Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Právní informace a informace o technických normách na PROFESISu

Právní informace a informace o technických normách na PROFESISu

Sledujeme pro Vás vývoj právních předpisů a technických norem ve stavebnictví a uveřejňujeme měsíčně na PROFESISu.

V dokumentech s názvem Právní informace (PI) můžete studovat přehled právních předpisů, které byly uveřejněny ve Sbírce zákonů. O právních předpisech informujeme průběžně také v Aktualitách, kde upozorňujeme také na vybraná stanoviska, metodiky a další dokumenty veřejné správy (převážně ministerstev).

V dokumentech Informace o technických normách (IN) Vás průběžně informujeme o ČSN (i ČSN EN) - vydané normy, změny, opravy, zrušné, ale i evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN. Zdrojem je Věstník ÚNMZ.

Aktuální vydání: