Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Právní předpisy v oblasti elektronických komunikací – webinář

Právní předpisy v oblasti elektronických komunikací – webinář

Seznámení projektantů a dodavatelů sítí a zařízení elektronických komunikací (dále SEK) s aktuálním zněním právních předpisů pro uvedený obor včetně změn které je nutno respektovat při projektování a realizaci výstavby SEK.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (§102, §104 a další);
 • Zákon 183/2006 Sb. "Stavební zákon" (§79, §92, §103, a další) a jeho prováděcí vyhlášky;
 • Zákon 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostního internetu (§2, §4, §10 a další);
 • Zákon 416/2009 Sb. "Liniový zákon" (§2c, §2i a další);
 • Zákon 151/1997 Sb. o oceňování nemovitostí (informace o změnách a "oceňovací vyhlášce");
 • Digitální Česko 2.0 (informace o současném stavu plnění);
 • Diskuze.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jiří Kliner (BCO CZ) a kol.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
6. 5. 2021 od 13:30 hod. (délka trvání cca 3 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen polovinou bodu. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 5. 5. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

Termín
Celková kapacita
116
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0001352 Ing. Jiří Bulis
2 0007294 Ing. Ivan Macháček
3 0010249 Miroslav Beran
4 0008505 Ing. Jiří Beneš
5 0602385 Tomáš Cirkl
6 0009541 Ing. Karel Kozel
7 0011743 Ing. Tomáš Mikula
8 0402286 Ing. Roman Veselý
9 0013680 Ing. Jan Jacko
10 0004919 Ing. Petr Unger
11 1302422 Karel Herák
12 1006200 Milan Reichert
13 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
14 1104240 Ing. Tomáš Martinek
15 0102023 Petr Koucký
16 1007052 Ing. Martin Ambros
17 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
18 0701493 Roman Bednář
19 1005107 Ing. Roman Čadeni
20 0501241 Jiří Kapras
21 0010739 Radovan Kalců
22 0202082 Ing. Vít Pospíšil
23 0008609 Ing. Miroslav Böhm
24 1006834 Mgr. Petr Bláha
25 1302299 Ing. Martin Pohanka
26 0100050 Ing. Jiří Straka
27 1102713 Ing. Jaroslav Kukuča
28 0013390 Ing. Ondřej Machek
29 1003466 Ing. Miroslav Kolář
30 0402106 Martin Harmach
31 1101934 Ing. Vladan Šetka
32 1400691 Ing. Mirek Fučík
33 0501354 Miroslav Molnár
34 0301187 Drahomír Holoubek
35 1005293 Ing. Roman Skoták
36 0701491 Miloš Moravec
37 1006093 Ing. Bořivoj Smaženka
38 1201563 Petr Truhlář
39 1102416 Ing. Stanislav Šebesta
40 1201556 Martin Huňka
41 1004078 Bc. Jaroslav Machain
42 1007108 Ing. Petr Tomášek
43 0011967 Zuzana Baláčková
44 0202091 Josef Liška
45 1200715 Ing. Miroslav Karel
46 0012051 Ing. Petr Fůsek
47 1002272 Ing. Jana Sedláčková
48 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
49 0009930 Petr Jiřičný
50 0009957 Martin Marek
51 0602811 Ing. Petr Kovanda
52 0012509 Radek Nenáhlo
53 0011723 Ludvík Galuška
54 0011142 Petr Šmejkal
55 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
56 1005294 Jiří Kučera
57 0003793 Ing. Pavel Dražďák
58 1400354 Štěpán Hazdra
59 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
60 1004089 Ing. Otakar Mikulka
61 0013600 Ing. Jan Němejc
62 1005671 Ing. Jakub Kapsa
63 1301196 František Janečka
64 1006152 Ing. Martin Veselý M.Sc.
65 0012932 Milan Krupka
66 0013054 Pavel Nekolný
67 0011960 Ing. Vilém Řechtáček
68 0012191 Ing. Michal Kohn
69 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
70 0202346 Evžen Veselý
71 0102275 Theodor Valenta
72 1104352 Ing. David Niklasch
73 1201526 Vladimír Kamarád
74 0200069 Luděk Jirásek
75 1104031 Ivo Bůžek
76 0014041 Ing. Jan Kott
77 1005105 Ing. Michal Jelínek
78 0009606 Ing. Michaela Holá
79 0013080 Ing. Jan Hora
80 0701207 Tomáš Pekař
81 1103761 Ing. Tomáš Marušák
82 0013820 Ing. Jan Vítů
83 0102246 Josef Havlíček
84 0012473 Ing. Miloš Jirásek
85 0102542 Hana Fraňková
86 0012480 František Touš
87 0601836 Jaroslav Nič
88 1302419 Ing. Lukáš Sedláček
89 0301184 Jiří Dufek
90 0009931 Jiří Kliner
91 0013052 Otto Šafránek
92 0014280 Pavel Němeček
93 0013789 Ing. Miloslav Polášek
94 0003795 Ing. Vladimír Volráb
95 0014518 Ing. Michal Dvořák
96 1102943 Ing. Jan Bardaševský
97 0010614 Ing. Jan Ševčík
98 0009347 Ing. František Marek
99 1101121 Ing. Richard Žák
100 0009978 Ing. Ivan Tomášek
101 1100269 Ing. Aleš Šnapka
102 1400246 Martin Ambroz
103 0012294 Ing. Svatopluk Fröhlich
104 0010814 Ing. Martin Stránský
105 0602066 Jiří Macháček
106 0001203 Ing. Jan Hrubý
107 0101369 Ing. Stanislav Cinádr
108 0010933 Ing. Ivana Fialová
109 1200914 Ing. Petr Pilař
110 1201746 Ing. Martin Černý
111 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D
112 0010813 Ing. Martin Cejp
113 0012572 Jan Fassmann
114 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
115 0601823 Ing. Petr Molnár
116 1202077 Roman Dlouhý