Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přístupnost dopravních staveb a veřejného prostranství - webinář - ZRUŠENO

Přístupnost dopravních staveb a veřejného prostranství - webinář - ZRUŠENO

UPOZORNĚNÍ: Vyhlášen nový termín tohoto webináře!

Podmínky bezpečného užívaní a přístupnosti dopravních staveb a ukázkami problematických míst.

ANOTACE: Přednáška se bude zaobírat vytvářením podmínek pro samostatné, bezpečné užívání a přístupnost dopravních staveb s důrazem na věcné a technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství. Vypíchne problematická místa dopravních terminálů a jejich systémové řešení. Celá přednáška bude podpořena spoustou ukázek z reálných staveb.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jana Košťálová – Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury; NIPI ČR, o. s., ve spolupráci s Univerzitou Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
12. 11. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 11. 11. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
204