Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přístupnost a bezbariérové užívání - webinář

Přístupnost a bezbariérové užívání

Termín konání:
25.04.2024, 13:00 - 17:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Novela nového stavebního zákona č.283/2021 Sb. zavádí v základních pojmech stavebního řádu zcela novou definici přístupnosti jako vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (dále jen „osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) s cílem bezbariérového užívání. Přístupnost se zároveň nově stává základním požadavkem na stavby a od 1.7.2024 se stane integrální součástí vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Paragrafové znění připravované vyhlášky o požadavcích na výstavbu stanoví větší rozsah přístupnosti oproti paragrafovému znění stávající vyhlášky č. 398/2009 Sb. a místo odkazů do příloh bude v nové vyhlášce odkazováno na novou u rčenou normu ČSN 73 4001.
Hlavním cílem semináře je seznámení s novou právní úpravou problematiky přístupnosti, a to jak z pohledu stavebního zákona č.283/2021 Sb., vyhlášky o požadavcích na výstavbu, vyhlášky o požadavcích na stavby dopravní infrastruktury a zejména s novou určenou normou Přístupnost a bezbariérové užívání.
Svým obsahem a z pohledu cíle je seminář určen následujícím oborům a specializacím autorizace:
- Pozemní stavby
- Dopravní stavby
- Městské inženýrství
- Technika prostředí staveb a specializace elektrotechnická zařízení

Program:

Přístupnost a bezbariérové užívání v novém stavebním zákoně 283/2021 Sb.
- Definice přístupnosti
- Základní požadavky na stavby a přístupnost
- Požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě
- Přístupnost a odpovědnost autorizované osoby a přístupnost – výkon dozoru projektanta jako vybraná činnost
Požadavky na přístupnost ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu
Požadavky na přístupnost vyhrazených staveb
Nová česká technická norma (určená norma) Přístupnost a bezbariérové užívání

Přednášející:

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. - členka Představenstva ČKAIT a odbornice na bezbariérové užívání staveb

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800,-Kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300, vs: datum akce-25042024, do poznámky: Pořadatel akce: OK Ostrava, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na ostrava@ckait.cz.

Organizace:

ČKAIT OK  Ostrava, tel.č. 555 508 432, e-mail: ostrava@ckait.czostrava-seminare@ckait.c

