Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektant – statik: zodpovědnost, jak se bránit - webinář

Projektant – statik: zodpovědnost, jak se bránit - webinář

Přednášející: Ing. Petr Bek

Projektant – statik: zodpovědnost, jak se bránit – co uvádět do vydané dokumentace, management spolehlivosti, odborná péče, nabídkové řízení, 5. verze šablony průvodní zprávy a podrobného statického výpočtu, fotografie závažných stavů, …

Anotace: Na semináři budou prezentovány všeobecné úkony / činnosti a jistá forma obrany pro projektanta statika proti nedodržování uvedeného v dokumentaci. Dále přístup statika k provádění stavby a její kontrola až do samotného dokončení – odborná péče. Jak dodržovat management spolehlivosti a tím vytvářet kvalitnější a bezpečnější návrhy. Vysvětlení častých chyb při provádění výchozích nebo běžných prohlídek ocelových konstrukcí a jak nerozumně jsou ze strany projektantů tyto práce oceňovány (bez uvědomění o míře zodpovědnosti). Bude vysvětleno obecné názvosloví, ohlašovací povinnost, závažný stav stavby, … Na konec bude prezentováno několik vybraných fotografií ohledně zmíněné problematiky – vzorové ukázky.

Program:

 1. Zodpovědnost projektanta – statika
 2. Obsah dokumentace – obrané texty
 3. Odborná péče – stavba
 4. Management spolehlivosti
 5. Šablona podrobného statického výpočtu v. 05
 6. Výchozí, Běžná prohlídka ocelových konstrukcí – časté chyby
 7. Legislativní zpráva
 8. Nabídkové řízení – ceny
 9. Vybrané fotografie (závažná pochybení zhotovitele, závažný stav konstrukce). Vysvětlení názvosloví – vada, závada, porucha, havárie, závažný stav, …
 10. Rozprava

Místo konání: online

Datum konání: 23.6.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

  Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 23062021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 21.6.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

