Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektová dokumentace a informační model - seminář-ZRUŠEN

Projektová dokumentace a informační model - seminář-ZRUŠEN

Přednášející: Ing. Jaroslav Synek, PhD., Ing. Jan Klečka, Ing. Filip Kalina

Anotace: Pokračující a rozvíjející seminář problematiky Jakost projektové dokumentace

Program:

  • cíle
  • vymezení prostředí – platné právní a technické předpisy ČR vztahující se k problematice
  • příklady z praxe
  • používané postupy kontroly jakosti
  • výsledky kontrol a jejich zhodnocení
  • výstupy z kontrol – nápravná opatření
  • aplikace výstupů a jejich využití ve vztahu k platnému právnímu a technickému rámci
  • závěr

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 7.12. 2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 07122021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 3.12.2021, nebo do vyčerpání kapacity sálu.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68