Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Předvánoční Vídeň 15.12.2022

Předvánoční Vídeň 15.12.2022

Téma akce: exkurze Předvánoční Vídeň

Termín konání: 15. prosince 2022

Odjezd: z Brna v 8.00 hodin od Bohémy 

Návrat do Brna: cca ve 20.00 hodin

Cena exkurze: člen ČKAIT a ČSSI 300 Kč, host 350 Kč

Přihlášky: sekretariát ČSSI Brno, e-mail: cssi@volny.cz, mobil: 732 614 187 do 30.11.2022

Pozvánku s programem exkurze najdete v příloze níže.

Termín