Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Protivýbuchová prevence z hlediska požární bezpečnosti - seminář

Protivýbuchová prevence z hlediska požární bezpečnosti - seminář

Přednášející: Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D., IHAS s.r.o. ; Ing. Vavera, COUP OSTRAVA s.r.o.

Odborný garant: Ing. Jan Peterek, vedoucí projektů firmy K.B.K. fire

Anotace: Cílem semináře je seznámit posluchače se základními pravidly ochrany staveb před výbuchem tak, aby projektant stavby (požární bezpečnosti) věděl kdy a jak má tuto problematiku řešit. Posluchači by si měli odnést všeobecný základní přehled o problematice.

Program:

  • Protokol o určení vnějších vlivů z hlediska vlivu BE (skladovaných a manipulovaných látek) – Základní informace, náležitostí, požárně technické charakteristiky. Použití např. ČSN EN 1127-1, ČSN EN 60079-10-1
  • Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) – náležitostí, kdy se zpracovává, podklady pro DOPV, návaznosti na požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších přepisů
  • Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par jako vyhrazené požární bezpečnostní zařízení – Informace o způsobu detekce plynů, návrh a použití, havarijní větrání, požadovaný rozsah v rámci dokumentace a PBŘS. Obecně informace se zaměřením zejména na detekci v hromadných garážích.

Místo konání: Ostravia a.s., školící místnost, 28 října 150, 702 00 Ostrava (sídlo ČKAIT Ostrava)

Datum konání: 15.11.2022

Čas konání: od 14 hod

Organizační garantČKAIT Ostrava, tel. 555 508 432, ostrava@ckait.cz

Podmínky vstupu na seminář se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 15112022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Ostrava, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na ostrava@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 1.11.2022.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději 2 dny před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
50
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1102430 Ing. Erika Pohorelli
2 1100338 Ing. Petr Tomeš
3 1100354 Ing. Milan Bortlík
4 1102696 Ing. Drahomíra Rašková
5 1102695 Ing. Šárka Novotná
6 1103813 Ing. Šárka Vítečková
7 1103677 Ing. Gabriela Borovcová
8 1102210 Dr. Ing. Jiří Vaculík
9 1103615 Ing. Tereza Česelská Ph.D.
10 1102362 Ing. Aleš Tuček
11 1202178 Ing. Pavel Klega
12 1102321 Ing. Olga Šmahlíková
13 1104485 Michal Wróbel
14 1104299 Ing. Jakub Volný
15 1103411 Ing. Jan Pavelek
16 1101979 Ing. Jana Folwarczná
17 1102057 Ing. Roman Vitásek
18 1103401 Ing. Jaroslav Hudeček
19 1101121 Ing. Richard Žák
20 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
21 1104259 Ing. Miroslav Keberle
22 1103814 Ing. Magda Kopecká
23 1004574 Ing. Tamara Svobodová
24 1005508 Ing. Jakub Novák
25 0013534 Ing. Jaroslav Miklós
26 1007258 Radim Staviař
27 1006091 Ing. Martin Alexa
28 1005797 Ing. Kamila Ising
29 1004527 Ing. Libor Tůma
30 1004714 Ing. Jiří Kroulík
31 0013533 Ing. Marek Šaroch
32 0600203 Ing. Zdeněk Laube