Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Problematika věcných práv v občanském zákoníku – webinář

Problematika věcných práv v občanském zákoníku – webinář

Problematika věcných práv v občanském zákoníku.

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Zásady soukromého práva;
 • Věci a jejich rozdělení;
 • Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby;
 • Absolutní majetková práva – přehled;
 • Veřejné seznamy – katastr nemovitostí;
 • Vlastnické právo, omezení, sousedská práva, rozhrady, nezbytná cesta;
 • Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám;
 • Spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví;
 • Věcná práva k věci cizí – jak se promítají do účastenství podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena;
 • Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona – význam soukromoprávního a veřejnoprávního titulu ke stavbě.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
6. 3. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3–4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Webináře Komory je možné absolvovat nejen online, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 3. 3. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202185 Ing. Miroslav Tichý
2 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
3 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
4 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
5 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
6 0013390 Ing. Ondřej Machek
7 1400691 Ing. Mirek Fučík
8 1102337 Ing. Marta Bílková
9 1302454 Pavlína Zedková
10 0010933 Ing. Ivana Fialová
11 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
12 1301917 Ing. Miroslav Lajda
13 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
14 0003224 Eva Jakubková
15 1001410 Ing. Miroslav Reichstäter
16 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
17 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
18 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
19 0401314 Ing. Pavel Štětka
20 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
21 0501063 Jiří Prušek
22 0100537 Ing. Vladimír Konrád
23 3000170 Zdeněk Fabiánek
24 0011136 Ing. Radek Veselý
25 0600645 Ing. Michal Derner
26 1004424 Ing. Milan Pokorný
27 1100817 Jaroslav Bouda
28 0005092 Ing. František Mayer
29 0401469 Ing. Zdislav Mazur
30 1002140 Ing. Hana Bilíková
31 1103734 Ing. Libor Téma
32 1006574 Ing. Tomáš Holásek
33 1100542 Ing. Pavel Knop-Kostka
34 1006551 Ing. Petr Málek
35 1202106 Ing. Jan Táborský
36 1103580 Kateřina Tomicová
37 1104015 Ing. Pavel Jaroš
38 0202374 Ing. Marek Chval
39 0014082 Ing. Tomáš Husák
40 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
41 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
42 0500812 Ing. Radoslav Rygál
43 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
44 0000641 Ing. Jana Hejnalová
45 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
46 1101121 Ing. Richard Žák
47 0602720 Ing. Jan Hejcman
48 1201311 Ing. Klára Dvořáková
49 0301186 Jana Kožíšková
50 1004576 Ing. Karel Škára
51 0008802 Ing. Zdeněk Vávra
52 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
53 0013680 Ing. Jan Jacko
54 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
55 0301108 Pavlína Marková
56 0006601 Ing. Vratislav Dočkalík
57 0001352 Ing. Jiří Bulis
58 1400269 Ing. Petr Nekovář
59 1100192 Ing. Aleš Ryšán
60 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
61 1101462 Roman Otisk
62 0102172 Jan Urválek
63 1003570 Ing. Rostislav Pokorný
64 0400019 Ing. Josef Martinů
65 1006154 Mario Pakes
66 0602009 Ing. Tomáš Feygl
67 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
68 1006652 Ing. Dominik Hochman
69 0602395 Ing. Martina Konášová
70 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
71 1101748 Josef Zahel
72 1001883 doc. Ing. Karel Zlatuška CSc.
73 1101366 Ing. Roman Musílek
74 0014763 Ing. Jakub Kodras DiS.
75 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
76 1202215 Ing. Stanislav Juráň
77 0701356 Yvona Novotná
78 0402615 Ing. Filip Kail
79 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
80 0006985 Milan Kdolský
81 3000083 Ing. Laura Lazzeriniová
82 0013251 Kryštof Rotkovský
83 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
84 1003005 Ing. Petr Zukal