Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Problematika obnovy hradů a jejich zřícenin - seminář

Problematika obnovy hradů a jejich zřícenin

Termín konání:
22.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Přehled úprav hradů a torzální architektury od 19. století do současnosti .

Program:

1. Problematika torzální architektury – jak vzniká zřícenina.

2. Názory na ochranu památek v 19. století a puristické rekonstrukce.

3. Vznik moderní památkové péče na přelomu 19. a 20. století.

4. Konzervace zříceniny hradu Krakovce.

5. Meziválečné období a činnost Klubu českých turistů.

6. Úspěšné poválečné realizace.

7. Metodika prof. Sokola.

8. Éra 60. až 80. let pod diktátem tzv. velkého stavebnictví.

9. Památková péče po roce 1990.

10. Příklady různých realizací.

Přednášející:

JUDr. Jiří Varhaník 

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 22042024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Počet náhradníků: 20
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0005858 Ing. Josef Kuchař
2 0009776 Ing. Petra Nešvarová Chvojková Ph.D.
3 0009429 Ing. Karel Pelant
4 0005446 Ladislav Novotný
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba