Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Profesní pojištění odpovědnosti znalců dle zákona č. 254/2019 Sb.

Profesní pojištění odpovědnosti znalců dle zákona č. 254/2019 Sb.

ČKAIT se na jednání představenstva (23. 11. 2023) rozhodla, že se o pojištění autorizovaných osob bude od 1.1.2024 starat sama prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti PM ČKAIT, s.r.o.

Se změnou makléře byla uzavřena nová pojistná smlouva na pojištění profesní odpovědnosti s platností od 1. 1. 2024. Tato smlouva navazuje na předchozí a zachovává všechny principy tak, jak jste zvyklí.

Novinky pojistné smlouvy:

  • nový základní limit pojistného plnění – 300 000 Kč
  • v individuální připojištění lze navýšit limit pojistného plnění až na 50 000 000 Kč
  • snížení koeficientů u oborů statika a dynamika, inženýrské a mostní konstrukce

Veškeré informace týkající se pojištění, připojištění a řešení škodních událostí vám rádi poskytnou:

Ing. Petra Bartoníčková
GSM: 605 979 169
E-mail: pbartonickova@pmckait.cz


Mgr. Jakub Doležel
GSM: 605 972 572
E-mail: jdolezel@pmckait.cz


S nabytím účinnosti zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů, vzniká nová povinnost uzavřít pojištění pro výkon této činnosti (§22 „Znalec musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti po celou dobu výkonu znalecké činnosti …“. Pojištění musí mít každý znalec a znalecká kancelář uzavřeno nejpozději od 1. 1. 2021.

Znalci v oboru stavebnictví, projektování či oceňování v oblasti stavebnictví mají možnost si rozšířit své pojistné krytí i na tuto činnost. Je to možné buď formou přihlášky k individuálnímu připojištění, nebo pomocí registračního formuláře ke zvýšenému skupinovému pojištění.

Pojištění odpovědnosti znalců je již součástí nové smlouvy 8079838217