Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, FEng. se vyjádřil k článku Zákon, který ovlivní volby (HN, 6. 2. 2020, redaktor Adam Váchal)

Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, FEng. se vyjádřil k článku Zákon, který ovlivní volby (HN, 6. 2. 2020, redaktor Adam Váchal)

„Vážená paní ministryně, jako předsedovi České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jedné z komor ze zákona, která se svými připomínkami podílí na přípravě rekodifikace veřejného stavebního práva, je mou povinností, abych sledoval dění i v médiích k této konkrétní problematice.

Ve čtvrtek, 6. 2. 2020, jsem si proto důsledně pročetl Vaše vyjádření k tématu pro Hospodářské noviny v článku Zákon, který ovlivní volby. Jelikož některá vyřčená/napsaná slova jsou diskutabilní, je zapotřebí je vysvětlit zejména jak stavařské veřejnosti, tak nezainteresovaným čtenářům“, napsal v úvodu svého dopisu předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček.


Příloha – článek z HN
Příloha – dopis ministryni
Příloha – odpověď ministryně


Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz
10. 02. 2020