Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pražské geotechnické dny 2011

Pražské geotechnické dny 2011

9. a 10.5. 2011 se v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, Praha 1, konají "Pražské geotechnické dny 2011 - 19. Pražská geotechnická přednáška". Pořadatelé jsou ARCADIS Geotechnika a.s., Praha 5; Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, Praha 2 ve spolupráci s Českou geotechnickou společností ČSSI, Praha 6 a s patronací Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Organizační informace: Ing.Michaela Frombergerová tel. 234 654 101, Ing. Pachta tel. 234 654 160, Ing. Sekyra 234 654 240. Tato významná akce je hodnocena 2 kreditními body.

14. 04. 2011