Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Protihluková ochrana u liniových staveb - webinář

Protihluková ochrana u liniových staveb

Termín konání:
11.06.2024, 13:00 - 17:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Negativní vliv hluku a vibrací na lidské zdraví se v ČR někdy bagatelizuje. Zejména ze strany mladé generace, která naopak vyhledává akce, kde se hlasitostí projevu opravdu nešetří.

Naštěstí máme k dispozici veřejnoprávní (zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, zákon 283/2021 Sb. v platném znění, NV č. 433/2022 Sb.) i soukromoprávní (zákon č. 89/2012 Sb., zákon č. 250/2016 Sb.) předpisy, které nastavují pro tuto oblast limity. OK ČKAIT Pce se uvedené problematice v minulosti věnovala, nyní dáváme důraz na navrhování a realizaci protihlukových opatření podél liniových staveb, neboť ČR je poměrně hustě osídlená a najít dnes trasu liniové stavby bez negativního vlivu na okolní sídelní útvary je prakticky nemožné.

Cílem webináře je prezentovat tento multioborový problém úhlem pohledu stavařů, hygieniků a policie. Je určen pro všechny relevantní zájemce – AO, stavební úřady, dotčené orgány, představitele měst a obcí, stavební firmy...

Program:

1.blok

Fyzikální podstata šíření zvuku (hluku) ovzduším

Veřejnoprávní předpisy v oblasti ochrany proti hluku

2.blok

- Postup Policie ČR při rušení nočního klidu

Měření a vyhodnocení hluku u liniových staveb

Přednášející:

Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., Ing. Dana Potužníková, Ing. David Kresl, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,

Plk. Mgr. Jan Záhorský, Krajské ředitelství Policie ČR Pardubice

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Organizace:

OK ČKAIT Pardubice

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 800
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1104132 Ing. Marek Gajdoš
2 0015320 Ing. Alex Podgornych
3 0010964 Ing. Vladimír Suchý
4 1104491 Ing. Barbora Pavelková
5 0301387 Ing. Martin Haueisen
6 0009541 Ing. Karel Kozel
7 0102015 Ing. Martin Hejl
8 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
9 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
10 0500978 Miroslav Ira
11 0010598 Josef Vencl
12 0601652 Ing. Monika Kopecká
13 0012876 Ing. Michal Fott
14 1302244 Ing. Tomáš Ruth
15 0701407 Ing. Jiří Cihlář
16 0700884 Ing. Aleš Hřib
17 1400831 Ing. Jan Matoušek
18 0701607 Ing. Jiří Herynek
19 0202351 Ing. Jan Batík
20 0300140 Ing. Josef Kameník
21 0501432 Ing. Petr Frančík
22 0008103 Ing. Ladislav Mička
23 1104007 Lukáš Fabiánek
24 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
25 0013433 Ing. Jan Hrachovec
26 1007348 Ing. Dominik Mojžíšek
27 1007162 Ing. Róbert Tomov
28 0101537 Ing. Radek Lukeš
29 0501252 Ing. Filip Kučera
30 0011375 Ing. Radmila Šmeráková
31 0009345 Ing. Jitka Tobolová
32 0101525 Milan Blažek
33 0009803 Věra Koutová
34 1006324 Ing. Jiří Vranečka
35 1005293 Ing. Roman Skoták
36 0202010 Roman Vynahlovský
37 1201734 Ing. Josef Kala
38 1104377 Ing. Adam Řeháček
39 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
40 1202497 Martin Baše
41 1104556 Ing. Lukáš Pospíšil
42 1006095 Ing. Milan Mitrič
43 0201980 Ing. Michal Krošlák
44 1100275 Ing. Eva Hudečková
45 0012583 Ing. Petr Mahdal
46 0501368 Ing. Věra Vanerová
47 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
48 1100781 Ing. Jan Krömer
49 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
50 0101168 Martin Kolouch
51 0601535 Ing. Luděk Horáček
52 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
53 3000277 Ing. Pavol Gálik
54 1001112 Mgr. Jana Zemanová
55 1201746 Ing. Martin Černý
56 1004732 Ing. Monika Škutová
57 1202125 Ing. Tomáš Olša
58 1003141 Ing. Zdeněk Hrubý
59 0013123 Ing. Karel Smejkal
60 0013257 Ing. Petr Müller
61 0201282 Ing. Bohumil Fröhlich
62 0701086 Ing. Radim Loukota
63 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
64 0602720 Ing. Jan Hejcman
65 0013150 Ing. Michal Rebec
66 0102672 Ing. Marcela Kadlecová
67 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
68 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
69 1007243 Ing. Radim Švajda
70 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.