Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přístupnost a bezbariérové užívání - seminář

Přístupnost a bezbariérové užívání

Termín konání:
13.02.2024, 13:00 - 17:00
Místo konání:

Školící místnost Ostravia a.s., 28.října 150, Ostrava

Anotace:

Novela nového stavebního zákona č.283/2021 Sb. zavádí v základních pojmech stavebního řádu zcela novou definici přístupnosti jako vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (dále jen „osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) s cílem bezbariérového užívání. Přístupnost se zároveň nově stává základním požadavkem na stavby a od 1.7.2024 se stane integrální součástí vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Paragrafové znění připravované vyhlášky o požadavcích na výstavbu stanoví větší rozsah přístupnosti oproti paragrafovému znění stávající vyhlášky č. 398/2009 Sb. a místo odkazů do příloh bude v nové vyhlášce odkazováno na novou určenou normu ČSN 73 4001.
Hlavním cílem semináře je dát zpětnou vazbu v oblasti vzdělávání autorizovaných osob a ve vztahu přístupnosti a bezbariérového užívání, vydefinovat klíčová témata a problémové okruhy této problematiky.
Svým obsahem a z pohledu cíle je seminář určen následujícím oborům a specializacím autorizace:
- Pozemní stavby
- Dopravní stavby
- Městské inženýrství
- Technika prostředí staveb a specializace elektrotechnická zařízení

Program:

Přístupnost a bezbariérové užívání v novém stavebním zákoně 283/2021 Sb.
- Definice přístupnosti
- Základní požadavky na stavby a přístupnost
- Požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě
- Přístupnost a odpovědnost autorizované osoby a přístupnost – výkon dozoru projektanta jako vybraná činnost
Požadavky na přístupnost v připravované vyhlášce o požadavcích na výstavbu
Požadavky na přístupnost vyhrazených staveb
Nová česká technická norma (určená norma) Přístupnost a bezbariérové užívání
Problémové okruhy přístupnosti současné praxe – stavby pozemní, dopravní infrastruktury včetně akustických, informačních a orientačních prvků a stavební připravenosti
Diskuse

Přednášející:

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. - členka Představenstva ČKAIT a odbornice na bezbariérové užívání staveb

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800,-Kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300, vs. datum akce-13022024, do poznámky: Pořadatel akce: OK Ostrava, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na ostrava@ckait.cz. Pokud se nelze přihlásit na seminář, je kapacita plně obsazena.

Organizace:

ČKAIT OK  Ostrava, tel.č. 555 508 432, e-mail: ostrava@ckait.cz; ostrava-seminare@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
2 1102005 Alena Kasanová
3 1102452 Ing. Luděk Valík
4 1104189 Ing. Jakub Ducháč
5 1104131 Ing. Přemysl Holý
6 1103213 Ing. Dagmar Hrazdílková
7 1102630 Ing. Zbyněk Novák
8 1103133 Ing. Pavol Lipták
9 1101187 Ing. Radim David
10 1103648 Ing. Martin Staněk
11 1103308 Radim Zembol
12 1104352 Ing. David Niklasch
13 1104353 Jan Nečesaný
14 1104447 Ing. Barbora Simon Sýkorová
15 1101462 Roman Otisk
16 1103738 Ing. Michal Klimša
17 1103720 Ing. Petr Krajkovič
18 1102925 Ing. Petra Kopřivová
19 1103987 Ing. Martin Cieślar
20 1102745 Ing. Daniel Halfar
21 1104285 Ing. Josef Kupka
22 1102352 Barbora Kysučanová
23 1104376 Ing. Drahomír Gromotovič
24 1104561 Ing. Tomáš Hamrus
25 1100338 Ing. Petr Tomeš
26 1103182 Ing. Ondřej Macháč
27 1100365 Ing. Jaroslav Habrnal
28 1103769 Ing. Michal Pavelka
29 1104496 Ing. Juraj Anděl
30 1101445 Ing. Pavel Roháč
31 1103019 Ing. Milan Sedláček Ph.D.
32 1102633 Marek Tkaczik
33 1100249 Jaroslav Vojíř
34 1102733 Ing. Kamil Neuwerth
35 1102964 Jaromír Mičulek
36 1102364 Ing. Stanislav Ostruška
37 1104196 Ing. Tomáš Malý
38 1103541 Ing. Petr Piprek
39 1103060 Martin Kurz
40 1102762 Petr Strakoš
41 1102043 Tomáš Lehnert
42 1102365 Ing. Petr Mičulka
43 1103714 Ing. Petr Blažek
44 1103083 Lukáš Kačáni
45 1103708 Ing. Pavel Krupička
46 1103850 Ing. Daniela Prášková