Termín
Celková kapacita
338
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D.
2 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
3 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
4 0012625 Ing. Filip Jiřičný
5 0601652 Ing. Monika Kopecká
6 0201611 Ing. Jan Vachulka Ph.D.
7 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
8 0014464 Ing. Kryštof Toman
9 0013919 Ing. Petr Pospíšil
10 1001259 Ing. Jaromír Bartoněk
11 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
12 0007207 Ing. Jan Trnka
13 3000231 Ing. Tomáš Špitko
14 0400105 Ing. Jiří Vaněček
15 1001944 Ing. Dagmar Bartoňková
16 0501382 Ing. Michal Souček
17 0100368 Ing. Vladimír Soukup
18 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
19 1102159 Ing. Petr Drbušek
20 4000224 Ing. Anton Čačo
21 1103607 Ing. Milan Barák
22 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
23 1104216 Ing. Tomáš Kocich
24 0101168 Martin Kolouch
25 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
26 0012764 Ing. Přemysl Havlík
27 0014318 Václav Chvojka
28 0000849 Ing. Tomáš Dvořák
29 1003856 Ing. Martin Koráb
30 0000863 Ing. Josef Prošek
31 0012263 Ing. Radek Šárovec
32 0011638 Ing. Pavel Chmelík
33 1005882 Ing. Martin Klíma
34 1001860 Ing. Jan Klodner
35 0009906 Ing. Antonín Chrást
36 0010633 Ing. Jan Vacík
37 0013219 Ing. Mária Vaňková
38 0009541 Ing. Karel Kozel
39 0013167 Ing. Jan Lipovčan
40 1006758 Ing. Petr Klimeš
41 0009139 Ing. Ivo Drozd
42 1102332 Ing. Marek Lukáš
43 0012156 Ing. Ondřej Jirka
44 1400322 Ing. Otakar Blažek
45 1004062 Ing. Drahomíra Matějáková
46 1100207 Ing. Jan Blažík
47 1006879 Ing. Petr Ducháč
48 0012953 Ing. Petr Kaván
49 1302311 Ing. František Nevařil
50 1003308 Ing. Petr Češka
51 1002933 Ing. Miroslav Tomala
52 0011285 Ing. Jan Čadílek
53 1003818 Ing. Jiří Kolínský
54 1201778 Ing. Radim Dostál
55 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
56 0011035 Ing. Martin Tydlitát
57 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
58 1104167 Ján Šlesarík
59 0010675 Ing. Martin Truhlář
60 1302290 Ing. Michal Bezruč
61 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.
62 0007145 Ing. Miroslav Teuchner
63 0013555 Ing. David Dvořáček
64 1302487 Ing. Lukáš Kulla
65 1100219 Ing. Jiří Pavelka
66 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
67 1103731 Ing. Dušan Halama
68 1302408 Ing. Libor Gášek
69 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
70 0010890 Ing. David Rezek
71 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
72 0007618 Ing. Jaromír Tvrdík
73 1100547 Ing. Zdeněk Kubánek
74 1400595 Ing. Vladimír Smrčka
75 1002084 prof.RNDr.Ing. Petr Štěpánek CSc.
76 1104024 Ing. Libor Štefek
77 0013539 Ing. Jiří Chodora
78 0402208 Ing. David Ryč
79 0401290 Ing. Daniela Pleskotová
80 1003574 Ing. Michal Matěják
81 1201567 Ing. Tomáš Kouřil
82 0013911 Ing. Michal Soukup
83 1100781 Ing. Jan Krőmer
84 0004919 Ing. Petr Unger
85 1400267 Ing. Milan Ryšavý
86 1103505 Ing. Lukáš Volný
87 0002410 Ing. Jan Mužík
88 0202347 Ing. Lucie Vídenská Ph.D.
89 1104301 Ing. Jakub Flodr
90 1004280 Ing. Adam Kurdík
91 0005840 Ing. Tomáš Jelínek
92 0501319 Ing. Pavel Nechanický
93 1202335 Ing. Petr Otáhal
94 0500981 Ing. Pavel Štípek
95 1201281 Ing. Pavel Grohmann
96 1201335 Ing. Radek Janka
97 1006215 Ing. Libor Helán
98 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
99 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
100 0300910 Ing. Petr Beníček
101 0011324 Ing. Václav Beránek
102 1003691 Ing. Petr Pospíšil
103 1005477 Ing. Radek Benc
104 0011448 Ing. Aleš Lubas Ph.D.
105 1302467 Ing. Michal Křížek
106 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
107 1005545 Ing. Marián Olejník
108 1104036 Ing. Petr Horký
109 0010069 Ing. Dušan Čepička Ph.D.
110 1003452 Ing. Miloslav Schneider
111 0701249 Ing. Jaroslav Trávníček
112 1001007 Ing. Aleš Čeleda
