Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Principy projektování kompresorových stanic s ohledem na snížení uhlíkové stopy

Principy projektování kompresorových stanic s ohledem na snížení uhlíkové stopy

WEBINÁŘ

Přednášející: Ing. Martin Jukl, Tomáš Dejmek, Ing. Jan Černý, Ing. Jaroslav Jedlička

Anotace: Stlačený vzduch je důležité médium, které se používá ve většině výrobních procesů. Je čtvrtým nejpoužívanějším médiem po elektřině, vodě a systémech topení a klimatizace. Ve výrobních závodech se podílí v průměru, dle charakteru výroby, 20 – 30 % na celkové spotřebě elektrické energie a tím na hodnotě uhlíkové stopy.

Zařízení pro výrobu (kompresory), úpravu a dopravu (sušiče, filtry, potrubní rozvody stlačeného vzduchu), jsou součástí TZB. Jejich návrh a způsob instalace má podstatný vliv na spolehlivost a kvalitu výrobního procesu a v mnoha případech na celkovou spotřebu elektrické energie výrobního závodu.

Cílem přednášky je seznámit posluchače s posledními trendy v projektování systémů stlačeného vzduchu z pohledu možnosti úspory elektrické energie. Přednáška je určena pro všechny projektanty, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součástí větších technologických celků ve výstavbě.    

Přednáška je vedena formou ppt. prezentace, jejíž součástí jsou také videa s praktickými ukázkami. 

Program:

1. VOLBA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

(vhodný typ kompresoru, sušiče stlačeného vzduchu, filtrace, potrubí)

2. REGULACE KOMPRESOROVÝCH STANIC

(nejnovější inovace a trendy – frekvenční měnič, motory s permanentním magnetem, nadřazený sytém řízení)

3. VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA PŘI VÝROBĚ STLAČENÉHO VZDUCHU

(systémy využití odpadního tepla dle typu kompresorů, způsoby návrhu)

4. SPOTŘEBA ENERGIE PŘI ÚPRAVĚ STLAČENÉHO VZDUCHU

(kvalita vzduchu, volba typu sušiče, kondenzační, adsorpční)

5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ KOMPRESOROVÝCH STANIC

(návrh sestavy kompresorů a sušičů a jejich instalace, chlazení, vzduchotechnika, potrubí)

 

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Místo konání: online

Datum konání: 13.10.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 13102021 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den webináře přihlašovací údaje.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
58
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014175 Jakub Dolana
2 1102875 Dalibor Rybka
3 0013145 Ing. Petr Kubišta
4 0701581 Lenka Straková
5 1301844 Ing. Tomáš Macík
6 0009541 Ing. Karel Kozel
7 0200384 Ing. František Žežule
8 0014585 Ing. Norbert Glejdura
9 0601893 Ing. Jiří Kaplan
10 1102989 Ing. Miroslav Knápek
11 1201443 Ing. Josef Popelka
12 0201618 Ing. Václav Dušek
13 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
14 0201302 Ing. Zdeněk Zrno
15 1301695 Ing. Luděk Otáhal
16 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
17 0000698 Ing. Marek Gasparovič
18 0004708 Ing. Ludvík Čech
19 0600238 Pavel Nosek
20 1103791 Ing. Martin Vavrica
21 1302369 Jindřich Otépka
22 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
23 0102339 Ing. Aleš Schier
24 0701171 Ondřej Balihar
25 0004599 Ing. Štefan Kovács
26 0501419 Ing. Jaromír Sedlický
27 0701397 Tomáš Kunvalský
28 0400749 Ing. Petr Hanek
29 1005575 David Fiala
30 0101440 Ing. Luboš Pouzar
31 0013390 Ing. Ondřej Machek
32 1103416 Ing. Martin Kolebač
33 1000775 Vladislav Svoboda
34 0401639 Ing. Jiří Makarius
35 0201433 Ing. Antonín Šimurda
36 0101548 Ing. Pavel Mařík
37 1004673 Ing. Martin Polách
38 0014214 Ing. Martin Benýšek
39 0401502 Ing. Luboš Cihlář
40 0009836 Ing. Pavel Libora
41 1103982 Ing. Radovan Klima
42 1004602 Ing. Pavel Prokop
43 1003656 Ing. Jindřich Čuda
44 1101936 Ing. Jan Sikora
45 1102083 Ing. Jindřich Arlet
46 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
47 1003749 Zdeněk Dvořák
48 1004743 Ing. František Zápeca
49 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
50 1006452 Ing. Jaroslav Sedlák
51 0012018 Ing. Vilém Hanzal Ph.D.
52 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
53 1301741 Ing. Zdeněk Řihák
54 1004628 Ing. Bronislava Padalíková
55 1103861 Ing. Lukáš Telička
56 1005310 Ing. Radek Zezula Ph.D.
57 0007772 Ing. Daniel Vágner
58 1002117 Ing. Petr Vaďura