiří Novotný
90 1301987 Ing. Josef Brand
91 0102551 Ing. Emanuel Novák
92 1202451 Jan Bluma
93 1400741 Ing. Jan Trtík
94 0301537 Ing. Miroslav Končík
95 0013429 Ing. Markéta Šedivá
96 0010087 Ing. Marek Stuchlý
97 1400798 Ing. Václav Lorenc
98 1102792 Ing. Libor Filín
99 0001352 Ing. Jiří Bulis
100 0012263 Ing. Radek Šárovec
101 0402297 Josef Nims
102 0005135 Ing. Michal Ulmajer
103 0009504 Milan Činka
104 0013969 Ing. Petr Janeček
105 0014917 Emil Skotnický
106 0014114 Marek Rusnák
107 0013219 Ing. Mária Vaňková
108 0012395 Jan Červenka
109 0014827 Jan Chládek
110 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
111 1400325 Ing. Milan Pavlištík
112 0013390 Ing. Ondřej Machek
113 0202046 Ing. Václav Peřina
114 1201150 Ing. Milan Marcinov
115 0101401 Ing. Martin Růžička CSc.
116 0014179 Ing. Martin Másilko
117 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
118 0009562 Ing. František Bartoš
119 0102341 Ing. Jiří Vobr
120 1004177 Jan Furik
121 1201778 Ing. Radim Dostál
122 0012062 Milan Valeš
123 0401073 Ing. Bohumil Pokorný
124 1102775 Ing. Petr Kývala
125 1104361 Ing. Jakub Guňka
126 0013309 Ing. Jana Bártová Ph.D.
127 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
128 0402632 Ing. Lubomír Purchart
129 1301944 Miroslav Večerka
130 0700889 Ing. Luboš Marek
131 1101973 Jiří Hegegy
132 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
133 0602353 Ing. Monika Halamová
134 1102473 Ing. Radek Matějka
135 0401469 Ing. Zdislav Mazur
136 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
137 1103541 Ing. Petr Piprek
138 1006551 Ing. Petr Málek
139 0010301 Ing. Vít Krejcar
140 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
141 0300499 Jiří Vaněk
142 0101296 Ing. František Sedláček
143 1003831 Ing. Jaromír Špaček
144 0012652 Ing. Pavel Rek
145 0010161 Ing. Radek Drdla
146 0701607 Ing. Jiří Herynek
147 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
148 1103473 Renáta Hrobníková
149 0701701 Ing. Iveta Kopřivová
150 1202124 Jan Jakeš DiS.
151 1003088 Ing. Jiří Matoušek
152 0500893 Aleš Pinc
153 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
154 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
155 1004434 Ing. Josef Vlk
156 1006389 Ing. Vladimír Montag
157 1006573 Ing. Jakub Holásek
158 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
159 1400464 Ing. Rudolf Pešta
160 1007427 Ing. Jiří Šváb
161 0009139 Ing. Ivo Drozd
162 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
163 1101121 Ing. Richard Žák
164 0402679 Ing. Pavel Klapálek Ph.D.
165 1102145 Ing. Karel Navrátil
166 1003541 Ing. Barbora Kopecká
167 1102643 Vratislav Bajgar
168 0014087 Ing. Tomáš Janata
169 0202451 Ing. Robert Zápotocký
170 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
171 0601403 Ing. Jiří Sluka
172 0014949 Ing. Eva Michková
173 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
174 0014950 Ing. Lukáš Michek
175 0010401 Igor Stařecký
176 0202491 Ing. Jakub Herejk
177 1006335 Ing. Eva Tůmová
178 0602658 Ing. Petr Košťál
179 0202280 Milan Krbec
180 0008451 Ing. Jiří Plichta
181 0201722 Ing. Jan Setikovský
182 0009959 Vladislav Staněk
183 0005444 Ing. Jan Hejda
184 0500979 Ing. Zbyněk Čihák
185 0014289 Ing. Jan Hercík
186 0014443 Filip Soudek
187 1102993 Ing. Martin Síč
188 1200167 Ing. Petr Horčička
189 1005863 Ing. Jiří Veselý
190 0201928 Jan Kuvík
191 1006845 Ing. Miloslav Tauš Ph.D.
192 0300921 Ing. Jiří Pražák
193 0010003 Ladislav Kubík
194 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
195 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
196 0202092 Ing. Václav Pícka
197 0011545 Ing. Daniel Machander
198 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
199 1006841 Ing. Jerzy Stebel
200 0012080 Ing. Jan Krátký
201 0301505 Miroslav Mrázek
202 0006442 Ing. Michal Husák
203 0602312 Pavel Baraník
204 0401567 Ing. Alena Benešová
205 3000034 Ing. Oto Sova
206 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
207 0014172 Ing. Petr Vild
208 1301635 Ing. Radovan Rerko
209 1007321 Ing. Robin Zelinka
210 1302299 Ing. Martin Pohanka
211 1202340 Ing. Jan Šmída
212 1006950 Pavel Mynařík
213 0013256 Tomáš Kopřiva
214 0012866 Ing. Daniel Poláček
215 1400251 Michal Vorel
216 0012823 Attila Kis
217 0012234 Ing. Ondřej Petrželka
218 0013022 Ing. Jakub Vaněk
219 0010890 Ing. David Rezek
220 0010752 Petr Veselý
221 0014663 Tomáš Kupka DiS.
