Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přestupky na úseku stavebního řádu - webinář

Přestupky na úseku stavebního řádu - webinář

Přestupky na úseku stavebního řádu - webinář

PROGRAM:

 1. Přestupky obecně
  • správní trestání - základní zásady, přestupky - znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu, skutkové podstaty přestupků na úseku stavebního řádu
 2. Přestupkový zákon - základy odpovědnosti za přestupek
  • časová, osobní, místní působnost, přestupek, trvající přístupek, FO jako pachatel, zavinění, PO jako pachatel, PFO jako pachatel, okolnosti vylučující protiprávnost, důvody zániku odpovědnosti za přestupek, promlčecí doba - dokdy je potřeba spáchaný přestupek projednat, odpovědnost právního zástupce, správní tresty a jejich ukládání, druhy správních trestů, určení druhu a výměry správního trestu - jaké výše pokut stavební úřady ukládají, jak je mají odůvodnit, ukládání trestů za více přestupků
  • absorpční a asperační zásada
 3. Řízení o přestupcích
  • průběh řízení o přestupku od zahájení po vydání výsledného rozhodnutí, jaká práva má obviněný, ukládání pokut zjednodušenými formami - příkaz, příkaz na místě, jak je možné bránit se proti udělené pokutě
 4. Problematika ukládání pořádkových pokut na úseku stavebního řádu
  • právní úprava dle stavebního zákona a správního řádu

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 17. 4. 2023 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 4. 2023 v 15:00 hodin.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
2 0013390 Ing. Ondřej Machek
3 0010933 Ing. Ivana Fialová
4 1004358 Ing. Pavel Marek
5 0003224 Eva Jakubková
6 0102707 Ing. Josef Kuba
7 0600323 Jan Vávra
8 0401314 Ing. Pavel Štětka
9 0101168 Martin Kolouch
10 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
11 0014964 Mgr. Aleksandr Makarov MBA
12 0009541 Ing. Karel Kozel
13 1003526 Ing. Jitka Fraňková
14 1006573 Ing. Jakub Holásek
15 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
16 0012062 Milan Valeš
17 1005817 Martin Motl
18 0014663 Tomáš Kupka DiS.
19 1006551 Ing. Petr Málek
20 0300699 Ing. Milan Štefanov
21 1302091 Zuzana Veselá
22 0501368 Ing. Věra Vanerová
23 0202374 Ing. Marek Chval
24 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
25 0007711 Ing. Pavel Doležil
26 1103769 Ing. Michal Pavelka
27 1004348 Ing. Jiří Slezák
28 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
29 0701455 Michal Tereska
30 1104031 Ivo Bůžek
31 0601823 Ing. Petr Molnár
32 1100192 Ing. Aleš Ryšán
33 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
34 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
35 0402499 Miroslav Gintner
36 1102342 Ing. Pavel Slíva
37 1102643 Vratislav Bajgar
38 0301284 Jiří Feureisl
39 1400269 Ing. Petr Nekovář
40 0010214 Ing. Monika Škardová
41 0102237 Mgr. Pavel Pupík
42 0602676 Ing. Jan Berger
43 0401613 Radek Hrdina
44 1102887 Ing. David Hýža
45 1302401 Ing. Martin Běťák
46 0602720 Ing. Jan Hejcman
47 1101748 Josef Zahel
48 0401903 Petra Černá
49 0400330 Ing. Radko Benda
50 0402162 Ing. Blanka Všetečková
51 0400561 Ing. Jiří Janoušek
52 0402451 Petr Kapic
53 0401611 Václav Řeháček
54 0401803 Ing. Marie Sýkorová
55 0402375 Ing. Lukáš Černý
56 0402679 Ing. Pavel Klapálek Ph.D.
57 0402557 Ing. Libor Šácha
58 0400382 Miroslav Kareš
59 0401848 Ing. Miroslav Váňa
60 0401818 Marcela Zmatlíková
61 0402468 Ing. arch. Dominik Miko
62 0402465 Mgr. Josef Věrnoch
63 0402603 Muhamed Noshdar
64 0402626 Ing. Zdeněk Smrž
65 0401532 Radka Kamberská
66 0402032 Ing. Martin Gazda
67 0300902 Ing. Jana Řezníková
68 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
69 0401568 Ing. Lubomír Potenec
70 0401526 Ing. Mgr. David Jedinák
71 0401313 Vlasta Kellnerová
72 0402638 Jan Antoš
73 0401565 Didarshah Said
74 0402305 Ing. Ondřej Hampejs
75 0010934 Ing. Iva Suchomelová
76 0401726 Jiří Bauer
77 1104494 Markéta Přívratská
78 0401707 Radek Strial
79 0401754 Jaroslav Chludil
80 0400354 Ing. František Podliska
81 0402568 Ing. Jiří Henych
82 0401157 Ing. Vladimír Kolbaba
83 0402097 Ing. Jiří Koudelka
84 0008719 doc. Ing. Vladimír Tichomirov CSc. LL.M.
85 0401204 Ing. Miloslav Dittrich
86 0400252 Ing. Leo Streubel
87 0402420 Jaroslav Tesařík
88 0402431 Jan Bigar
89 1100781 Ing. Jan Krömer
90 1006346 Ing. Jan Špatný
91 0402680 Bc. Radek Taussig
92 0402681 Rostislav Zumr
93 0300876 Ing. Miroslav Sahulka
94 0400833 Ivan Hora
95 0401458 Ing. Vratislav Láf
96 1007294 Ing. Martin Galeta
97 0402566 Jan Vitner
98 0401247 Ing. Martin Bergmann
99 0402333 Ing. Lukáš Procházka
100 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
101 1201746 Ing. Martin Černý
102 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
103 0700821 Ing. Lubomír Forejt
104 0402231 Ing. Jaroslava Cvaková