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402713 Ing. Jan Studničný
2 0014013 Ing. Stanislav Melichar
3 0500871 Ing. Dana Polcarová
4 0011671 Ing. Roman Franěk
5 0013981 Ing. Jiří Souček
6 0602982 Ing. Radka Škaldová
7 1103766 Ing. Pavel Krupa
8 1301048 Ing. Jaroslav Kunčík
9 0401314 Ing. Pavel Štětka
10 0102037 Martin Královec
11 1104361 Ing. Jakub Guňka
12 1103763 Ing. Kateřina Šípková
13 0013698 Ing. Petr Odstrčil
14 0701709 Ing. Miroslava Abbrentová
15 0700550 Ladislav Filouš
16 0013950 Ing. David Friedel
17 3000011 Ing. Bronislav Bonczek
18 1006579 Ing. Petr Vedra
19 0010598 Josef Vencl
20 1007154 Ing. Filip Řezník
21 1201979 Ing. Jan Březina
22 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
23 0402565 Jiří Martínek
24 3000218 Ing. Miroslava Stašová
25 3000186 Ing. Róbert Lenčucha
26 0100537 Ing. Vladimír Konrád
27 1103134 Ing. Libor Habrnál
28 0102724 Ing. Martin Peterka
29 1001856 Ing. Pavel Sojka
30 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
31 0202284 Ing. Alena Štemberová Petráňová
32 0500446 Václav Svoboda
33 0701684 Ing. Michal Švarc
34 1101256 Ing. Božena Lusková
35 0301170 Emil Ečer
36 0002246 Miroslav Bečvář
37 1102623 Ing. Milan Cieslar
38 1005924 Ing. Petr Neradilek
39 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
40 1003423 Ing. Petr Kapoun
41 0202507 Jan Leinhäupel
42 1202388 Ing. Filip Stejskal
43 0602920 Ing. Marek Lokvenc
44 1007162 Ing. Róbert Tomov
45 1400551 Ing. Jindřiška Pekárková
46 1103191 Ing. Jan Kajan
47 0201722 Ing. Jan Setikovský
48 1103466 Ing. Ivan Kudra
49 0501177 Martin Cimburek
50 0009674 Ing. Tomáš Martinek
51 0014719 Ing. Radek Kopecký
52 1005927 Ing. Stanislava Směšná
53 1002386 Ing. Pavel Müller
54 1007343 Ing. et Ing. Veronika Tillhonová
55 0701668 Ing. Lukáš Kovář
56 1006621 Ing. Miroslav Patočka
57 0009294 Ing. Jiří Houda
58 0102032 Ing. Milan Vávra
59 0005478 Ing. Petr Kaplan
60 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
61 1006820 Ing. Martin Kužela
62 0015026 Ing. Tomáš Vejražka
63 0402568 Ing. Jiří Henych
64 1007592 Ing. Nikola Krištofiaková
65 0013080 Ing. Jan Hora
66 0701297 Ing. Monika Baráková
67 0501517 Ing. Jan Šefčík
68 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
69 0102235 Ing. Jitka Hovorková
70 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
71 0014941 Ing. Milan Merva
72 1102346 Ing. Antonín Dulava
73 0003224 Eva Jakubková
74 1302546 Ing. Lenka Greslová
75 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
76 1006235 Ing. Radka Matulová
77 0201304 Zdeněk Vavřík
78 0015320 Ing. Alex Podgornych
79 0602465 Ing. Filip Eichler Ph.D.
80 0015453 Ing. Jan Hnízdil
81 0602590 Martin Toms
82 0701721 Ing. Josef Jůn
83 0202301 Ing. Jan Bihary
84 1103397 Ing. Luisa Uhlařová
85 0010959 Ing. Lubomír Kovář
86 1006349 Ing. Michal Suchna
87 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
88 0012736 Ing. Zdeněk Tesař
89 1202018 Ing. Pavel Novotný
90 0102672 Ing. Marcela Kadlecová
91 0009781 Ing. Pavel Čačík
92 0402230 Ing. Luděk Sahulka
93 0301387 Ing. Martin Haueisen
94 0010130 Ing. Jitka Brzoňová
95 0014536 Ing. Martin Valášek
96 0011908 Ing. Štěpán Mazánek
97 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
98 0008023 doc. Ing. Roman Šafář
99 0013590 Ing. Stanislav Mastný
100 1006688 Ing. Jakub Mravec
101 0013694 Ing. arch. David Bartoš
102 0602827 Ing. Michal Šobr
103 0401313 Vlasta Kellnerová
104 0015395 Jaroslava Stieberová
105 1201629 Ing. Ivo Hejtman
106 0501368 Ing. Věra Vanerová
107 1102643 Vratislav Bajgar
108 0601652 Ing. Monika Kopecká
109 0014663 Tomáš Kupka DiS.
110 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
111 1103262 Ing. Tomáš Czapka
112 0701607 Ing. Jiří Herynek
113 1400328 Ing. Jiří Veselý
114 1301877 Ing. Tomáš Foltýn
115 0014351 Ing. Eva Sekerová
116 1201311 Ing. Klára Dvořáková
117 1302330 Petr Chovanec
118 0013189 Ing. Jan Kubásek
119 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
120 1201826 Ing. Jiří Sotolář
121 1102043 Tomáš Lehnert
122 1400517 Ing. Petr Geist
123 1003833 Ing. Miroslav Procházka
124 3000034 Ing. Oto Sova
125 0013324 Ing. Jozef Harčarík
126 0202379 Ing. Petr Blažek
127 0101057 Ing. Miloš Polanka
128 1103396 Ing. Blanka Křižková
129 0012912 Ing. Jiří Lávic
130 1300596 Ing. Vladimír Konečný
131 0600564 Miloslav Kučera
132 0701386 Ing. Peter Turan
133 1104378 Ing. Markéta Ryšková
134 0009976 Ing. Pavla Hrudňáková
135 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
136 1102124 Zbyněk Šmeidler
137 0102294 Ing. Martin Tůma
138 0300824 Ing. Pavel Heinz
139 1202229 Ing. Michal Doležel
140 0300772 Petr Pařízek
141 0012892 Ing. Miroslav Kalina
142 0014082 Ing. Tomáš Husák
143 0600316 Stanislav Stejskal
144 1103378 Ing. Ondřej Bojko
145 1104348 Ing. Kateřina Pěchuvková
146 1301490 Ing. Jiří Sýnek
147 1201150 Ing. Milan Marcinov
148 1400548 Bc. Jan Pipa
149 0501332 David Senohrábek DiS.
150 1006652 Ing. Dominik Hochman
151 1201265 Petr Slezák
152 1102989 Ing. Miroslav Knápek
153 0015028 Ing. Jakub Klement
154 0013271 Ing. Vojtěch Bochníček
155 0011212 Ing. Michal David
156 0101537 Ing. Radek Lukeš
157 1103409 Ing. Lenka Brozová
158 1003636 Ing. Vladimír Fouček
159 1201057 Ing. Milan Ošťádal
160 1102364 Ing. Stanislav Ostruška
161 0102799 Ing. Jiří Křemen
162 0202244 Ing. Václav Mašek
163 3000364 Ing. Andrej Blaho
164 0013390 Ing. Ondřej Machek
165 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
166 0200594 Ing. Ivan Kobza
167 1005189 Ing. Petr Michálek
168 1007321 Ing. Robin Zelinka
169 0600324 Ing. Zbyněk Matura
170 0009541 Ing. Karel Kozel
171 0500327 Ing. Vladimír Frančík
172 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
173 0102750 Ing. Tomáš Štemberk
174 0602061 Miroslav Drozen
175 1301712 Ing. Radomír Bureš
176 0402536 Ing. Jiří Novák
177 0701565 Ing. František Doubravský
178 0402451 Petr Kapic
179 1400788 Ing. Aleš Chadim
180 0013969 Ing. Petr Janeček
181 0201850 Ing. Petr Budín
182 0010933 Ing. Ivana Fialová
183 0301546 Ing. Andrea Sládečková
184 1102726 Ing. Iva Polochová
185 1006573 Ing. Jakub Holásek
186 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
187 0012970 Ing. Jan Pokorný
188 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
189 0102424 Ing. Petra Dobešová
190 0010286 Filip Volák
191 0701662 Ing. Martin Dlabáč
192 1104545 Ing. René Ryman
193 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
194 1200454 Ing. Milan Švábeník
195 0008578 Ing. Jiří Mantlík
196 0013720 Dominik Plhoň
197 0102356 Ing. Dana Brožová
198 1007183 Bc. Josef Šafránek
199 1104440 Ing. Jiří Jaroš
200 0101216 Jiří Urbánek
201 0012663 Ing. Martin Kozojed
202 0010313 Ing. Martin Hudeček
203 1101216 Ing. Dagmar Žižková
204 0014044 Ing. Jan Vecko
205 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
206 1104370 Ing. Bc. Jan Pánek
207 0014655 Jan Čurda DiS.
208 0014337 Ing. Jan Gallia
209 1004949 Ing. Bohumír Vašek
210 1201481 Ing. František Klapka
211 1007294 Ing. Martin Galeta
212 1006659 Ing. Pavel Guráň
213 1005978 Ing. Tomáš Kureja
214 0008209 Ing. Jana Břicháčová
215 0102132 Ing. Radek Hajna
216 0301124 Pavel Charvát
217 0009573 Ing. Miloš Němec
218 1301905 Ing. Petr Kydlíček
219 0102708 Ing. Lukáš Jákl
220 1104467 Mgr. Ing. Richard Kajzar
221 1201746 Ing. Martin Černý
222 1102942 Ing. Magdaléna Stoimenovová
223 1201251 Ing. Luděk Cekr
224 0401531 Ing. Marie Rysková
225 1301566 Ing. Pavel Srba
226 0009412 Ing. Libor Truhelka
227 0500491 Günter Hanisch
228 1301756 Ing. Tomáš Hubík
229 0602603 Ing. Tomáš Pospíšil
230 1202457 Ing. Kristýna Langerová
231 1003925 Ing. Marcela Rabušicová