Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Problematika věcných práv v občanském zákoníku - webinář

Problematika věcných práv v občanském zákoníku - webinář

PROGRAM:

 1. Zásady soukromého práva
 2. Věci a jejich rozdělení
 3. Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby
 4. Absolutní majetková práva - přehled
 5. Veřejné seznamy - katastr nemovitostí
 6. Vlastnické právo, omezení, sousedská práva, rozhrady, nezbytná cesta
 7. Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám
 8. Spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví
 9. Věcná práva k věci cizí - jak se promítají do účastenství podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena - služebnosti a reálná břemena
 10. Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona - význam soukromoprávního a veřejnoprávního titulu ke stavbě

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 05. 12. 2022 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 02. 12. 2022 v 15:00 hodin.

Termín
Celková kapacita
190
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
2 1102234 Ing. Břetislav Piprek
3 0009069 Ing. František Kačaba
4 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
5 0701499 Ing. Jana Vogelová
6 0010933 Ing. Ivana Fialová
7 1400269 Ing. Petr Nekovář
8 0402108 Radek Smetana
9 0010699 Tomáš Pilík DiS.
10 0102635 Bc. Marek Potclan
11 0010934 Ing. Iva Suchomelová
12 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
13 0009541 Ing. Karel Kozel
14 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
15 0300158 Ing. Jan Hruška
16 1001324 Ing. Luděk Smolka
17 1101121 Ing. Richard Žák
18 0701466 Ing. David Vostřák
19 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
20 0701718 Zbyněk Ryzner
21 1201710 Ing. Daniela Diblíková Vláčilová
22 1301965 Ing. Jaroslav Ježek
23 1003430 Ing. Bc. Petr Buráň
24 0402055 Ing. Miroslav Jícha
25 1101770 Ing. Mgr. Hana Abrleová
26 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
27 0402386 Ing. Tomáš Musil
28 0401314 Ing. Pavel Štětka
29 0402096 Petr Hanzl
30 0402558 Ing. Jan Bělík
31 0402106 Martin Harmach
32 0401469 Ing. Zdislav Mazur
33 0402371 Ing. Martin Matula
34 0401022 Jiří Buneš
35 0402663 Ing. Jiří Jedlička DiS.
36 0402635 Jan Koláček
37 0401937 Ing. Hana Šulková
38 0401649 Miloslav Chalupníček
39 0402198 Ing. Tomáš Felix
40 0402282 Ing. Miroslav Souček
41 0400308 Ing. Jaroslav Talacko
42 0402158 Petr Suchánek
43 0402632 Ing. Lubomír Purchart
44 0401204 Ing. Miloslav Dittrich
45 0400561 Ing. Jiří Janoušek
46 0300500 Pavel Žižka
47 0402325 Jan Kupec
48 0402555 Ing. Vít Prusík
49 0401739 Jaroslav Pokorný
50 0401568 Ing. Lubomír Potenec
51 0400038 Ing. Olga Strohschneiderová
52 0400018 Ing. Jiří Kallmünzer
53 0400621 Drahuše Štěpanovská
54 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
55 0402242 Tomáš Rezek
56 0300227 Ing. Václav Brožka
57 0400989 Jan Dušek
58 0400354 Ing. František Podliska
59 0402335 Roman Koubek
60 0005687 Ing. Milan Topol
61 0402307 Jakub Vysoký DiS.
62 0401754 Jaroslav Chludil
63 0401523 Ing. Vít Šabach
64 0401217 Vlastimil Havlůj
65 0400316 Ing. Josef Paul
66 0401818 Marcela Zmatlíková
67 0400963 Ing. Antonín Wachtel
68 0401178 Ing. Petr Sládek
69 0009640 Ing. Vladimír Melichar
70 0402610 Michal Benešovský
71 0402570 Ing. Libor Sommerschuh
72 0400436 Ing. Jiří Rous
73 0400676 Ing. Pavel Juračka
74 0402175 Petr Machava
75 0401639 Ing. Jiří Makarius
76 0401805 Radek Doskočil
77 1006876 Ing. Martin Major
78 0402187 Václav Sklenář
79 0001157 Ing. Vladimír Podroužek
80 0400661 Ing. Stanislav Cimr
81 0400905 Ing. Milan Spurný
82 0000641 Ing. Jana Hejnalová
83 0012759 Ing. Tomáš Dvořák
84 0006751 Ing. Roman Sedláček
85 0008209 Ing. Jana Břicháčová
86 0008353 Ing. Kamil Hořejš
87 0012642 Ing. Vladislav John
88 0602894 Ing. Lukáš Smutek
89 0007461 Ing. Miroslava Šašmová
90 0007696 Ing. Roman Kučera
91 0013724 Ladislav Havrda
92 0102172 Jan Urválek
93 0402348 Ing. Jan Chocholouš
94 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
95 0007076 Ing. Stanislav Líbal
96 0401201 Gustav Brix
97 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
98 0012473 Ing. Miloš Jirásek
99 1103878 Ing. Radim Kniezek
100 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
101 1301401 Karel Beneš
102 0401900 Ing. Ladislav Novák
103 0012982 Vojtěch Procházka
104 0402598 Otakar Bukač
105 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
106 1004979 Ing. Ilona Janíková
107 1005817 Martin Motl
108 1006834 Mgr. Petr Bláha
109 1202185 Ing. Miroslav Tichý
110 1201052 Ing. Peter Melicherík
111 1103413 Marek Strejček
112 0400837 Ing. Ivan Pavliš
113 0102551 Ing. Emanuel Novák
114 1003373 Ing. Vítězslav Hráček
115 0101968 Ing. David Nováček
116 0006682 Ing. Jaroslav Vala
117 1007321 Ing. Robin Zelinka
118 0005135 Ing. Michal Ulmajer
119 0402551 Lukáš Klaus
120 0011402 Josef Slabihoudek
121 1200656 Alois Večeřa
122 1300078 Ing. Petr Nykodým
123 0401243 Ing. Petr Plichta
124 3000372 Ing. Peter Fiam
125 0013470 Ing. Jiří Bacony
126 1006438 Martin Cibulka
127 1003307 Ing. Herbert Svoboda
128 0010161 Ing. Radek Drdla
129 1400708 Bc. Rostislav Růžička
130 0013390 Ing. Ondřej Machek
131 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
132 0600747 Ing. Chrudoš Vorlíček
133 0402661 Jaroslav Jedlička
134 0202082 Ing. Vít Pospíšil
135 0012339 Ing. Hana Berlingerová
136 1300052 Ing. Petr Koukolíček
137 0003224 Eva Jakubková
138 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
139 1007041 Ing. Michal Příkazský
140 1004611 Ing. Jaromír Machálek MBA
141 0011688 Ing. Věra Čermáková
142 0007632 Ing. Karel Nezval
143 0009874 Ing. František Smrčka
144 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
145 0202243 Pavel Šíma
146 0202356 Ing. Jan Kavalír
147 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
148 0014471 Ing. Jan Kutálek
149 1005925 Ing. Jan Papoušek
150 0400833 Ivan Hora
151 1007038 Ing. Dušan Hradil
152 0100538 Ing. Adolf Šicner
153 1103800 Jiří Čerbák
154 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
155 1101000 Ing. Petr Lyko
156 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
157 0007588 Václav Kopřiva
158 1001908 Ing. Eva Janáčková
159 1201524 Ing. Miroslav Jurka
160 0402626 Ing. Zdeněk Smrž
161 0008929 Ing. Jan Lukšo
162 0700220 Ing. Miloslav Ženka
163 0202453 Ing. Vladimír Obr
164 0501368 Ing. Věra Vanerová
165 1007020 Filip Vaníček
166 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
167 0102237 Mgr. Pavel Pupík
168 1101748 Josef Zahel
169 0602504 Ing. Martin Hynek
170 0101168 Martin Kolouch
171 0600674 Ing. Radko Novotný
172 1004081 Ing. Martin Hlavoň
173 1104256 Václav Veselík
174 0008451 Ing. Jiří Plichta
175 1104031 Ivo Bůžek
176 0400256 Ing. Jan Mandičák
177 1004634 Ing. Jaroslav Myšička
178 0013904 Ing. Jan Richter
179 1103265 Ivo Matula
180 0602681 Daniel Anděl
181 0600389 Petr Bártík
182 0004316 Ing. Evžen Kučera
183 0006669 Ing. Tomáš Kratochvíl
184 0402669 Ing. Martin Pětník
185 0002893 Ing. Oldřich Svatoš
186 0006965 Ing. František Stejskal
187 0013555 Ing. David Dvořáček
188 0102627 Zdeněk Valenta
189 0402639 Milan Kalný
190 1003960 Ing. Karel Kafka
191 0401458 Ing. Vratislav Láf
192 1202363 Ing. Petr Kocourek
193 1101637 Jana Štvrtňová
194 0005013 Rudolf Šrámek
195 0401822 Martin Šána
196 1400691 Ing. Mirek Fučík
197 0700821 Ing. Lubomír Forejt
198 1300638 Ing. Oldřich Sobek
199 1301844 Ing. Tomáš Macík