Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Příprava nového stavebního zákona - webinář

Příprava nového stavebního zákona - webinář

Webinář je přesunut na 2.pololetí 2021. O konkrétním termínu vás budeme včas informovat.

Webinář, úterý 25.5.2021, 13.00 – 17.00 hod

MMR v rámci rekodifikace stavebního práva intenzivně pracuje na novém stavebním zákoně. ČKAIT jako připomínkové místo podává za autorizované osoby relevantní připomínky. Cílem webináře je seznámit odbornou veřejnost s novým stavebním zákonem.

Termín
Celková kapacita
21
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1103787 Bc. Michal Davidek
2 0013940 Ing. Václav Šustr
3 1400537 Ing. Martin Janák
4 1006977 Ing. Tomáš Herman
5 0301186 Jana Kožíšková
6 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
7 0301559 Jiří Švestka
8 0400689 Ing. Pavel Vomáčka
9 1007112 Ing. Ondřej Vlach
10 1006573 Ing. Jakub Holásek
11 1006574 Ing. Tomáš Holásek
12 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
13 0003224 Eva Jakubková
14 0401314 Ing. Pavel Štětka
15 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
16 0014565 Ing. arch. Šárka Bečková
17 0013718 Ing. Kateřina Šilerová Křížová
18 0102309 Ing. Věra Slunečková
19 0602646 Karel Nývlt
20 0014486 Ing. Michal Netík
21 0012716 Tomáš Křepela