Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přestupky na úseku stavebního řádu - webinář

Přestupky na úseku stavebního řádu - webinář

Přestupky na úseku stavebního řádu - webinář

PROGRAM:

 1. Přestupky obecně
  • správní trestání - základní zásady, přestupky - znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu, skutkové podstaty přestupků na úseku stavebního řádu
 2. Přestupkový zákon - základy odpovědnosti za přestupek
  • časová, osobní, místní působnost, přestupek, trvající přístupek, FO jako pachatel, zavinění, PO jako pachatel, PFO jako pachatel, okolnosti vylučující protiprávnost, důvody zániku odpovědnosti za přestupek, promlčecí doba - dokdy je potřeba spáchaný přestupek projednat, odpovědnost právního zástupce, správní tresty a jejich ukládání, druhy správních trestů, určení druhu a výměry správního trestu - jaké výše pokut stavební úřady ukládají, jak je mají odůvodnit, ukládání trestů za více přestupků
  • absorpční a asperační zásada
 3. Řízení o přestupcích
  • průběh řízení o přestupku od zahájení po vydání výsledného rozhodnutí, jaká práva má obviněný, ukládání pokut zjednodušenými formami - příkaz, příkaz na místě, jak je možné bránit se proti udělené pokutě
 4. Problematika ukládání pořádkových pokut na úseku stavebního řádu
  • právní úprava dle stavebního zákona a správního řádu

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 17. 4. 2023 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 4. 2023 v 15:00 hodin.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
2 0013390 Ing. Ondřej Machek
3 0010933 Ing. Ivana Fialová
4 1004358 Ing. Pavel Marek
5 0003224 Eva Jakubková
6 0102707 Ing. Josef Kuba
7 0600323 Jan Vávra
8 0401314 Ing. Pavel Štětka
9 0101168 Martin Kolouch
10 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
11 0014964 Mgr. Aleksandr Makarov MBA
12 0009541 Ing. Karel Kozel
13 1003526 Ing. Jitka Fraňková
14 1006573 Ing. Jakub Holásek
15 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
16 0012062 Milan Valeš
17 1005817 Martin Motl
18 0014663 Tomáš Kupka DiS.
19 1006551 Ing. Petr Málek
20 0300699 Ing. Milan Štefanov
21 1302091 Zuzana Veselá
22 0501368 Ing. Věra Vanerová
23 0202374 Ing. Marek Chval
24 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
25 0007711 Ing. Pavel Doležil
26 1103769 Ing. Michal Pavelka
27 1004348 Ing. Jiří Slezák
28 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
29 0701455 Michal Tereska
30 1104031 Ivo Bůžek
31 0601823 Ing. Petr Molnár
32 1100192 Ing. Aleš Ryšán
33 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
34 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
35 0402499 Miroslav Gintner
36 1102342 Ing. Pavel Slíva
37 1102643 Vratislav Bajgar
38 0301284 Jiří Feureisl
39 1400269 Ing. Petr Nekovář
40 0010214 Ing. Monika Škardová