Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Prof. Ing. arch. Martin Rajniš - Povídání o architektuře a životě - zrušeno

Prof. Ing. arch. Martin Rajniš - Povídání o architektuře a životě - zrušeno

Přednáška zrušena!!!
Prof. Ing. arch. Martin Rajniš - Povídání o architektuře a životě
Přednáškový sál Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové 27. 4. 2020 od 15.00 hod.
Vstup volný

Stručná anotace
Martin Rajniš v Hradci Králové
„Architektura prožívá krizi. Je nutné začít tvořit jinak. Místo designu a estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody, která je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí tvarů, barev, systémů i nahodilostí. Ukazuje nám, jak žít s chybami a nezpůsobit katastrofu“, říká Martin Rajniš.
Architekt Martin Rajniš se celý život odmítá smířit se stavem svého oboru i společnosti jako celku. S jeho názory na život a architekturu se mohou posluchači podělit na přednášce v Hradci Králové dne 27. 4. 2020.

Termín