Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace - webinář

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace - webinář

ANOTACE: Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Seminář bude zaměřen pouze na připojení sousedních nemovitostí zřizováním sjezdů na pozemní komunikace. Připojení staveb na pozemní komunikace pak musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Ale je tomu tak vždy? V rámci semináře budou zmíněny základní zásady navrhování zřizování sjezdů, proces povolování zřizování sjezdů, nejčastější chyby při projektování sjezdů a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.


PROGRAM:

Program:
09:00 hod. – 09:05 hod. - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ – přivítání účastníků semináře
09:05 hod. – 09:50 hod. - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ – Legislativní rámec povolování sjezdů
09:50 hod. – 10:00 hod. - Odpovídání na dotazy
10:00 hod. – 10:45 hod. - kpt. Ing. Pavel FIALA – Základní zásady navrhování zřizování sjezdů
10:45 hod. – 10:55 hod. - Odpovídání na dotazy
10:55 hod. – 11:00 hod. PŘESTÁVKA
11:00 hod. – 11:45 hod. - Ing. Tomáš KAPAL – Navrhování sjezdů z pohledu projektanta
11:45 hod. – 11:55 hod. - Odpovídání na dotazy
11:55 hod. – 12:40 hod. - kpt. Ing. Lukáš PULTAR – Nejčastější chyby při navrhování sjezdů
12:40 hod. – 13:00 hod. - Odpovídání na dotazy
13:00 hod. – ZÁVĚR


ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@CKAIT.CZ, tel.: 227 090 212, mobil: 603 772 100

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
09. 11. 2020, od 09 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

 


Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ - 2. část

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 06. 11. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
480
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014337 Ing. Jan Gallia
2 1004067 Ing. Hana Bubeníková
3 1006621 Ing. Miroslav Patočka
4 1005487 Ing. Michal Kosňovský
5 1006346 Ing. Jan Špatný
6 0102015 Ing. Martin Hejl
7 1201220 Ing. Marta Halámková
8 1104313 Ing. Ondřej Matula
9 0500904 Ing. Pavel Setunský
10 0600371 Ing. Miroslav Možíš
11 0013969 Ing. Petr Janeček
12 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
13 0501368 Ing. Věra Vanerová
14 0008278 Bohumil Bartuněk
15 0000836 Pavel Jenčík
16 0102356 Ing. Dana Brožová
17 1201632 Ing. Miloš Skácel
18 1103961 Ing. Roman Čechák
19 1006515 Ing. Jiří Černín
20 0014316 Vít Křepinský
21 1400464 Ing. Rudolf Pešta
22 1006252 Ing. Josef Vávra
23 0602465 Ing. Filip Eichler Ph.D.
24 1006977 Ing. Tomáš Herman
25 0009044 Ing. Jan Skála
26 1201629 Ing. Ivo Hejtman
27 1103860 Ing. Jiří Šafránek
28 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
29 1103396 Ing. Blanka Křižková
30 0500347 Ing. Jiří Vaněk
31 0010933 Ing. Ivana Fialová
32 0602702 Ing. Pavel Vokřál
33 0601823 Ing. Petr Molnár
34 0011212 Ing. Michal David
35 0014134 Ing. Roman Skalický
36 1004864 Ing. Milan Cifr
37 0301387 Ing. Martin Haueisen
38 0202328 Ing. Roman Sornas
39 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
40 1103766 Ing. Pavel Krupa
41 0003992 Hana Eglová
42 0201039 Karel Červený
43 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
44 0007708 Václav Klaboch
45 0601891 Kamil Hronovský
46 0300875 Ing. Luboš Kadaně
47 1103698 Ing. Petr Kubánek
48 1302299 Ing. Martin Pohanka
49 0602563 Ing. Jan Sekanina
50 0013682 Ing. Jan Rambousek
51 0013123 Ing. Karel Smejkal
52 0006224 Jan Žižka
53 1001687 Ing. Petr Hájek
54 0013328 Ing. Pavel Přibyl
55 1104081 Ing. Petr Magnusek
56 0012904 Ing. Veronika Dänemarková
57 0601301 Ing. Tomáš Bukovský
58 1102792 Ing. Libor Filín
59 1006897 Bc. Josef Bayer
60 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
61 0501252 Ing. Filip Kučera
62 1201408 Ing. Martin Dvořák
63 1104100 Ing. Jiří Němec
64 0012656 Ing. Vladimíra Neudertová
65 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
66 0003371 Ing. Jiří Zuman
67 0009183 Ing. Pavel Minář
68 1301987 Ing. Josef Brand
69 0701122 Ing. Šárka Stačinová
70 0008578 Ing. Jiří Mantlík
71 1200884 Ing. Petr Hošek
72 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
73 0600323 Jan Vávra
74 1201979 Ing. Jan Březina
75 0600836 Ing. Jiří Kahánek
76 0602200 František Wayrauch
77 1104162 Ing. Daniela Trnková
78 1004362 Ing. Bořek Procházka
79 1202232 Ing. Martin Šafář
80 0013950 Ing. David Friedel
81 1005573 Ing. Michael Jaďuď
82 1006134 Ing. Ivo Kišš
83 0012004 Ing. Martin Laloušek
84 1006540 Ing. Jakub Hajn
85 1103949 Petr Poledník
86 1006545 Ing. et Ing. Petr Páleník
87 1104263 Ing. Martin Venclík
88 1003663 Ing. Peter Štefančík
89 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
90 1102775 Ing. Petr Kývala
91 1400407 Ing. Libor Novák
92 0004651 Ing. Pavel Janků
93 1201265 Petr Slezák
94 1300815 Ing. Helena Malíková
95 0013698 Ing. Petr Odstrčil
96 0102321 Ing. Antonín Pokorný
97 0300925 Ing. Luděk Kadlec
98 0005092 Ing. František Mayer
99 0500915 Ing. Stanislav Koleník
100 0011213 Ing. Tomáš Pelant
101 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
102 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
103 0700876 Ing. Petr Novotný Ph.D., MBA
104 0701607 Ing. Jiří Herynek
105 0102448 Ing. Josef Sauko
106 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
107 1006320 Bc. Jakub Malík
108 1004280 Ing. Adam Kurdík
109 1302494 Ing. Petr Skokánek
110 0300140 Ing. Josef Kameník
111 1006734 Ing. Miroslav Tobek
112 0600006 Ing. Vladimír Janda
113 1005350 Ing. Tomáš Macháček
114 0014205 Ing. Michal Drozd
115 0301461 Ing. Radoslav Zach
116 0200795 Ing. Petr Šatra
117 1005671 Ing. Jakub Kapsa
118 1000877 Hana Kocourková
119 1202264 Ing. Petr Smítal
120 0000215 Ing. Vladimír Cigánek
121 0007588 Václav Kopřiva
122 0008328 Ing. Ladislav Licek
123 1201826 Ing. Jiří Sotolář
124 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
125 1005899 Ing. Petr Kosík
126 0009514 Ing. Martin Máša
127 1003997 Aleš Pražák
128 1200549 Ing. Petr Doležel
129 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
130 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
131 0200234 Karel Macán
132 0602324 Ing. Jiří Havrda
133 0301379 Bc. Michal Pašava
134 0014443 Filip Soudek
135 1400643 Bc. Jan Hyliš
136 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
137 1005548 Ing. Jan Filípek
138 0013806 Ing. Lukáš Rácz
139 0011561 Martin Diepold
140 0601651 Ing. Radek Michlík
141 1006692 Ing. Radoslav Pučálka
142 0012277 Ing. Jan Čiviš
143 1202125 Ing. Tomáš Olša
144 0101964 Ing. Jan Dudík
145 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
146 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
147 0600316 Stanislav Stejskal
148 0002071 Ing. Martin Vlk
149 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
150 0000443 Ivana Otevřelová
151 1001438 Miroslav Patočka
152 1103339 Ing. Luděk Venclík
153 0014082 Ing. Tomáš Husák
154 0014209 Ing. Martin Kouba
155 0202162 Ing. Zdeněk Kovařík
156 0013080 Ing. Jan Hora
157 0006941 Ing. Jaroslav Čech
158 1104209 Ing. Jiří Winkler
159 0201776 Marcela Hořeňovská
160 0012876 Ing. Michal Fott
161 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
162 0003745 Stanislav Kolář
163 0602284 Ing. Jiří Eliášek
164 0401226 Jiřina Vedralová
165 0012395 Jan Červenka
166 0201765 Ing. Jaroslav Šípek
167 0009639 Ing. Luboš Krejčí CSc.
168 1301149 Ivan Tomek
169 1006471 Ing. Martin Vencl
170 0101168 Martin Kolouch
171 1004979 Ing. Ilona Janíková
172 1003401 Ing. Michal Gregor
173 1006185 Ing. Martin Stejskal
174 1202051 Ing. Jaroslav Havlík
175 0014388 Ing. Ondřej Mareš
176 0010699 Tomáš Pilík DiS.
177 1102491 Ing. Vladimíra Pokorná
178 0013718 Ing. Kateřina Šilerová Křížová
179 0600674 Ing. Radko Novotný
180 0013715 Ing. arch. Filip Müller
181 1005473 Jan Rolínek
182 1201515 Ing. Kamil Skala
183 0202046 Ing. Václav Peřina
184 0201509 Václav Fiala
185 0008080 Ing. Radka Pospíšilová
186 1101775 Rostislav Onderka
187 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
188 1100974 Ing. Luděk Nitka
189 1301937 Ing. Ilona Kalivodová Matoušková
190 1201702 Ing. Martin Černohous
191 1302374 Bc. Oto Bachůrek
192 0102603 Ing. Michael Martin
193 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
194 0300692 Alena Lehečková
195 1201150 Ing. Milan Marcinov
196 1002628 Lubomír Daníček
197 0010293 Petr Pospíchal
198 1301844 Ing. Tomáš Macík
199 1101637 Jana Štvrtňová
200 1002308 Ing. Zdeněk Čuma
201 0010168 Ing. Zdeněk Fiedler
202 0005011 Ing. Markéta Löwitová
203 0007313 Ing. Stanislav Müller
204 0007664 Ing. Josef Býšek
205 0007960 Ing. David Bartůšek
206 0008209 Ing. Jana Břicháčová
207 0013219 Ing. Mária Vaňková
208 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
209 0008115 Ing. Zdeněk Hynek
210 0012544 Lukáš Toth
211 0012518 Ing. Lubomír Tichý
212 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
213 0200078 Ing. Jan Cikán
214 0008706 Ing. Markéta Hamplová
215 0301253 Bc. Petr Pecher
216 0301127 Ing. Michal Schafer
217 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
218 0012103 Ing. Monika Najmanová
219 0013390 Ing. Ondřej Machek
220 1202013 Ondřej Kuba
221 0301186 Jana Kožíšková
222 0501359 Ing. Martin Čermák
223 0601666 Ing. Pavel Hodek
224 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
225 0300484 Alois Mikulášek
226 1103312 Ing. David Adámek
227 1006000 Ing. Miroslav Sukup
228 1006542 Ing. Petr Pácha
229 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
230 1006551 Ing. Petr Málek
231 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
232 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
233 0101990 Ing. Jiří Hovorka
234 1400537 Ing. Martin Janák
235 0010858 Ing. Ladislav Balšán
236 0600978 Miloslav Hanuš
237 1005944 Ing. Martin Jaroš
238 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
239 1003887 Ing. Petr Pokorný
240 0600731 Ing. Vladislav Jána
241 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
242 1104103 Ing. Radek Kreisl
243 0701407 Ing. Jiří Cihlář
244 1103753 Ing. Jana Kalužíková
245 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
246 0011309 Ing. Jiří Ambrož
247 0003433 Ing. Zora Šlapánková
248 1006144 Ing. Jan Krejčí
249 1102355 Ing. Iveta Dřevjaná
250 1302330 Petr Chovanec
251 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
252 0006810 Ing. Milan Kubeš
253 1003423 Ing. Petr Kapoun
254 0501239 Ing. Petr Kadlec
255 1102226 Ing. Lenka Ščupáková
256 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
257 1102989 Ing. Miroslav Knápek
258 1100286 Dagmar Lančová
259 0602331 Ing. Kamila Kuťáková
260 0002847 Ing. Josef Stanko
261 0100187 Jaroslav Rataj
262 0401335 Ing. Jiří Šír
263 0201341 Zbyněk Bartoň
264 1200636 Ing. Karel Grabovský
265 1201231 Ing. Luděk Ježek
266 1103906 Ing. Pavel Hanyk
267 0402375 Ing. Lukáš Černý
268 1004945 Ing. Vladan Henek MBA
269 0200349 Ing. Jana Cihlářová
270 0013324 Ing. Jozef Harčarík
271 1301877 Ing. Tomáš Foltýn
272 1004201 Ing. Jan Matějíček
273 0013821 Ing. Michal Vozábal
274 1102365 Ing. Petr Mičulka
275 1102498 Radim Vícha
276 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
277 1302141 Ing. Hana Ševčíková
278 0200797 Ing. Petr Kocman
279 0602662 Ing. Kateřina Hon
280 0201467 Ing. Pavel Zimák
281 0202360 Marek Bořík
282 1005057 Ing. Pavel Havránek
283 1102919 Ing. Eva Hrubá
284 1102804 Ing. Petr Kolařík
285 0701226 Ing. Radomír Válka
286 1202325 Ing. Josef Blaha
287 0013788 Ing. Jiří Maleček
288 0003192 Ing. Jan Dudáček
289 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
290 0101372 Ing. Petr Moučka
291 1102643 Vratislav Bajgar
292 3000218 Ing. Miroslava Stašová
293 0101974 Vlastimil Vondrys
294 0601427 Daniel Krejsa
295 1100339 Ing. Jiří Homolka
296 1103613 Michael Boček
297 1003541 Ing. Barbora Kopecká
298 0102255 Ing. Ondřej Zenkl
299 0700582 Jiří Horák
300 0602020 Ing. Michal Kraus
301 0008397 Ing. Vít Sekyra
302 1001529 Ing. Pavel Blažek
303 0014144 Ing. Pavel Hošek
304 0700399 Ing. Michal Kokula
305 3000186 Ing. Róbert Lenčucha
306 0004017 Ing. Božena Rusová
307 0007820 Ing. Pavel Soukup
308 1302138 David Liška
309 0002011 Josef Pánek
310 1006579 Ing. Petr Vedra
311 1005300 Dita Mohelníková
312 1005530 Ing. Tomáš Petr
313 0013016 Ing. Jan Lahoda
314 1200766 Ing. Milan Hanták
315 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
316 0102463 Ing. Jan Závitkovský
317 1103466 Ing. Ivan Kudra
318 0101857 Martin Latislav diplomovaný technik
319 1400455 Ing. Petr Machek
320 0007108 Ing. Helena Okénková
321 1006477 Bronislav Urbánek
322 1101070 Antonín Šoltys
323 0501326 Ing. Jarmila Nýdrlová
324 1003141 Ing. Zdeněk Hrubý
325 1001551 Ing. Aleš Suchánek Ph.D.
326 1003636 Ing. Vladimír Fouček
327 3000215 Ing. Jaromír Rybár
328 1004117 Ing. Zuzana Dorazilová
329 1005175 Ing. Veronika Dordová
330 0202019 Ing. Jan Cikán
331 1100069 Ing. Svatopluk Görner
332 1006652 Ing. Dominik Hochman
333 1101748 Josef Zahel
334 0301418 Ing. Marcela Nečekalová
335 0600844 Ing. Jaroslav Rubín
336 0002723 Ing. Václav Krejčí
337 0500871 Ing. Dana Polcarová
338 1201543 Petr Zdráhal
339 0201276 Ing. Naděžda Zdvořanová
340 0008615 Ing. Zdeňka Bolehovská
341 0102583 Ing. Pavel Bauer
342 1103648 Ing. Martin Staněk
343 1101331 Ing. Jiří Jungmann
344 0602009 Ing. Tomáš Feygl
345 1002082 Vladimír Břoušek
346 0700952 Ing. Jiří Kučera
347 0701086 Ing. Radim Loukota
348 1005874 Ing. Václav Lazárek
349 0602514 Lukáš Dvořák
350 1005818 Ing. Jiří Hamerník
351 0007698 Ing. Petr Benda
352 0013048 Ing. Tomáš Kaplan
353 1000432 Ing. Jaroslav Leplt
354 0201188 Ing. Petr Pivovar
355 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
356 1003178 Ing. Petr Strnad
357 0007249 Petr Mačica
358 1103722 Ing. Tibor Mrázek
359 1005611 Ing. Radim Hájek
360 0010869 Miroslav Veselý
