Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Prováděcí vyhlášky nového stavebního zákona - webinář

Prováděcí vyhlášky nového stavebního zákona - webinář

Webinář je přesunut na 14.10.2021.

webinář, čtvrtek 14.10.2021, 13.00 – 17.00 hod

MMR v rámci rekodifikace stavebního práva intenzivně pracuje na novém stavebním zákoně. ČKAIT jako připomínkové místo podává za autorizované osoby relevantní připomínky. Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s prováděcími vyhláškami nového stavebního zákona.

Termín
Celková kapacita
14
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013940 Ing. Václav Šustr
2 0102032 Ing. Milan Vávra
3 0301186 Jana Kožíšková
4 1102462 Marie Fojtíková
5 0301559 Jiří Švestka
6 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
7 1400537 Ing. Martin Janák
8 0003224 Eva Jakubková
9 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
10 0012478 Václav Radechovský
11 0401314 Ing. Pavel Štětka
12 0008402 Ing. Richard Beneš
13 0102309 Ing. Věra Slunečková
14 0602646 Karel Nývlt