Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Příprava, realizace a provozování staveb pod project managementem - seminář

Příprava, realizace a provozování staveb pod project managementem - seminář

Přednášející: Ing. Ladislav Čech

Odborný garant: Ing. Ladislav Čech

Anotace: Využití dovednosti a znalosti z oblasti project managementu u projektů spojených s výstavbou. Jak se uplatňují, resp. neuplatňují, či nedají uplatnit v současné praxi, a jaká východiska se nabízí.

Program:

  • Úvod do problematiky
  • Fáze úplného projektového cyklu 
  • Projektové cykly v životním cyklu stavby - definice základních pojmů vycházející z principů project managementu
  • Proveditelnost projektu a jeho management
  • Dokumentace projektu a dokumentace staveb ve fázích projektového cyklu, rozdíly a souvislosti
  • Project manager v projektech spojených s výstavbou - předpoklady + dovednosti a znalosti (know-how) k plnění jeho role
  • Praktické poznatky s tvorbou a využíváním harmonogramů pro časové, finanční  a zdrojové řízení projektů, zejména pak ve fázích a stupních přípravy a realizace staveb, a způsoby jejich aktualizací.
  • Diskuse a závěr 

Místo konání: Ostravia a.s., školící místnost, 28 října 150, 702 00 Ostrava (sídlo ČKAIT Ostrava)

Datum konání: 16. 3. 2023

Čas konání: od 13:00 hod

Organizační garantČKAIT Ostrava, tel. 555 508 432, ostrava@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800 Kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 16032023, do poznámky: Pořadatel akce: OK Ostrava, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na ostrava@ckait.cz. Registrace nečlenů je možná do: 9. 3. 2023.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději 2 dny před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
41
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1102838 Ing. Petr Skalík
2 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
3 0701581 Lenka Straková
4 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
5 1103280 Ing. Martin Langer
6 1103159 Ing. Jaroslav Chalupa
7 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
8 1103028 Ing. Jan Buchta
9 1202281 Ing. Jana Paloncý
10 1101695 Ing. Lenka Březinová
11 1103974 Ing. Radek Stalmach
12 1006719 Ing. Dalibor Mitrenga
13 1100338 Ing. Petr Tomeš
14 1103152 Ing. Radek Petřkovský
15 1100781 Ing. Jan Krőmer
16 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
17 1103565 Ing. Radim Dvořák
18 1104266 Mgr. Jiří Vrubel
19 1103902 Ing. Martin Lech
20 1103778 Bc. Jaroslav Blažek
21 1103385 Ing. Jaroslav Lampa
22 1102234 Ing. Břetislav Piprek
23 1103734 Ing. Libor Téma
24 1103995 Ing. Ondřej Kocian
25 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
26 1104249 Ing. Petr Březina
27 1102895 Pavel Žurek
28 1102182 Ing. Jaroslav Kořínek
29 1103836 Jakub Smetana
30 1104079 David Vajda
31 1103648 Ing. Martin Staněk
32 1103375 Ing. Martin Kuchta
33 1104518 Vojtěch Dihel
34 1104503 Ing. Jiří Pagáč
35 1101882 Ing. Eva Ožanová
36 1104259 Ing. Miroslav Keberle
37 1103884 Ing. Vít Rogelböck
38 1103968 Ing. Jan Tomáš
39 1104301 Ing. Jakub Flodr