361 0301320 MgA. Hana Fischerová
362 0100070 Ing. Josef Maroušek
363 0700675 Jiří Bartoň
364 1101679 Jaroslav Tomáš
365 0201304 Zdeněk Vavřík
366 0400491 Ing. Kamil Žilka
367 1006234 Ing. Ondřej Běloušek
368 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
369 1004897 Ing. David Lapčík
370 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
371 1005537 Ing. Jaromír Hájek
372 0602138 Ing. Tomáš Měchura
373 0014431 Ing. Jan Lorenc
374 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
375 1006854 Ing. Martin Pěknica
376 0102323 Ing. Jiří Kaška
377 1006531 Ing. Zbyněk Lazar
378 0201713 Ing. Pavel Krutina
379 0013590 Ing. Stanislav Mastný
380 0014426 Ing. Jakub Strnad
381 0202301 Ing. Jan Bihary
382 1006309 Ing. Michal Pavelek
383 0601182 Ing. Jan Helbich
384 0601416 Ing. Renata Novotná
385 0007492 Ing. Petr Lukáš
386 0401875 Ing. Lubomír Plíva
387 0201623 Ing. Petr Vachta
388 1005189 Ing. Petr Michálek
389 0012743 Ing. Radek Netušil
390 0402097 Ing. Jiří Koudelka
391 1103769 Ing. Michal Pavelka
392 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
393 1400212 Petr Knežik
394 0102188 Jiří Jokl
395 1004200 Ing. Tomáš Racek
396 0300454 Miroslav Petrásek
397 0202332 Ing. Jiří Soukup
398 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
399 0202284 Ing. Alena Štemberová Petráňová
400 0700702 Pavel Čížek
401 0401388 Ing. Pavel Vrba
402 1006820 Ing. Martin Kužela
403 0100069 Ing. Lubomír Hlom
404 1000632 Ing. Jiří Filip
405 0009555 Ing. Jaroslav Polívka
406 1000528 Ing. Stanislav Hunal
407 0202160 Nikola Píšková DiS.
408 1302263 Ing. Michal Kasaj
409 0202127 Jan Beneš
410 0101362 Ing. Jindřich Jileček
411 1005839 Ing. Jana Lukášková
412 0012871 Ing. Michal Němec
413 0500829 Ing. Jiří Rozkovec
414 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
415 0003224 Eva Jakubková
416 0100050 Ing. Jiří Straka
417 1003797 Ing. Pavel Hovorka
418 0602150 Ing. Josef Matoušek
419 0014351 Ing. Eva Sekerová
420 1201437 Ing. Aleš Hanák
421 0101564 Ing. Marcela Pávková
422 1301154 Ing. Michal Nájemník
423 1201311 Ing. Klára Dvořáková
424 0201378 Ing. Zdeněk Bauer
425 0102099 Pavel Dvořák
426 1202020 Petr Kantor
427 0009573 Ing. Miloš Němec
428 1006382 Ing. Marcela Otáhalová
429 0011251 Ing. Ivana Laštovková
430 0012255 Ing. Olga Lusková
431 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
432 1103697 Ing. Jan Ludvík
433 0102235 Ing. Jitka Hovorková
434 1005087 Ing. Radovan Šmíd
435 1101379 Ing. Martin Krejčí
436 1102138 Ing. Tadeáš Pribula
437 0701564 Ing. Lukáš Tobeš
438 0601945 Ing. Pavel Kubík
439 1200808 Ing. Jan Drábek
440 1202310 Ing. Marek Pavel
441 1103763 Ing. Kateřina Šípková
442 0201948 Ing. Václav Kuchynka
443 0102394 Bc. Ondřej Jileček
444 1103292 Ing. Martin Kavan
445 0012073 Ing. Štefan Harašta
446 1001144 Ing. Pavla Mezerová
447 0402478 Ing. Jan Toman
448 0301399 Petr Sobotka
449 0012886 Ing. Pavel Ibl
450 0008374 Ing. David Vávra
451 0700889 Ing. Luboš Marek
452 1200720 Ing. Miroslav Novák
453 0602159 Ing. arch. Zdeněk Hanuš
454 1103054 Ing. Petr Krajčí
455 0011671 Ing. Roman Franěk
456 0500867 Ing. Petr Mocák
457 0005523 Ing. Martin Riger
458 0102359 Bc. Josef Maroušek
459 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
460 1004424 Ing. Milan Pokorný
461 0400105 Ing. Jiří Vaněček
462 1005172 Ing. Zdeněk Des
463 1001177 Ing. Jiří Dufka
464 0012719 Ing. Roman Květoň
465 1004615 Ladislav Marek
466 0602816 Ing. Josef Neubauer
467 0009847 Ing. Pavla Vildmonová
468 0101057 Ing. Miloš Polanka
469 1103300 Ing. Adam Hrivňák
470 1100815 Ing. Zdeňka Trčková
471 0200235 Ing. Petr Zítek
472 1100334 Ing. Tomáš Trčka
473 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
474 1006480 Ing. Dalibor Diviš
475 1006822 Ing. Rostislav Otevřel
476 1004996 Lukáš Kasal
477 1003472 Ing. Jan Krakovič
478 0011753 Ing. Gabriela Matznerová
479 1004949 Ing. Bohumír Vašek
480 1103714 Ing. Petr Blažek
481 1202291 Ing. Michal Březina
482 0701562 Ing. Jana Hemerková
483 0401531 Ing. Marie Rysková
484 0101211 Ing. Iva Kálalová