Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické zkušenosti ze znalecké činnosti v oboru vzduchotechnika - webinář

Praktické zkušenosti ze znalecké činnosti v oboru vzduchotechnika - webinář

Přednášející:
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. – FAST VUT v Brně
Ing. Petr Blasinski, Ph.D. – VUT v Brně

Anotace: Přednášející na semináři seznámí posluchače s opakujícími se nálezy vad a poruch jak v návrhu, tak při realizaci a provozu vzduchotechnických zařízení.

Program:
 1. 12:00-13:45 – blok 1 – co je to vada
  • chyby při návrhu systému vzduchotechniky
  • dopady Ecodesignu na návrh VZT jednotek  
 2. 14:00-15:45 – blok 2 – chyby při realizaci vzduchotechniky
  • protokoly při předání díla vzduchotechniky
 3. 15:45-16:00
  • literatura, podklady, závěr

Datum konání: 21.4.2020

Čas konání: 12:00 – 16:00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, středisko IT ČKAIT, mail: webmaster@ckait.cz

Kontaktní osoba: M. Feřtrová, tajemnice OK Praha, tel.: 227 090 128, mail: praha@ckait.cz

Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)

Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012531 Ing. Jan Ungerman
2 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
3 0006408 Ing. Pavel Kasal Ph.D.
4 0008799 Ing. Zdeněk Zimmer
5 0011704 Ing. František Šíma
6 0300801 Ing. Pavel Korima
7 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
8 0402434 Stanislav Vaňourek
9 1004596 Bc. Jiří Jurenka
10 0014113 Ing. Vladimír Vayhel
11 0009382 Ing. Martin Nový
12 0011671 Ing. Roman Franěk
13 0012670 Ing. Miroslava Fišková
14 0011510 Ing. Jiří Kavale
15 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
16 0005135 Ing. Michal Ulmajer
17 0013757 Ing. David Svoboda
18 0009000 Ing. František Rulík
19 0008242 Ing. Pavel Petrovka
20 0004919 Ing. Petr Unger
21 0012650 Ing. arch. Ondřej Mašek
22 0006573 Ing. Jaroslav Vondruška
23 0009820 Ing. Petr Kuba
24 0005881 Ing. Richard Motyčka
25 0003931 Ing. Bedřich Kohout
26 0008009 Ing. Petr Vávra
27 0011861 Ing. Jaroslav Marousek
28 0012538 Ing. Luděk Tóth Ph.D.
29 0013170 Josef Šrámek
30 0010262 Ing. Jiří Vancl
31 0007565 Ing. Dana Nedbalová
32 0010096 Ing. Jan Benda
33 0010916 Stanislav Haláček
34 0009598 Ing. Josef Barták
35 0010261 Vladimír Hofman
36 1005329 Ing. Dan Rosenberg
37 0012261 Ing. arch. Jan Řeřicha
38 0601358 Ing. Irena Chmelařová
39 0601658 Milan Dítě
40 0601652 Ing. Monika Kopecká
41 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
42 1300040 Miroslav Kozumplík
43 1301289 Ing. Zdenek Kocourek
44 1400628 Ing. Ivan Pečinka
45 1006787 Ing. Petr Pavlíček
46 1006530 Ing. Peter Fabian
47 0009781 Ing. Pavel Čačík
48 0013390 Ing. Ondřej Machek
49 0004138 Ing. Ladislav Bukovský
50 1002949 Ing. Antonín Pokorný
51 0008816 Ing. Mario Gerö
52 0102518 Ing. Petr Müller
53 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
54 0101168 Martin Kolouch
55 0013959 Vladislav Vondra
56 0012195 Jan Červinka
57 1102478 Ing. Jan Hudec
58 1005703 Ing. Martin Očkay
59 0500867 Ing. Petr Mocák
60 1100562 Ing. Ivo Bednář
61 0013141 Ing. Zdeněk Krajča