Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přestupky na úseku stavebního řádu - webinář

Přestupky na úseku stavebního řádu

Termín konání:
18.03.2024, 09:30 - 13:30
Místo konání:

Online

Program:

1. Přestupky obecně
- správní trestání - základní zásady, přestupky - znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu, skutkové podstaty přestupků na úseku stavebního řádu

2. Přestupkový zákon - základy odpovědnosti za přestupek
- časová, osobní, místní působnost, přestupek, trvající přestupek, FO jako pachatel, zavinění, PO jako pachatel, PFO jako pachatel, okolnosti vylučující protiprávnost, důvody zániku odpovědnosti za přestupek, promlčecí doba - dokdy je potřeba spáchaný přestupek projednat, odpovědnost právního nástupce, správní tresty a jejich ukládání, druhy správních trestů, určení druhu a výměry správního trestu - jaké výše pokut stavební úřady ukládají, jak je mají odůvodnit, ukládání trestů za více přestupků - absorpční a asperační zásada

3. Řízení o přestupcích
- průběh řízení o přestupku od zahájení po vydání výsledného rozhodnutí, jaká práva má obviněný, ukládání pokut zjednodušenými formami - příkaz, příkaz na místě, jak je možné bránit se proti udělené pokutě

4. Problematika ukládání pořádkových pokut na úseku stavebního řádu
- právní úprava dle stavebního zákona a správního řádu

 

Přednášející:

JUDr. Eva Kuzmová
právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochranu osobních údajů

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová,
email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení registrace na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202500 Ing. Ondřej Trochta
2 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
3 1301917 Ing. Miroslav Lajda
4 0014750 Ing. Jan Tůma
5 0301376 Radek Ježek
6 0004611 Ing. Jaroslav Jeřábek
7 0401314 Ing. Pavel Štětka
8 0101097 Ing. Jana Kulková
9 1103999 Ing. Libor Goj
10 1007494 Ing. Pavel Blažek
11 1100719 Ing. Josef Opluštil
12 0010598 Josef Vencl
13 0100537 Ing. Vladimír Konrád
14 0102411 Pavel Štolba
15 0102635 Bc. Marek Potclan
16 0012059 Ing. Vít Dolejší
17 0602695 Ing. Martin Oliva
18 1400691 Ing. Mirek Fučík
19 0101315 Ing. Vladimír Sedlák
20 0009139 Ing. Ivo Drozd
21 0500632 Ing. Josef Ježek
22 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
23 0501046 Ing. Jiří Arazim
24 1003937 Milan Vojtek
25 0014564 Ing. Zdeněk Brůžek
26 1104081 Ing. Petr Magnusek
27 0102749 Ing. Zdeněk Laňka
28 1006726 Ing. Věra Krupanská
29 1004256 Ing. Jan Eisner
30 1003308 Ing. Petr Češka
31 0300772 Petr Pařízek
32 0602861 Ing. Jiří Bubník
33 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
34 0602634 Libor Sokol
35 0012991 Ing. Michal Čížek
36 0015082 Ing. Ondřej Steiner
37 0602395 Ing. Martina Konášová
38 0102551 Ing. Emanuel Novák
39 0200885 Ing. Milan Krejcar
40 1007616 Ing. Marek Krištof
41 0004997 Ing. Aleš Voženílek
42 0701607 Ing. Jiří Herynek
43 1202025 František Dohnal
44 0000641 Ing. Jana Hejnalová
45 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
46 1400777 Ing. Tomáš Kadlec
47 1002949 Ing. Antonín Pokorný
48 1101174 Ing. Christos Kirkopulos
49 0102276 Ing. Karel Štádlík
50 0013590 Ing. Stanislav Mastný
51 0014643 Ing. arch. Jakub Jakubec
52 0013390 Ing. Ondřej Machek
53 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
54 1103708 Ing. Pavel Krupička
55 0014496 Ing. Jaroslav Radovnický
56 1007332 Ing. Radim Novák
57 1005740 Ing. Martin Doušek
58 0009541 Ing. Karel Kozel
59 0402439 Šárka Jonová DiS.
60 0301392 Petr Bardon
61 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
62 0601823 Ing. Petr Molnár
63 3000220 Ing. Katarína Maĺárová
64 0301610 Ing. Věra Tomsová
65 0400872 Jiří Hanzlík
66 1103552 Ing. Jakub Rakus
67 0600371 Ing. Miroslav Možíš
68 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
69 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
70 1003618 Ing. Ivan Kučera
71 0014511 Ing. Michal Pávek
72 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
73 0011292 Jan Žvachta
74 1003178 Ing. Petr Strnad
75 1007461 1007539Ing. Jiří Bohatec