Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Práva a povinnosti AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě - seminář - zrušen

Práva a povinnosti AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě - seminář - zrušen

Seminář je zrušen, přednáška bude formou webináře. Přihlásit se můžete zde: https://www.ckait.cz/prava-a-povinnosti-ao-pri-vykonu-vybranych-cinnosti-ve-vystavbe-webinar

Přednášející: JUDr. Adámková Petra , Ph.D.

Anotace: Cílem semináře je poskytnout autorizovaným osobám ucelený přehled v problematice práv a povinností (odpovědnosti) autorizované osoby související s výkonem vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy ( stavební zákon, autorizační zákon, občanský zákoník, trestní zákoník a zákoník práce). Kde začíná a končí odpovědnost AO? A jak to vidí praxe?

Program: 14.00 - 15.30 I. část 15.30 - 15.45 přestávka 15.45 – 17.30 II. část 17.30 – 18.00 diskuse

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 18.11.2020 Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
0