Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PROFESIS - MMR - Nový stavební zákon

PROFESIS - MMR - Nový stavební zákon

Na PROFESISu v článku Dokumenty veřejné správy jsme aktualizovali a přidali odkazy v dokumentech Ministerstva pro místní rozvoj.

Rozšířili jsme článek o souhrnné informace o novém stavebním zákoně, digitalizaci stavebního řízení a stavebního práva.