222 0009035 Ing. Michaela Vejvalková
223 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
224 0015053 Ing. Milan Holý Ph.D.
225 0013731 Ing. Josef Brabec
226 0014864 Lucie Spurná
227 0014099 Rostislav Demel
228 0014933 Ivan Strnad
229 0008772 Ing. Jan Šilhavý
230 0013398 Ing. Radek Vašátko
231 0015007 Tereza Macejková
232 0014857 Ing. Lukáš Rychetník
233 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
234 0015018 František Lukeš
235 0014214 Ing. Martin Benýšek
236 0014537 Ing. Petr Ondráček
237 0011228 Ing. Lukáš Zrna
238 0014322 Ing. Jakub Horner
239 1100094 Ing. Ivo Čech
240 0010294 Ing. Petr Škola
241 0012681 Ing. Štěpán Holý
242 0015144 Ing. Michal Ludvík
243 0011824 Ing. Miroslav Kroupar
244 1001112 Mgr. Jana Zemanová
245 0013025 Ing. Petr Zeman
246 0005523 Ing. Martin Riger
247 0012345 Ing. Lukáš Řehák
248 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
249 0600389 Petr Bártík
250 0701229 Ing. Martin Vašina
251 1302091 Zuzana Veselá
252 0007695 Ing. Marie Wolfová
253 0012991 Ing. Michal Čížek
254 0011146 Ing. Lubor Sedlák
255 1002081 Ing. Ladislav Křemeček
256 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
257 0014187 Karel Svozil
258 0008539 Ing. Jan Hašek
259 0602064 Ing. Kamil Červený
260 0014728 Ing. Juraj Mrázik
261 0010830 Daniel Šafařík
262 1302066 František Hruboň
263 0009944 Richard Müller
264 1301072 Ing. Libor Tkáč
265 1004089 Ing. Otakar Mikulka
266 0014279 Radim Soukup
267 1100192 Ing. Aleš Ryšán
268 0010999 Monika Kohoutová
269 1103693 Ing. Jan Jadrníček
270 0012557 Ing. Karol Teicher
271 0013059 Ing. Petr Adamčík
272 0013386 Ing. Vít Duda
273 1003048 Ing. Marie Žaloudková
274 0008914 Ing. David Štochl
275 0402615 Ing. Filip Kail
276 1302110 Ing. Tomáš Kročil
277 0500484 Ing. Stanislav Gajzler
278 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
279 0014534 Tomáš Kult
280 0014726 Ing. Dušan Novotný
281 0008623 Radovan Hubáček
282 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
283 0012700 Ing. Lenka Mlíkovská
284 0300801 Ing. Pavel Korima
285 1104285 Ing. Josef Kupka
286 0005102 Ing. Pavel Jelínek
287 0602493 Jiří Macháček
288 1301432 Jan Múčka
289 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
290 0012553 Ing. Stanislav Kolář
291 0003224 Eva Jakubková
292 1005444 Ing. Radek Weigner
293 1001902 Ing. Michal Slavík
294 0014183 Ing. Petr Vitner
295 0002801 Ing. František Smetana
296 1100245 Ing. Vladimír Vrána
297 1103505 Ing. Lukáš Volný
298 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
299 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
300 0014616 Ing. Jiří Švejcar
301 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
302 1007198 Milada Schneiderová
303 0014674 Josef Vágner
304 0015063 Mgr. Jana Pondělíčková
305 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
306 0014903 Ing. Vratislav Jílek
307 1005890 Ing. Kateřina Miholová
308 0010687 Zdeněk Karmazin
309 0600674 Ing. Radko Novotný
310 0200594 Ing. Ivan Kobza
311 0200795 Ing. Petr Šatra
312 0014282 David Novotný
313 1103077 Ing. Kateřina Niklová
314 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
315 0011092 Ing. Viktor Remiš
316 0014321 Michal Koudelka
317 0015198 Ing. Ondřej Hanyk
318 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
319 0012466 Jakub Kosina
320 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
321 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
322 0201111 Ing. Martin Karafiát
323 1100781 Ing. Jan Krömer
324 0009916 Ing. Pavel Sněhota
325 0201441 Jiří Beran
326 0003240 Ing. Antonín Perný
327 0003576 Ing. Jiří Poděbradský
328 0602816 Ing. Josef Neubauer
329 0014023 Michal Hrnčíř
330 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
331 0200885 Ing. Milan Krejcar
332 1102342 Ing. Pavel Slíva
333 0402572 Petr Kolář DiS.
