Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přihlášené stavby do 21.ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2024

Přihlášené stavby do 21.ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2024

21. ročník veřejné neanonymní soutěže

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2024

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje

Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v.v.

Cílem soutěže

je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.

Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje.

Do soutěže mohla být přihlášena stavební díla zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona 183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2024. Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.

Přihlášené stavby

Centrum komplexní rehabilitace, Lázně Bělohrad

Cihlovka 2

Infrastruktura Zlíč – I. a II. etapa

Kiosky u Pražského mostu

Modernizace a nástavba se zelenou střechou ZŠ Úprkova Hradec Králové

Modernizace budovy Obecního úřadu v Dobřanech

Multifunkční fotbalový stadion Hradec Králové

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Rekonstrukce kina Vesmír v Trutnově

Rekonstrukce mostu Červený most, Žernov

Spolkový dům Náchod

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č.p. 144, 509 01 Nová Paka

Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace na VDJ Bohuslavice

ZUŠ Střezina – rekonstrukce – 1. etapa

Podrobnosti viz příloha

01. 07. 2024