Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PRAŽSKÁ OBLAST OD VALNÉ HROMADY DO ŘÍJNA 2009

PRAŽSKÁ OBLAST OD VALNÉ HROMADY DO ŘÍJNA 2009

Stručný přehled činnosti

Po valné hromadě v lednu 2009 se výbor zaměřil na přípravu některých akcí, které se osvědčily již v minulém období.

Zpestřením v naší činnosti hned na začátku volebního období byl swingový večer uspořádaný ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů 12. února v prostorách nadace ABF na Václavském náměstí.

V odborné činnosti jsme se zaměřili na téma v současné době velice žhavé : Energetická náročnost budov. Ing.Smržovi se podařilo zajistit pana profesora Kabeleho a Mgr.Teichera a na březen připravil přednášku o kterou byl takový zájem, že musela být opakována. Informační centrum pak pokračovalo serií školení na stejné téma. Na krytí nákladů těchto školení jsme se podíleli.

Rovněž tradiční setkání s vedoucími odborů výstavby pražských městských částí čtrnáctého května se zabývalo stejným tématem. Tato setkání pořádáme již tradičně po dohodě s paní Ing.Ivanou Souralovou ředitelkou stavebního odboru magistrátu a zveme na tato setkání i vedení stavebního odboru středočeského kraje.

Květnová exkurze do Výzkumného ústavu vodohospodářského na téma splavnění dolního Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí byla velice dobře připravena Ing.Cihlářem. S historií splavnění dolního Labe, s problémy, které vyvolali ochránci životního prostředí a se současným řešením účastníky seznámil pan profesor Gabriel a vedení ústavu připravilo prohlídku modelu vodního díla Dolní Žleb.

Ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů se uskutečnila exkurze na rozestavěnou jižní část pražského dálničního obchvatu. Účastníci prošli na komořanské straně část dálničního tunelu a poté pokračovali na mosty přes Lochkovské údolí, přes Berounku a přes Vltavu. Exkurze byla zakončena večerním posezením v příjemné zbraslavské hospůdce.

Tato exkurze doplnila serii odborných přednášek, které se konaly, ve spolupráci s ČSSI, každý měsíc a to na různá témata.

Výjezdní zasedání výboru se tentokrát uskutečnilo 26. května v Příbrami. S výjezdními zasedáními v jednotlivých okresních městech má výbor výborné zkušenosti. Zasedání bývají poměrně dobře navštěvována členy ČKAIT dotyčného okresu a vždy se rozvine bezprostřední a velice zajímavá diskuse o problémech, které trápí naše členy. I tentokrát měla paní doktorka Koukalová příležitost zodpovědět řadu dotazů týkajících se právních problémů spojených se stavebním zákonem.

Série přednášek o dopravních problémech pokračovala v září přednáškou paní inženýrky Jaroslavy Trnkové a pana ředitele Merty na téma "Stav přípravy a rozestavěnosti významných dopravních staveb v severozápadním sektoru hl.m.Prahy".

Přednáška pana inženýra Michaela Trnky na téma "Protipovodňová ochrana Prahy" se uskuteční 15. října od 17,30hod v přednáškovém sále ústředí ČKAIT v Sokolské ulici.

Říjnové aktivity završí výbor oblasti výjezdním zasedáním 22.října v Kolíně. Před zasedáním je připravena exkurze do kolínské elektrárny, která je příkladem vynikající průmyslové architektury - dílo architekta Frágnera.

Ing.Michael Trnka,CSc
přednosta OK Praha

06. 10. 2009