Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Právní spory ve stavebnictví II. – seminář

Právní spory ve stavebnictví II. – seminář

Volně navazující přednáška na Právní spory ve stavebnictví I.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Odstoupení od smlouvy o dílo a spory z něj vyplývající.
  • Spory vyplývající z předání díla.
  • Spory týkající se vad díla.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Dr. Josef Černohlávek

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
17. 5. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 16. 5. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
60
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 59
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1102682 Ing. Mir Ahmad Shirzad Ph.D.