Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PRESTA jižní Čechy 2014-2016

PRESTA jižní Čechy 2014-2016

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016-2018
Dne 10. 4. 2019 se uskutečnilo vyhodnocení soutěžní přehlídky jihočeských stavebních realizací dokončených v letech 2016 až 2018 pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje. Soutěž vyhlásil Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI České Budějovice – Ing. Roman Šubrt, předseda) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT České Budějovice – Ing. František Hladík, předseda), Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR (Jaroslav Kolář, oblastní manažer) a Jihočeským krajem (Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru OREG KÚ).
Vše zastřešovala Ing. Alena Korešová, ředitelka soutěžní přehlídky Presta Jižní Čechy 2016-2018 a jednatelka OP ČSSI České Budějovice.

Výsledky soutěžní přehlídky v KATALOGU - viz příloha

16. 04. 2019