Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Příčiny zvýšené vlhkosti historických staveb a šetrné metody nápravy stavu - seminář - zrušen

Příčiny zvýšené vlhkosti historických staveb a šetrné metody nápravy stavu - seminář - zrušen

Seminář je z důvodu vládních nařízení zrušen. Pokud máte zájem, přihlaste se na webinář https://www.ckait.cz/priciny-zvysene-vlhkosti-historickych-staveb-a-set…

Pořadatel:  IC ČKAIT + OK Praha

Přednášející:  Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - odbor technologické laboratoře NPÚ, Ing. arch. Miloslav Hanzl – projektant se zaměřením na historické stavby

Anotace: Seminář je zaměřen na zjišťování příčin a jejich odstraňování u historických staveb, praktické příklady.  

Program:

  • Principy odvodu zemní vlhkosti u neizolovaných historických staveb
  • Hlavní příčiny poškození historických neizolovaných staveb zvýšenou zemní vlhkostí
  • Typické projevy poškození historických neizolovaných staveb zvýšenou zemní vlhkostí
  • Rozpor mezi některými soudobými a šetrnými postupy sanace zvýšené vlhkosti historických staveb
  • Soubor příkladů uplatnění šetrných metod v praxi

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 22.10.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka IC ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
3