Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Právní předpisy v energetice pro navrhování a realizaci budov - webinář

Právní předpisy v energetice pro navrhování a realizaci budov - webinář

webinář, úterý 20.10.2020, 13.00 – 17.00 hod
Pernštejnský salonek hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice
Prozatím bez účasti osob
Hlavní odborné téma – anotace:
Naše společnost stejně jako řada dalších evropských států se potýká s problémem nedostatku energetických zdrojů. Např. v ČR ceny energií neustále stoupají a v souvislosti s předpokládaným útlumem uhelné energetiky budeme muset vybudovat další energetické bloky v Dukovanech a Temelíně, neboť pro výstavbu obnovitelných zdrojů má ČR horší podmínky než okolní státy. Vedle toho řada ekologických organizací vyvíjí velký tlak na to, aby se zavřely uhelné elektrárny, které nejvíce znečišťují životní prostředí - např. Počerady, Chvaletice atd.
Jedno z řešení uvedené problematiky je snaha o maximalizaci úspor (minimalizaci energetické náročnosti) při provozu budov. V současné době je v Poslanecké sněmovně připraven k novelizaci zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který stanoví rámec pro navrhování a realizaci budov s důrazem na energetickou náročnost.

Termín
Celková kapacita
120
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 108
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601652 Ing. Monika Kopecká
2 1006977 Ing. Tomáš Herman
3 1103280 Ing. Martin Langer
4 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
5 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
6 0012261 Ing.arch. Jan Řeřicha
7 0700347 Ing. Karel Vrbický
8 1004744 Ing. Roman Brůžička
9 0301304 Petr Malý
10 0013068 Ing. Martin Schneider
11 0101522 Ing. Luděk Líkař
12 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek