Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Prezentace projektů, vizualizace – teorie a praxe - seminář

Prezentace projektů, vizualizace – teorie a praxe - seminář

Přednášející: Ing. arch. Martin Stark

Anotace: Říká se, že dobrá prezentace prodává návrh. Jaké použít barvy? Co text, bude čitelný? Porozumí divák obsahu? Jak profesionálně prezentovat návrhy a vizualizovat stavby se dozvíte v této přednášce. 

Program:

Body přednášky:

Základy teorie barev pro digitální prezentaci, principy vizuálního vnímání, práce se světlem a stínem, práce s virtuální kamerou, kompoziční principy a prvky vizualizace, Postupy pro tvorbu digitální vizualizace, tisková příprava, zákresy vizualizované stavby do fotografie, příklady vizualizací (s ukázkou různých fází postupu tvorby a poukázání na vybrané chyby)příprava prezentací, rozložení obsahu do slidů + kompozice slidu, úprava textu pro dobrou čitelnost, volba písma, barevná úprava grafů apod. Vybrané ukázky prezentací.

Místo konání: posluchárna 1.p. budova ČKAIT Praha2, Sokolská 15

Datum konání: 14.9.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 14092021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 31.8.2021

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba