Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace - 1. část - webinář

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace - 1. část - webinář

Webinář je, z důvodů opatření prevence šíření Covid-19 na Dopravním inspektorátu Policie ČR, rozdělen na dvě části.

1. část - 27. 10. 2020 od 9 hod. (přihlášení níže)

2. část -  pondělí 9. 11. 2020 od 9 hod. (přihlášení zde)

ANOTACE: Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Seminář bude zaměřen pouze na připojení sousedních nemovitostí zřizováním sjezdů na pozemní komunikace. Připojení staveb na pozemní komunikace pak musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Ale je tomu tak vždy? V rámci semináře budou zmíněny základní zásady navrhování zřizování sjezdů, proces povolování zřizování sjezdů, nejčastější chyby při projektování sjezdů a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.


PROGRAM:

  • Základní zásady navrhování zřizování sjezdů, kpt. Ing. Pavel FIALA
  •  Navrhování sjezdů z pohledu projektanta, Ing. Tomáš KAPAL

 

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@CKAIT.CZ, tel.: 227 090 212, mobil: 603 772 100

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
27. 10. 2020, od 9 hod. (délka trvání cca 2 hod.)

 


Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ - 1. část

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 26. 10. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
480
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013328 Ing. Pavel Přibyl
2 1201632 Ing. Miloš Skácel
3 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
4 1006734 Ing. Miroslav Tobek
5 0012625 Ing. Filip Jiřičný
6 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
7 1104313 Ing. Ondřej Matula
8 0013134 Ing. arch. Lenka David
9 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
10 1301154 Ing. Michal Nájemník
11 1006977 Ing. Tomáš Herman
12 0004651 Ing. Pavel Janků
13 0011251 Ing. Ivana Laštovková
14 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
15 0301387 Ing. Martin Haueisen
16 0013969 Ing. Petr Janeček
17 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
18 0013219 Ing. Mária Vaňková
19 0005444 Ing. Jan Hejda
20 0010699 Tomáš Pilík DiS.
21 0500347 Ing. Jiří Vaněk
22 0006224 Jan Žižka
23 0013123 Ing. Karel Smejkal
24 1103961 Ing. Roman Čechák
25 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
26 0013806 Ing. Lukáš Rácz
27 0701499 Ing. Jana Vogelová
28 0300875 Ing. Luboš Kadaně
29 0202328 Ing. Roman Sornas
30 0301418 Ing. Marcela Nečekalová
31 0102099 Pavel Dvořák
32 0008706 Ing. Markéta Hamplová
33 1006471 Ing. Martin Vencl
34 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
35 0201039 Karel Červený
36 1200884 Ing. Petr Hošek
37 1104198 doc. Ing. Jan Petrů Ph.D.
38 1201629 Ing. Ivo Hejtman
39 0000836 Pavel Jenčík
40 1104162 Ing. Daniela Trnková
41 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
42 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
43 0602504 Ing. Martin Hynek
44 0601643 Ing. Zdeněk Zbirovský
45 0005092 Ing. František Mayer
46 1103860 Ing. Jiří Šafránek
47 1202325 Ing. Josef Blaha
48 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
49 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
50 1006320 Bc. Jakub Malík
51 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
52 1004864 Ing. Milan Cifr
53 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
54 1104081 Ing. Petr Magnusek
55 1004280 Ing. Adam Kurdík
56 1001687 Ing. Petr Hájek
57 1102775 Ing. Petr Kývala
58 0301283 Karel Melzer
59 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
60 0602352 Ing. Jan Heger
61 0101564 Ing. Marcela Pávková
62 1302299 Ing. Martin Pohanka
63 1006134 Ing. Ivo Kišš
64 1005899 Ing. Petr Kosík
65 0500915 Ing. Stanislav Koleník
66 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
67 0007313 Ing. Stanislav Müller
68 0003745 Stanislav Kolář
69 0600323 Jan Vávra
70 1201265 Petr Slezák
71 1104263 Ing. Martin Venclík
72 0500904 Ing. Pavel Setunský
73 1201408 Ing. Martin Dvořák
74 0014443 Filip Soudek
75 1004362 Ing. Bořek Procházka
76 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
77 0300140 Ing. Josef Kameník
78 1400643 Bc. Jan Hyliš
79 0014316 Vít Křepinský
80 1201251 Ing. Luděk Cekr
81 0501265 Ing. Vratislav Salaba
82 1400407 Ing. Libor Novák
83 0700505 Antonín Odvárka
84 0401226 Jiřina Vedralová
85 0008578 Ing. Jiří Mantlík
86 1202125 Ing. Tomáš Olša
87 1201443 Ing. Josef Popelka
88 1002308 Ing. Zdeněk Čuma
89 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
90 1201826 Ing. Jiří Sotolář
91 0701565 Ing. František Doubravský
92 1103766 Ing. Pavel Krupa
93 0600316 Stanislav Stejskal
94 0012820 Ing. Ada Votrubová
95 0602284 Ing. Jiří Eliášek
96 1006692 Ing. Radoslav Pučálka
97 0401142 Milan Strauss
98 0201776 Marcela Hořeňovská
99 1005537 Ing. Jaromír Hájek
100 0101168 Martin Kolouch
101 0012912 Ing. Jiří Lávic
102 0600534 Ing. Rostislav Zeiska
103 1201220 Ing. Marta Halámková
104 1005818 Ing. Jiří Hamerník
105 0602563 Ing. Jan Sekanina
106 1202264 Ing. Petr Smítal
107 0100368 Ing. Vladimír Soukup
108 0100484 Ing. Jiří Trnka
109 0003992 Hana Eglová
110 0014436 Petr Tomášek DiS.
111 0013950 Ing. David Friedel
112 1003997 Aleš Pražák
113 0002071 Ing. Martin Vlk
114 0000443 Ivana Otevřelová
115 1003308 Ing. Petr Češka
116 0003371 Ing. Jiří Zuman
117 1005573 Ing. Michael Jaďuď
118 0011212 Ing. Michal David
119 0701536 Ing. Daniela Klikarová
120 0201765 Ing. Jaroslav Šípek
121 0301379 Bc. Michal Pašava
122 0013390 Ing. Ondřej Machek
123 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
124 0601651 Ing. Radek Michlík
125 1103339 Ing. Luděk Venclík
126 1004979 Ing. Ilona Janíková
127 1300825 Ing. Radomír Prokeš
128 0014209 Ing. Martin Kouba
129 0009514 Ing. Martin Máša
130 0600371 Ing. Miroslav Možíš
131 1104128 Ing. Štěpán Vodička
132 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
133 0102015 Ing. Martin Hejl
134 0012904 Ing. Veronika Dänemarková
135 1006252 Ing. Josef Vávra
136 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
137 1003663 Ing. Peter Štefančík
138 1104300 Ing. Robert Malchárek
139 0600006 Ing. Vladimír Janda
140 1006185 Ing. Martin Stejskal
141 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
142 1302208 Ing. Mirko Ingr
143 1103698 Ing. Petr Kubánek
144 0012255 Ing. Olga Lusková
145 1000877 Hana Kocourková
146 1006540 Ing. Jakub Hajn
147 0102448 Ing. Josef Sauko
148 1201150 Ing. Milan Marcinov
149 1005473 Jan Rolínek
150 0501252 Ing. Filip Kučera
151 0009639 Ing. Luboš Krejčí CSc.
152 0014388 Ing. Ondřej Mareš
153 1302494 Ing. Petr Skokánek
154 0501368 Ing. Věra Vanerová
155 0014363 Ing. Lucie Hecová
156 1002949 Ing. Antonín Pokorný
157 1202310 Ing. Marek Pavel
158 1101748 Josef Zahel
159 0101137 Ing. Pavel Jakeš
160 1103497 Ing. Vítězslav Bujnoch
161 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
162 0014134 Ing. Roman Skalický
163 0602200 František Wayrauch
164 1006652 Ing. Dominik Hochman
165 1302330 Petr Chovanec
166 1006897 Bc. Josef Bayer
167 1104209 Ing. Jiří Winkler
168 1200549 Ing. Petr Doležel
169 1102491 Ing. Vladimíra Pokorná
170 0602324 Ing. Jiří Havrda
171 1201702 Ing. Martin Černohous
172 0701607 Ing. Jiří Herynek
173 0200234 Karel Macán
174 0201872 Ing. Tomáš Macán
175 1202051 Ing. Jaroslav Havlík
176 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
177 1005671 Ing. Jakub Kapsa
178 0602702 Ing. Pavel Vokřál
179 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
180 1005548 Ing. Jan Filípek
181 0003224 Eva Jakubková
182 1104103 Ing. Radek Kreisl
183 0500861 Ing. Josef Mocák
184 0014210 Ing. Jan Svoboda
185 1003401 Ing. Michal Gregor
186 0400105 Ing. Jiří Vaněček
187 0500327 Ing. Vladimír Frančík
188 1005839 Ing. Jana Lukášková
189 0100385 Václav Mráz
190 1302374 Bc. Oto Bachůrek
191 0011213 Ing. Tomáš Pelant
192 0005523 Ing. Martin Riger
193 0006941 Ing. Jaroslav Čech
194 0300925 Ing. Luděk Kadlec
195 0701581 Lenka Straková
196 0300692 Alena Lehečková
197 1005087 Ing. Radovan Šmíd
198 1202232 Ing. Martin Šafář
199 0012277 Ing. Jan Čiviš
200 1005487 Ing. Michal Kosňovský
201 1006621 Ing. Miroslav Patočka
202 1001438 Miroslav Patočka
203 1003624 Ing. Eva Cimflová
204 0102356 Ing. Dana Brožová
205 0600836 Ing. Jiří Kahánek
206 0700876 Ing. Petr Novotný Ph.D., MBA
207 0601823 Ing. Petr Molnár
208 0014205 Ing. Michal Drozd
209 0008278 Bohumil Bartuněk
210 0013698 Ing. Petr Odstrčil
211 1400464 Ing. Rudolf Pešta
212 0012656 Ing. Vladimíra Neudertová
213 1006515 Ing. Jiří Černín
214 1103396 Ing. Blanka Křižková
215 0102321 Ing. Antonín Pokorný
216 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
217 0602465 Ing. Filip Eichler Ph.D.
218 0301461 Ing. Radoslav Zach
219 0200795 Ing. Petr Šatra
220 0007588 Václav Kopřiva
221 0201467 Ing. Pavel Zimák
222 1103666 Ing. Gabriela Kozdrová
223 0008328 Ing. Ladislav Licek
224 0009044 Ing. Jan Skála
225 0014082 Ing. Tomáš Husák
226 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
227 0013682 Ing. Jan Rambousek
228 1005350 Ing. Tomáš Macháček
229 1104060 Ing. Aleš Kytnar
230 1100974 Ing. Luděk Nitka
231 0600244 Ing. Miloš Malý
232 0601301 Ing. Tomáš Bukovský
233 0402147 Sandra Krejčová
234 1301987 Ing. Josef Brand
235 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
236 1104100 Ing. Jiří Němec
237 0010933 Ing. Ivana Fialová
238 0601891 Kamil Hronovský
239 0011561 Martin Diepold
240 1005942 Ing. Roman Jirásek
241 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
242 1200766 Ing. Milan Hanták
243 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
244 0000215 Ing. Vladimír Cigánek
245 1102792 Ing. Libor Filín
246 1006573 Ing. Jakub Holásek
247 1006574 Ing. Tomáš Holásek
248 1300815 Ing. Helena Malíková
249 0014337 Ing. Jan Gallia
250 1004067 Ing. Hana Bubeníková
251 1006346 Ing. Jan Špatný
252 1101637 Jana Štvrtňová
253 0007708 Václav Klaboch
254 0009183 Ing. Pavel Minář
255 1201979 Ing. Jan Březina
256 0012004 Ing. Martin Laloušek
257 1103949 Petr Poledník
258 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
259 0202162 Ing. Zdeněk Kovařík
260 0013080 Ing. Jan Hora
261 0014144 Ing. Pavel Hošek
262 1300735 Ing. Ivo Jurygáček
263 0012876 Ing. Michal Fott
264 0012395 Jan Červenka
265 1301149 Ivan Tomek
266 0013718 Ing. Kateřina Šilerová Křížová
267 1201778 Ing. Radim Dostál
268 0600674 Ing. Radko Novotný
269 0013715 Ing. arch. Filip Müller
270 0012714 Ing. Petr Dlouhý
271 1201515 Ing. Kamil Skala
272 0201509 Václav Fiala
273 0202046 Ing. Václav Peřina
274 0600913 Ing. Miloš Rouha
275 0008080 Ing. Radka Pospíšilová
276 1101775 Rostislav Onderka
277 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
278 1301937 Ing. Ilona Kalivodová Matoušková
279 0102603 Ing. Michael Martin
280 1002628 Lubomír Daníček
281 0010293 Petr Pospíchal
282 1301844 Ing. Tomáš Macík
283 0010168 Ing. Zdeněk Fiedler
284 0005011 Ing. Markéta Löwitová
285 0201948 Ing. Václav Kuchynka
286 0011598 Ing. Richard Valenta Ph.D.
287 0008115 Ing. Zdeněk Hynek
288 0012544 Lukáš Toth
289 0012939 Ing. Václav Novotný Ph.D.
290 0012518 Ing. Lubomír Tichý
291 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
292 0200078 Ing. Jan Cikán
293 0301127 Ing. Michal Schafer
294 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
295 0012103 Ing. Monika Najmanová
296 0011175 Ing. Petr Mužík
297 1202013 Ondřej Kuba
298 0301186 Jana Kožíšková
299 0300484 Alois Mikulášek
300 1103312 Ing. David Adámek
301 1006542 Ing. Petr Pácha
302 1201831 Ing. Dušan Gadas
303 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
304 0601882 Ing. Roman Petřík
305 0600978 Miloslav Hanuš
306 0602748 Ing. Pavel Michl
307 0010858 Ing. Ladislav Balšán
308 0001943 Ing. Marie Kubátová
309 0601928 Ing. Hynek Seiner
310 0600731 Ing. Vladislav Jána
311 1003887 Ing. Petr Pokorný
312 0602407 Bc. Jiří Kuchař
313 0701407 Ing. Jiří Cihlář
314 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
315 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
316 1103753 Ing. Jana Kalužíková
317 0003433 Ing. Zora Šlapánková
318 1102355 Ing. Iveta Dřevjaná
319 0009426 Ing. Jiří Berlínský
320 0501239 Ing. Petr Kadlec
321 1102989 Ing. Miroslav Knápek
322 1100286 Dagmar Lančová
323 0602331 Ing. Kamila Kuťáková
324 0002847 Ing. Josef Stanko
325 0100187 Jaroslav Rataj
326 0401335 Ing. Jiří Šír
327 1200636 Ing. Karel Grabovský
328 1006517 Ing. David Dohnal
329 0402375 Ing. Lukáš Černý
330 1004945 Ing. Vladan Henek MBA
331 1000102 Ing. Marcel Gregorovič
332 0200349 Ing. Jana Cihlářová
333 0013324 Ing. Jozef Harčarík
334 1103906 Ing. Pavel Hanyk
335 0012886 Ing. Pavel Ibl
336 1102365 Ing. Petr Mičulka
337 0013821 Ing. Michal Vozábal
338 1102498 Radim Vícha
339 0602662 Ing. Kateřina Hon
340 0200797 Ing. Petr Kocman
341 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
342 1005057 Ing. Pavel Havránek
343 0202360 Marek Bořík
344 1102804 Ing. Petr Kolařík
345 1102919 Ing. Eva Hrubá
346 0701226 Ing. Radomír Válka
347 0013788 Ing. Jiří Maleček
348 0003192 Ing. Jan Dudáček
349 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
350 0101372 Ing. Petr Moučka
351 1102643 Vratislav Bajgar
352 3000218 Ing. Miroslava Stašová
353 0601427 Daniel Krejsa
354 0101974 Vlastimil Vondrys
355 1100339 Ing. Jiří Homolka
356 1003541 Ing. Barbora Kopecká
357 0700582 Jiří Horák
358 0602020 Ing. Michal Kraus
359 1001529 Ing. Pavel Blažek
360 0700399 Ing. Michal Kokula
361 1006170 Ing. Jiří Jakl
362 1003135 Ing. Antonín Kubín
363 3000186 Ing. Róbert Lenčucha
364 1302138 David Liška
365 0002011 Josef Pánek
366 1005300 Dita Mohelníková
367 0013016 Ing. Jan Lahoda
368 0102463 Ing. Jan Závitkovský
369 1103466 Ing. Ivan Kudra
370 1400455 Ing. Petr Machek
371 1004155 Ing. Jiří Rous
372 0101525 Milan Blažek
373 0007108 Ing. Helena Okénková
374 0101857 Martin Latislav diplomovaný technik
375 1006477 Bronislav Urbánek
376 1003141 Ing. Zdeněk Hrubý
377 0501326 Ing. Jarmila Nýdrlová
378 1001551 Ing. Aleš Suchánek Ph.D.
379 1003636 Ing. Vladimír Fouček
380 3000215 Ing. Jaromír Rybár
381 1004117 Ing. Zuzana Dorazilová
382 1005175 Ing. Veronika Dordová
383 0202019 Ing. Jan Cikán
384 1100069 Ing. Svatopluk Görner
385 0600844 Ing. Jaroslav Rubín
386 0002723 Ing. Václav Krejčí
387 0500871 Ing. Dana Polcarová
388 1200345 Ing. Vladimír Spilka
389 0201276 Ing. Naděžda Zdvořanová
390 0008615 Ing. Zdeňka Bolehovská
391 1103648 Ing. Martin Staněk
392 1002082 Vladimír Břoušek
393 1101331 Ing. Jiří Jungmann
394 0200241 František Boháč
395 0701086 Ing. Radim Loukota
396 0602514 Lukáš Dvořák
397 1006698 Jiří Šetina DiS.
398 0007698 Ing. Petr Benda
399 1000432 Ing. Jaroslav Leplt
400 0201188 Ing. Petr Pivovar
401 1003178 Ing. Petr Strnad
402 0010869 Miroslav Veselý
403 0301320 MgA. Hana Fischerová
404 1003322 Ing. Milan Barták
405 1005611 Ing. Radim Hájek
406 0102359 Bc. Josef Maroušek
407 0100070 Ing. Josef Maroušek
408 1006000 Ing. Miroslav Sukup
409 1101679 Jaroslav Tomáš
410 0201304 Zdeněk Vavřík
411 0400491 Ing. Kamil Žilka
412 1006234 Ing. Ondřej Běloušek
413 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
414 0602138 Ing. Tomáš Měchura
415 0501407 Ing. Martina Kurková
416 1006854 Ing. Martin Pěknica
417 1102737 Ing. Jan Gemela
418 0102323 Ing. Jiří Kaška
419 1005009 Ing. Tomáš Reli
420 0013590 Ing. Stanislav Mastný
421 1201211 Ing. Michal Majer
422 0014426 Ing. Jakub Strnad
423 0202301 Ing. Jan Bihary
424 1301255 Ing. Rostislav Bajza
425 0501080 Ing. Jitka Patočková
426 0601182 Ing. Jan Helbich
427 0601416 Ing. Renata Novotná
428 0401875 Ing. Lubomír Plíva
429 1005189 Ing. Petr Michálek
430 0402097 Ing. Jiří Koudelka
431 1001276 Ing. Jiří Kabelík
432 1400212 Petr Knežik
433 0102188 Jiří Jokl
434 1004200 Ing. Tomáš Racek
435 0300454 Miroslav Petrásek
436 0202332 Ing. Jiří Soukup
437 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
438 0202284 Ing. Alena Štemberová Petráňová
439 1001908 Ing. Eva Janáčková
440 0007960 Ing. David Bartůšek
441 1103378 Ing. Ondřej Bojko
442 0401388 Ing. Pavel Vrba
443 0701336 Ing. Miroslav Kubeš
444 1006820 Ing. Martin Kužela
445 0100069 Ing. Lubomír Hlom
446 0011671 Ing. Roman Franěk
447 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
448 1006999 Ing. Martin Novák
449 0602723 Ing. Tomáš Pánek
450 0009555 Ing. Jaroslav Polívka
451 1000528 Ing. Stanislav Hunal
452 0202160 Nikola Píšková DiS.
453 1302263 Ing. Michal Kasaj
454 0202127 Jan Beneš
455 0101817 Ing. Martin Macek
456 0101362 Ing. Jindřich Jileček
457 0500829 Ing. Jiří Rozkovec
458 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
459 1400537 Ing. Martin Janák
460 0010265 Ing. Jan Gajzler
461 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
462 1003797 Ing. Pavel Hovorka
463 0602150 Ing. Josef Matoušek
464 0014351 Ing. Eva Sekerová
465 1201926 Ing. Mgr. Radka Široká
466 1005172 Ing. Zdeněk Des
467 0012073 Ing. Štefan Harašta
468 0101990 Ing. Jiří Hovorka
469 0201378 Ing. Zdeněk Bauer
470 0401396 Ing. Eva Šenková
471 0013802 Ing. Radek Cerman
472 1006562 Ing. Martin Všetečka Ph.D.
473 0500867 Ing. Petr Mocák
474 1201635 Roman Vašina
475 0012974 Ing. Václav Augusta
476 1104025 Martina Prymusová
477 1202020 Petr Kantor
478 1006382 Ing. Marcela Otáhalová
479 0201537 Irena Naarová
480 0014486 Ing. Michal Netík