Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektant – statik: zodpovědnost, jak se bránit - seminář - zrušeno

Projektant – statik: zodpovědnost, jak se bránit - seminář - zrušeno

Přednášející: Ing. Petr Bek

Projektant – statik: zodpovědnost, jak se bránit – co uvádět do vydané dokumentace, management spolehlivosti, odborná péče, nabídkové řízení, 5. verze šablony průvodní zprávy a podrobného statického výpočtu, fotografie závažných stavů, …

Anotace: Na semináři budou prezentovány všeobecné úkony / činnosti a jistá forma obrany pro projektanta statika proti nedodržování uvedeného v dokumentaci. Dále přístup statika k provádění stavby a její kontrola až do samotného dokončení – odborná péče. Jak dodržovat management spolehlivosti a tím vytvářet kvalitnější a bezpečnější návrhy. Vysvětlení častých chyb při provádění výchozích nebo běžných prohlídek ocelových konstrukcí a jak nerozumně jsou ze strany projektantů tyto práce oceňovány (bez uvědomění o míře zodpovědnosti). Bude vysvětleno obecné názvosloví, ohlašovací povinnost, závažný stav stavby, … Na konec bude prezentováno několik vybraných fotografií ohledně zmíněné problematiky – vzorové ukázky.

Program:

  1. Zodpovědnost projektanta – statika
  2. Obsah dokumentace – obrané texty
  3. Odborná péče – stavba
  4. Management spolehlivosti
  5. Šablona podrobného statického výpočtu v. 05
  6. Výchozí, Běžná prohlídka ocelových konstrukcí – časté chyby
  7. Legislativní zpráva
  8. Nabídkové řízení – ceny
  9. Vybrané fotografie (závažná pochybení zhotovitele, závažný stav konstrukce). Vysvětlení názvosloví – vada, závada, porucha, havárie, závažný stav, …
  10. Rozprava

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 23.6.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři  je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 23062021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná do: 21.6.2021, nebo do vyčerpání kapacity sálu.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68