Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Provádění montáží a revizí v pohledu zahájení platnosti nového zákona o VTZ - S

Provádění montáží a revizí v pohledu zahájení platnosti nového zákona o VTZ - S

SEMINÁŘ

Přednášející: Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik

Anotace: Není zcela v silách přednášejícího detailně popsat veškerou problematiku činností při montážích i revizích instalací pouze v jednom semináři! Zkusíme tedy alespoň porovnat současné praktické zkušenosti z montáží a  revizí instalací s dosud neúplnými požadavky nového zákona o VTZ a pokusíme se na konkrétních případech z praxe ukázat na některé problémy se kterými by se mohli setkat někteří kolegové po zahájení platnosti tohoto zákona. Další podrobnosti budou postupně probírány na dalších akcích agentury  ČKAIT k tomuto tématu a to podle stavu kompletace účinnosti nového zákona o vyhrazených technických zařízeních.

Program: Problematika provádění montážní a revizní činnosti, sice po zahájení platnosti nového zákona o vyhrazených technických zařízeních od 1.7.2022, ale také stále chybějících prováděcích předpisů či vládních nařízeních nutných i pro správnou účinnost tohoto zákona. Porovnání požadavků původních předpisů a nového zákona a některá upozornění na problematiku uplatňování nových požadavků v současné praxi elektrotechniků.

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 7.6. 2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 07062022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 58
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0007224 Ing. Zdeněk Provázek
2 0013571 Radek Šuch
3 1102731 Libor Bujok
4 1200656 Alois Večeřa
5 0014896 Vladislav Šplíchal
6 0008736 Ing. Tomáš Lebr
7 0010276 Ing. Jan Vybíral
8 1007233 Ivo Koláček
9 0011624 Daniela Strnadová
10 0003589 Ing. Josef Kolínský