334 0014607 Vít Kodeš DiS.
335 0012828 Libor Kapoun
336 0012057 Ing. Jaroslav Tlapa
337 0701347 Ing. Ladislav Bis
338 0014739 Ing. Martin Sojka
339 1102699 Regina Lusková
340 0500491 Günter Hanisch
341 1005189 Ing. Petr Michálek
342 1007447 Ing. Antonín Růžička
343 1007162 Ing. Róbert Tomov
344 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
345 1003430 Ing. Bc. Petr Buráň
346 0602695 Ing. Martin Oliva
347 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
348 1100904 Ing. Dagmar Šeděnková
349 0012663 Ing. Martin Kozojed
350 1103312 Ing. David Adámek
351 0301418 Ing. Marcela Nečekalová
352 0014904 Ing. Jakub Jirků
353 1006359 Ing. Pavel Uher
354 0700668 Jiří Lukšíček
355 0012916 Ing. Petr Šandera
356 0011934 Ing. Markéta Saláková
357 1102811 Ing. Lumír Peterek
358 1005421 Ing. Jan Zelinka
359 0007885 Petr Písařík
360 1004832 Ing. Tomáš Jakl
361 1007288 Ing. Martin Hudec
362 0501370 Ing. Michal Drobník
363 1005420 Ing. Dušan Vyskočil
364 0701362 Ing. Vít Moštěk
365 0300699 Ing. Milan Štefanov
366 0009182 Ing. Libor Zedník
367 0701662 Ing. Martin Dlabáč
368 0014661 Ing. Ondřej Pavel
369 0202492 Josef Chlanda
370 0013134 Ing. arch. Lenka David
371 1003178 Ing. Petr Strnad
372 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
373 0402536 Ing. Jiří Novák
374 0003891 Miloš Fišer
375 1004847 Ing. Libor Šťasta
376 0701356 Yvona Novotná
377 1104148 Pavel Bobek
378 0010214 Ing. Monika Škardová
379 1104494 Markéta Přívratská
380 1007294 Ing. Martin Galeta
381 1004424 Ing. Milan Pokorný
382 0100645 Ing. Jan Holeček
383 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
384 1201200 Ing. Jiří Schindler
385 1202366 Ing. Lukáš Vencel
386 0202240 Ing. Bohumil Hrnčíř
387 1006751 Ing. Martin Valášek
388 0500593 Ing. Petr Hrubý
389 1201746 Ing. Martin Černý
390 0602488 Ing. Pavla Černá
391 1302246 Marian Kozubík
392 0202444 Ondřej Šlais dipl. tech.
393 0002203 Libor Beneš
394 1202456 Aleš Opravil
395 1006096 Ing. Pavel Čupera
396 1302454 Pavlína Zedková
397 0401875 Ing. Lubomír Plíva
398 0001560 Miroslav Stehlík
399 1202386 Ing. Zuzana Karásková
400 0100852 Ing. Luboš Drachovský
401 0102646 Ing. Martin Kolář
402 0602440 Ing. Jana Kuřátková
403 0011785 Lukáš Kajgr
404 0009381 Ing. Petr Kalenda
405 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
406 0002410 Ing. Jan Mužík
407 1103714 Ing. Petr Blažek
408 0014943 Ing. Filip Jakl
409 0601535 Ing. Luděk Horáček
410 1101561 Ing. Vladimír Slonka
411 0013794 Ing. Lenka Šupová
412 0701608 Ing. Radim Malát
413 1302396 Radek Zatloukal
414 1104497 Ing. et Ing. Dominika Drkošová
415 1301255 Ing. Rostislav Bajza
416 0201884 Michal Drnek
417 1006579 Ing. Petr Vedra
418 0301461 Ing. Radoslav Zach
419 0301604 Sylva Kubová
420 0401612 Tomáš Zdvořáček
421 1400212 Petr Knežik
422 1004514 Jan Jebáček DiS.
423 0009449 Ing. Jan Štěpán
424 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
425 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
426 3000108 Ing. Richard Gábor
427 1103861 Ing. Lukáš Telička
428 0010446 Ing. Martin Perlík
429 0602324 Ing. Jiří Havrda
430 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
431 1004067 Ing. Hana Bubeníková
432 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
433 0014985 Ing. arch. Michal Kuřík
434 1005680 Ing. Karel Vlček
435 0201760 Ing. Radek Knobloch
436 0005101 Ing. Petr Holoubek
437 0202459 Ing. Michal Brechličuk
438 0013251 Kryštof Rotkovský
439 0012661 Jiří Vorlíček
440 0200034 Ing. Zdeněk Kratochvíl
441 0002596 Ing. Jaroslav Kožušník