Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PŘÍRUČKY ČSN EN pro členy ČKAIT s autorizací v oborech "statika a dynamika staveb" a "mosty a inženýrské konstrukce"

PŘÍRUČKY ČSN EN pro členy ČKAIT s autorizací v oborech "statika a dynamika staveb" a "mosty a inženýrské konstrukce"

V kanceláři ČKAIT Olomouc jsou pro členy ČKAIT s autorizací v oborech "statika a dynamika staveb" a mosty a inženýrské konstrukce" připravené příručky ČSN EN, které si mohou bezplatně převzít v oblastní kanceláři Olomouc, proti podpisu v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu 8-11.30 a 12.30-16 hod.

19. 05. 2011