113 1006616 Ing. Martin Sýkora
114 3000314 Ing. Róbert Černaj
115 1004744 Ing. Roman Brůžička
116 0701505 Ing. Luboš Laksar
117 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
118 1201494 Ing. Pavel Rada
119 1006371 Ing. Pavel Buřič
120 0012993 Ing. Robert Mikšík
121 1103698 Ing. Petr Kubánek
122 1006408 Ing. Jiří Ilčík Ph.D.
123 0601551 Ing. Miroslav Teichman
124 3000292 Ing. Juraj Štrbák
125 0012883 Ing. Tereza Rysová
126 0301232 Ing. Pavel Borák
127 0102356 Ing. Dana Brožová
128 1006419 Ing. Lukáš Feichtinger
129 1103744 Ing. Martin Chrástek
130 0013018 Ing. Ľudovít Pozdech
131 0600999 Ing. Miroslav Klobas
132 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
133 0401419 Ing. Otakar Starý
134 0102524 Ing. Tomáš Marchal
135 0000641 Ing. Jana Hejnalová
136 1002453 Ing. Eva Hebedová
137 1006592 Ing. Zdeněk Koudela
138 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
139 1104075 Ing. Petr Agel Ph.D.
140 0100717 Ing. Jaromír Havlíček
141 0400509 Ing. Pavel Slabyhoud
142 1003606 Ing. Radomír Svatek
143 0102318 Ing. Jan Budil
144 0701245 Ing. Miroslav Šváb
145 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
146 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
147 0000538 Ing. Marcel Vojanec
148 0014423 Ing. Tibor Jéger
149 1003922 Ing. Marek Dostál
150 0202050 Ing. Tomáš Kadeřábek
151 1004517 Ing. Pavel Milerski
152 0013385 Ing. Miroslav Drázský
153 1201998 Ing. Gabriela Handlová
154 0013195 Ing. Lukáš Loudil
155 1103417 Ing. Jana Opělová
156 0500348 Ing. Aleš Vacek
157 0400354 Ing. František Podliska
158 0011477 Ing. Filip Pavelka
159 0007777 Ing. Martin Škoda
160 1103339 Ing. Luděk Venclík
161 0014003 Ing. Jakub Kadlec
162 0011907 Ing. Martin Šponar
163 0012143 Ing. Roman Kliment
164 0101994 Ing. Ondřej Paulát
165 0007758 Ing. Miloš Karpíšek
166 0014205 Ing. Michal Drozd
167 0000516 Ing. Jan Bořek
168 0600582 Ing. František Futera
169 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
170 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
171 0201147 Ing. Karel Eliášek
172 0010590 Ing. Karel Mikeš Ph.D.
173 0011334 Ing. Milan Krecht
174 0100709 Ing. Tomáš Mráz
175 1006566 Ing. Jindřiška Kočařová Ph.D.
176 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
177 0008772 Ing. Jan Šilhavý
178 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
179 1300196 Ing. Irena Flekačová
180 0008663 Ing. Marek Strnad
181 1301982 Ing. Stanislav Martinec Ph.D.
182 1103985 Ing. Radim Seidler
183 1002340 Ing. Jan Vovesný
184 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
185 1001104 Ing. Jaroslav Ryška
186 1006022 Ing. Peter Trnka
187 1003625 Ing. Petr Liška
188 0006856 Ing. Petr Červenka
189 1103966 Ing. Martin Kubečka
190 1103150 Ing. Aleš Palička
191 1006089 Ing. Josef Bíško
192 0013470 Ing. Jiří Bacony
193 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
194 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
195 1007096 Ing. Jakub Gottvald Ph.D.
196 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
197 1007001 Ing. Ivo Rohrbacher
198 0014539 Ing. Pavel Kaštánek
199 1200665 Ing. Pavel Pospíšil
200 0010639 Ing. Aristotelis Caravanas
201 1101331 Ing. Jiří Jungmann
202 1006475 Ing. Libor Kožik
203 1101197 Ing. František Šindýlek
204 0012490 Ing. Petr Duník
205 0202333 Ing. Jan Mourek
206 0004336 Ing. Lubomír Šípek
207 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
208 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
209 0012935 Ing. Tomáš Turský
210 0100031 Ing. Jan Kocmich
211 1202313 Ing. Tomáš Černota
212 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
213 1001086 Ing. Richard Macek
214 0601823 Ing. Petr Molnár
215 1006252 Ing. Josef Vávra
216 1100227 Ing. Jaromír Hudeček
217 0202191 Ing. Tomáš Aschenbrenner
218 0500347 Ing. Jiří Vaněk
219 0007007 Ing. Josef Černý
220 0000815 Ing. Aleš Prause
221 0601747 Ing. Luboš Herman
222 1007109 Ing. Aleš Kupča
223 0014044 Ing. Jan Vecko
224 0014416 Ing. Tomáš Černý
225 0014484 Ing. Jiří Pokorný
226 0011623 Ing. Michal Uhrin
227 0010767 Ing. Marián Múdry
228 1006188 Ing. Monika Fazekas
229 1007002 Ing. Michal Ventruba
230 0400613 Ing. Jindřich Brunclík
231 1301673 Ing. Petr Chytil
232 0010933 Ing. Ivana Fialová
233 0007907 Ing. Miloš Hejtmánek
234 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
235 0102032 Ing. Milan Vávra
236 1000620 Ing. František Superata
237 1201199 Ing. Petr Kurejko
238 1103816 Ing. Jakub Čech
239 1104263 Ing. Martin Venclík
240 0008877 Ing. Šárka Navarová Ph.D.
241 0014436 Petr Tomášek DiS.
242 1400517 Ing. Petr Geist
243 0014486 Ing. Michal Netík
244 0202195 Ing. Jakub Švehla
245 1100777 Ing. Markéta Pobořilová
246 0701229 Ing. Martin Vašina
247 1002282 Ing. Martin Pospíšil
248 0701578 Ing. Pavel Doležal
249 0004326 Ing. Josef Spour
250 0006713 Ing. Alexandra Míšková
251 0014520 Ing. Daniel Sedláček
252 0012532 Ing. Radek Hrma
253 1004056 Ing. Rostislav Mitrenga
254 0006909 Ing. Miloslav Bárta
255 1005198 Ing. Petr Havel
256 0014471 Ing. Jan Kutálek
257 0300781 Jiří Olšavský
258 0013390 Ing. Ondřej Machek
259 0000009 Ing. Pavel Čížek
260 0100065 Ing. Jaroslav Hejl
261 1005667 Ing. Petr Válek
262 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
263 1103054 Ing. Petr Krajčí
264 0005778 Ing. Jan Narovec
265 1201809 Ing. Pavel Hopjan
266 0501215 Ing. Petr Řezka
267 1100904 Ing. Dagmar Šeděnková
268 1004424 Ing. Milan Pokorný
269 0004178 Ing. Jiří Parpel
270 0008664 Ing. Petr Řehák
271 1003678 Ing. Martin Svoboda
272 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
273 1201790 Ing. Jiří Handl
274 0006965 Ing. František Stejskal
275 1103477 Ing. Martin Kaleta
276 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
277 0011023 Ing. Jan Blažek
278 0013096 Ing. Michal Kubalík
279 0012691 Ing. Petr Hajný
280 0011231 Ing. Miroslav Šmejkal
281 0011357 Ing. Robin Grebík
282 0000129 Ing. Libor Pokorný
283 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
284 0012012 Ing. Ondřej Klečka
285 0014094 Ing. Štěpán Jakeš
286 0014179 Ing. Martin Másilko
287 0003296 Ing. Erika Malá
288 0013997 Ing. Petr Svoboda
289 0013847 Ing. Jaroslav Pekař
290 0013044 Ing. Martin Orlet
291 0013903 Ing. David Harant
292 0013383 Ing. Pavel Maršík
293 0300875 Ing. Luboš Kadaně
294 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
295 0201257 Ing. Zbyněk Nový
296 0003577 Ing. Hana Gattermayerová CSc.
297 0009746 Ing. Pavel Kopta
298 1003733 Ing. Šárka Florianová
299 1100611 Ing. Stanislav Rec
300 0011474 Ing. Michal Přibyl
301 1400732 Ing. Miroslav Bém
302 0400316 Ing. Josef Paul
303 0007660 Ing. Vít Lerl
304 0012622 Ing. Zdeněk Műller
305 0602352 Ing. Jan Heger
306 0000107 Ing. Michael Trnka CSc.
307 0601619 Ing. Tomáš Jochec
308 0008812 Ing. Michal Sedláček Ph.D.
309 0000417 Ing. Jiří Maivald
310 0004138 Ing. Ladislav Bukovský
311 1004821 Ing. Jan Kasan
312 0402566 Jan Vitner
313 0008305 Ing. Miroslav Hrabě
314 1101121 Ing. Richard Žák
315 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
316 1104010 Ing. David Šotkovský
317 1301665 Ing. Radek Pazdera
318 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
319 0011556 Ing. Richard Laššák
320 0008742 Ing. Karel Košek
321 0014465 Ing. Klára Indrová
322 1103714 Ing. Petr Blažek
323 0013133 Ing. Boris Navrátil
324 0602602 Ing. Eva Blažková
325 1005437 Ing. Jiří Hrůza
326 1201746 Ing. Martin Černý
327 0701297 Ing. Monika Baráková
328 0102036 Ing. Milan Přibyl
329 0101315 Ing. Vladimír Sedlák
330 0005251 Ing. Robert Hajný
331 0101557 Ing. Martin Pobuda
332 0201282 Ing. Bohumil Fröhlich
333 1102489 Ing. Milan Chrobák
334 1003286 Ing. Bořek Čerbák
335 0102605 Ing. Lukáš Benda
336 0501063 Jiří Prušek
337 1201920 Ing. Patrik Zdařil
338 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová