Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Problematika nezávislého energetického mixu a jeho vliv na úsporu energií WEB

Problematika nezávislého energetického mixu a jeho vliv na úsporu energií WEB

WEBINÁŘ

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Přednášející:

Ing. Vilém Pražák, Ph.D. – odborný projektový konzultant a supervisor v oblasti Oil, Gas a Energy

Grzegorz Olejník

Anotace:

V dnešní době čelí energetická síť bezprecedentnímu souboru výzev, z čehož plyne rostoucí tlak na hospodárnost a energetickou nezávislost. Vyvážený energetický mix představuje možnosti, jak zmírnit dopady nynější energetické krize. Přednáška se týká současné problematiky kombinace více zdrojů energie, jejich následného využití v praxi a výhledu na budoucí trendy této oblasti.

Přednáška je určena projektantům a technikům, jejichž oborem je energetika, vytápění, plynová zařízení a technické zařízení budov.

Program:

Tematické okruhy:

Energetický mix jako efektivní a udržitelné energetické řešení

 • Ekonomicko-provozní úspory při využití vhodně zvoleného energetického mixu a následné aplikace pro různé druhy objektů
 • Kombinace jednotlivých zdrojů energie – síť, off grid, FVE, LPG, zemní plyn, diesel
 • Energetická soběstačnost objektů
 • Udržitelnost alternativních zdrojů energie spalujících LPG a zemní plyn
 • Off grid instalace na zelené louce

Praktické uvedení energetického mixu v konkrétních případech

 • Rozbor reálné instalace, doplněný o zpětnou vazbu zákazníka s více než roční zkušeností provozu moderního inteligentního domu bez napojení na veřejnou elektrickou síť
 • Konkrétní případové studie reflektující celkový proces začínající zadáním klienta až po kompletní uvedení energetického mixu do provozu
 • Hledání vhodného systémového řešení z pohledu projektování, umístění, instalace, možností zásobování palivem a ochranných prostorů

Jak se bude vyvíjet energetický mix v následujících letech?

 • Pohled na současné energetické zdroje (zemní plyn, fosilní paliva) v kontrastu s cestou za nulovými emisemi
 • Trendy vedoucí k optimalizaci, nižší spotřebě a energetické ochraně kritické infrastruktury

Vývoj v oblasti vodíkových zdrojů energie, biometanu, bioLPG a jejich transformace v moderní energetický mix

Místo konání: online

Datum konání: 29.3.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800 Kč. Uhraďte na účet IC ČKAIT 161782314/0300 v.s. datum akce 29032023, do poznámky: Pořadatel akce: IC ČKAIT Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na mrychetska@ic-ckait.cz  přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. 

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013538 Ing. Jiří Vrtiška
2 0014995 Ing. Roman Weiser
3 0013256 Tomáš Kopřiva
4 0014837 Bc. Lukáš Langenberg
5 0014239 Ing. Martin Novák
6 0012751 Ing. arch. Kristina Koulová
7 0014996 Roman Barták
8 0001352 Ing. Jiří Bulis
9 0015095 Ing. Jan Hošek
10 0009905 Ing. Zdeněk Porazík
11 0014839 Ing. Zdeněk Běhounek
12 0014259 Ing. Aleš Mňuk
13 0013042 Ing. Michal Ježek
14 0008001 Ing. Romana Hubková
15 0014817 Milan Hlous
16 0010861 Ing. Martin Ivan
17 0012612 Ing. Michal Hatlák
18 0014585 Ing. Norbert Glejdura
19 0013981 Ing. Jiří Souček
20 0009541 Ing. Karel Kozel
21 0011679 Ing. Luboš Knor
22 0100370 Ing. Milan Vojíř
23 0009183 Ing. Pavel Minář
24 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
25 0014676 Ing. Václav Novotný
26 0015064 Martin Čížek
27 0013390 Ing. Ondřej Machek
28 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
29 0009423 Ing. Lenka Tomanová
30 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
31 0009820 Ing. Petr Kuba
32 0012916 Ing. Petr Šandera
33 0001081 Ing. Milan Sahánek
34 1201831 Ing. Dušan Gadas
35 1201181 Ing. Miloš Hobler
36 1102643 Vratislav Bajgar
37 1006573 Ing. Jakub Holásek
38 1004737 Ing. Martin Šroubek
39 0301399 Petr Sobotka
40 1400701 Ing. Jiří Nahodil
41 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
42 0012662 Ing. Milan Klíma
43 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
44 1006623 Ing. Jiří Křivka
45 1101121 Ing. Richard Žák
46 0701229 Ing. Martin Vašina
47 0602720 Ing. Jan Hejcman
48 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
49 0600238 Pavel Nosek
50 0401305 Ing. Josef Kastner
51 1300585 Ing. Jaroslav Lepcio
52 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
53 1202391 Ing. Daniel Spáčil Ph.D.
54 0014289 Ing. Jan Hercík
55 1006154 Mario Pakes
56 1007119 Ing. Zdeněk Španěl
57 1301537 Ing. Karel Vítek
58 0002887 Ing. Jaroslav Volek
59 0012416 Ing. Petr Adam
60 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
61 1101366 Ing. Roman Musílek
62 1007321 Ing. Robin Zelinka
63 1005667 Ing. Petr Válek
64 0402615 Ing. Filip Kail
65 1202295 Ing. Richard Mikudík
66 1301734 Ing. Pavlína Pelčáková
67 0013251 Kryštof Rotkovský
68 1301844 Ing. Tomáš Macík
69 1003401 Ing. Michal Gregor
70 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
71 0202264 Ing. Richard Horký
72 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
73 0601652 Ing. Monika Kopecká
74 0014957 Ing. Filip Saturka
75 1004760 Ing. Tomáš Smutný
76 0600920 Eva Žižková
77 1400723 Patrik Augustin
78 0101581 Miroslav Novák
79 0009836 Ing. Pavel Libora
80 1005315 Ing. Pavel Slezák Ph.D.
81 0006585 Ing. Tomáš Klíma
82 0601574 Ing. Martin Vais
83 1103790 Ing. Petr Hrubý
84 0013571 Radek Šuch
85 0015008 Ondřej Štech
86 1200570 Aleš Vyroubal
87 0402297 Josef Nims
88 1201244 Ing. Pavel Psota
89 0007786 Miloš Calda
90 1104500 Ing. Petr Mikoláš
91 0501354 Miroslav Molnár
92 0701718 Zbyněk Ryzner
93 0012473 Ing. Miloš Jirásek
94 0701376 Ing. Milan Svoboda
95 0015111 Ing. Lukáš Kulich
96 0100215 Ing. František Bobek
97 1201810 Ing. Petr Nevřela
98 0202456 Václav Nový
99 0014484 Ing. Jiří Pokorný
100 0701493 Roman Bednář
101 1006744 Ing. Radim Hasil
102 0009426 Ing. Jiří Berlínský
103 0602796 Radek Pechanec
104 0010249 Miroslav Beran
105 0500242 Ing. Jiří Lány
106 1006385 Ing. Ivana Bartošová
107 0601745 Martin Fejk
108 1101191 Ing. Pavel Mikeska
109 1104358 Ing. Jiří Nohel
110 0102051 Miroslav Běle
111 1005792 Petr Dadák
112 1006926 Ing. František Vychodil
113 0004804 Ing. Jiří Šmucler
114 0100698 Václav Tůma
115 0009042 Ing. Ivo Štolc
116 1302138 David Liška
117 1102951 Ing. Eva Kostialová
118 0008736 Ing. Tomáš Lebr
119 0301593 Štefan Bolvári
120 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
121 0501450 Ing. Jakub Plechatý
122 0009774 Ing. Lukáš Navrkal
123 1201301 Dan Katzer
124 0007796 Ing. Petra Brzáková
125 1100089 Ing. Jaroslav Richtár
126 1004304 Ing. Zdeněk Prokeš
127 0700853 Ing. Michal Kašpar
128 1201652 Petr Vybíral
129 0500962 Ing. Martin Mareš
130 1101056 Ing. Marian Kawulok
131 1202402 Ing. Jan Rybníček
132 0600244 Ing. Miloš Malý
133 1300052 Ing. Petr Koukolíček
134 0200420 Ing. Josef Hejna
135 0014070 Ing. David Foltýn
136 0000083 doc. Ing. Antonín Pokorný CSc.
137 1103416 Ing. Martin Kolebač
138 0601358 Ing. Irena Chmelařová
139 0013733 Ing. Pavel Tomis
140 0003865 Ing. Petr Bervic
141 0500306 Ing. Petr Beneš
142 0000148 Ing. Milan Ramba
143 0006584 Ing. Roman Neuhort
144 1000721 Ing. Pavel Žilka
145 0400630 Mgr. Ing. Vít Klein Ph.D.
146 0400630 Mgr. Ing. Vít Klein Ph.D.
147 0003176 Dr. Ing. Milan Kubín
148 0601780 Ing. Tomáš Daniš
149 1103964 Ing. Daniel Valošek
150 0006877 Ing. Petr Chochola
151 0300192 Antonín Pšenička
152 0013557 Ing. František Havránek
153 1004277 Ing. Robert Mikoláš
154 1301416 Ing. Igor Balák
155 0000648 Ing. Iveta Javůrková
156 1200716 Ing. František Hás
157 0013749 Ing. Václav Koch
158 0700911 Ing. Jaroslava Petrželová
159 0701107 Ing. Jiří Srb
160 0200024 Ing. Jaromír Vlček
161 0011006 Bohumil Kopřiva
162 1004216 Ing. Jan Dubský
163 0009869 Ing. František Filip
164 0300238 Pavel Tezaur
165 1006095 Ing. Milan Mitrič
166 0102280 Ing. Petr Hejný
167 1202067 Ing. Radomír Baršč
168 1006081 Ing. Jan Panáček
169 0003788 Stanislav Matějka
170 1104423 Ing. Miroslav Uher
171 0401823 Ing. Jan Gorej
172 0701635 Ing. Jana Pavlíková
173 0400183 Werner Bartel
174 0011878 Ing. Jiří Plánička
175 0013227 Dušan Čepil
176 0005387 Ing. Rudolf Ptáček
177 0001559 Ing. Vladimír Štemberk
178 1400719 Radek Popelka MBA
179 1003811 František Formánek
180 0601701 Ivo Navrátil
181 0014511 Ing. Michal Pávek
182 1100094 Ing. Ivo Čech
183 0201927 Jiří Tuček
184 0101134 Ing. Ivan Skalický
185 1005310 Ing. Radek Zezula Ph.D.
186 0008577 Ing. Zdeněk Volf
187 1006259 Ing. Ondřej Krejza
188 1102209 Ing. Petr Váňa
189 0700391 Pavel Trkal
190 0012475 Ing. Martin Krýcha
191 0014201 Ing. Petr Novobílský
192 0600585 Ing. Richard Müller
193 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
194 1300793 Ing. Stanislav Peňás
195 1003233 Ing. Milan Šimoník
196 0014779 Ing. Jan Vytiska
197 0700723 Ing. Leoš Bláha
198 0013757 Ing. David Svoboda
199 1302066 František Hruboň
200 1007054 Ing. Tomáš Lasek
201 0013498 Ing. Jakub Dvořák
202 3000254 Bc. Radovan Švec
203 0014233 Vojtěch Brázda
204 1300967 Milan Peringer
205 0701581 Lenka Straková
206 0010933 Ing. Ivana Fialová
207 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
208 0102499 Bc. Tomáš Plachý
209 0015090 Patrik Fejfar
210 1007056 Ing. Lucie Talašová
211 1400728 Karel Svoboda
212 1201506 Ing. Kateřina Juránková
213 0601923 Karel Řehák
214 1006200 Milan Reichert
215 0011592 Ing. Martin Hanuška
216 1005746 Ing. Martin Blecha
217 0012812 Ing. Jakub Stejskal
218 0008944 Ing. Václav Andres
219 1202380 Ing. Jiří Petýrek
220 1300269 Ing. Petr Belica
221 0701140 Ing. Radka Dymáková
222 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
223 0003779 Ing. Miroslav Pečeňa
224 0014976 Ing. Ondřej Pavelka
225 0009022 Miroslav Chroust
226 0700969 Ing. Petr Brancuský
227 0010064 Ing. Jan Hlídek
228 0014204 Ing. Petr Černohorský
229 0401019 Ing. Bc. Jan Anýž
230 0300959 Ing. Pavel Meškán
231 0011472 Ing. Jiří Šimeček
232 0700235 Ing. Jan Vašata
233 0402610 Michal Benešovský
234 1004717 Ing. Jan Hlavatý
235 0013645 Mgr. Michal Smejkal
236 1200919 Ing. Miloslav Jurajda
237 1103467 Lenka Jerakasová
238 1400200 Ing. Jiří Kohout
239 0012896 Ing. Ján Vojtila
240 0701547 Petr Veselský
241 1007428 Ing. Petr Soldán
242 0500926 Ing. Michal Vodňanský
243 0014421 Václav Ferdinand
244 1400326 Ing. Miroslav Kučera
245 0101168 Martin Kolouch
246 1005621 Ing. Miloš Mach
247 0701318 Ing. Miroslav Mergl
248 0200406 Ing. Václav Moulis
249 1007407 Ing. Kateřina Krajčová
250 0401502 Ing. Luboš Cihlář
251 0200840 Ing. Jan Černý
252 0007002 Ing. Petr Pařízek
253 1002064 Ing. Pavel Anselmi
254 1005028 Jaroslav Koláček
255 0011456 Ing. Michal Herda
256 1005620 Ing. Luděk Čech
257 0001702 Ing. Pavel Suk
258 0008446 Ing. Martin Polák
259 0102377 Ladislav Pikl
260 0000870 Ing. Jiří Lhota
261 0300343 Vladimír Kouba
262 0013891 Ing. Tomáš Dvořák
263 1003624 Ing. Eva Cimflová
264 0602815 Ing. Radek Čejpa
265 1007209 Bc. Jakub Vrba
266 0300907 Eva Ramešová
267 0009826 Ing. Petra Trajerová
268 1202279 Ing. Miroslav Veselý
269 1200600 Pavel Mareček
270 0013336 Ing. Richard Lupoměský
271 1300616 Ing. Marie Vrlová
272 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
273 1100711 Ing. Radim Prouza
274 1002303 Ing. Libor Sauer
275 1103779 Ing. Jiří Záškodný