Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Problematika nezávislého energetického mixu a jeho vliv na úsporu energií SEM.

Problematika nezávislého energetického mixu a jeho vliv na úsporu energií SEM.

SEMINÁŘ

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Přednášející:

Ing. Vilém Pražák, Ph.D. – odborný projektový konzultant a supervisor v oblasti Oil, Gas a Energy

Grzegorz Olejník

Anotace:

V dnešní době čelí energetická síť bezprecedentnímu souboru výzev, z čehož plyne rostoucí tlak na hospodárnost a energetickou nezávislost. Vyvážený energetický mix představuje možnosti, jak zmírnit dopady nynější energetické krize. Přednáška se týká současné problematiky kombinace více zdrojů energie, jejich následného využití v praxi a výhledu na budoucí trendy této oblasti.

Přednáška je určena projektantům a technikům, jejichž oborem je energetika, vytápění, plynová zařízení a technické zařízení budov.

Program:

Tematické okruhy:

Energetický mix jako efektivní a udržitelné energetické řešení

  • Ekonomicko-provozní úspory při využití vhodně zvoleného energetického mixu a následné aplikace pro různé druhy objektů
  • Kombinace jednotlivých zdrojů energie – síť, off grid, FVE, LPG, zemní plyn, diesel
  • Energetická soběstačnost objektů
  • Udržitelnost alternativních zdrojů energie spalujících LPG a zemní plyn
  • Off grid instalace na zelené louce

Praktické uvedení energetického mixu v konkrétních případech

  • Rozbor reálné instalace, doplněný o zpětnou vazbu zákazníka s více než roční zkušeností provozu moderního inteligentního domu bez napojení na veřejnou elektrickou síť
  • Konkrétní případové studie reflektující celkový proces začínající zadáním klienta až po kompletní uvedení energetického mixu do provozu
  • Hledání vhodného systémového řešení z pohledu projektování, umístění, instalace, možností zásobování palivem a ochranných prostorů

Jak se bude vyvíjet energetický mix v následujících letech?

  • Pohled na současné energetické zdroje (zemní plyn, fosilní paliva) v kontrastu s cestou za nulovými emisemi
  • Trendy vedoucí k optimalizaci, nižší spotřebě a energetické ochraně kritické infrastruktury

Vývoj v oblasti vodíkových zdrojů energie, biometanu, bioLPG a jejich transformace v moderní energetický mix

Místo konání: Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 29.3.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800 Kč. Uhraďte na účet IC ČKAIT  161782314/0300 v.s. datum akce 29032022, do poznámky: Pořadatel akce: IC ČKAIT Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na mrychetska@ic-ckait.cz  přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. 

Termín
Celková kapacita
67
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
2 0011510 Ing. Jiří Kavale
3 0401842 Ing. Pavel Komenda
4 0007770 Ing. Petr Lisý
5 0011006 Bohumil Kopřiva
6 0002634 Ing. Milan Melč
7 0002752 Ing. Maria Raitová
8 1100208 Ing. Libor Matúš