Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - seminář

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - seminář

Přednášející:  Ing. Čeněk Kadlec

Anotace:  Přednáška je zaměřena na činnost jednotlivých účastníků výstavby, na jejich povinnosti a odpovědnost vyplývající z předpisů stavebního práva, přičemž vychází z ustanovení stavebního zákona, že provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Program: 

  1. Úvod – povinnosti účastníků výstavby
  2. Řízení a provádění staveb
  3. Úloha stavbyvedoucího v procesu výstavby
  4. Výkon technického dozoru nad prováděním stavby
  5. Ukázky zápisů, kontrolních listů a dokumentace vedené TDS při kontrole staveb
  6. Ukázka vedení stavebních deníků a zápisů účastníků výstavby
  7. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb  

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Datum konání: 27.4.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 27042023 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář/webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0501355 Anna Löfflerová
2 0014453 Libor Fiala
3 0009429 Ing. Karel Pelant
4 0001441 Ing. Jaromír Benýšek
5 0013200 Zdeněk Štěch
6 0013287 Pavel Fotr
7 0006965 Ing. František Stejskal
8 0005446 Ladislav Novotný
9 0014891 Ing. Michal Vaňkát
10 0003240 Ing. Antonín Perný
11 0000636 Vladimír Vrbka
12 0000164 Ing. Josef Roubíček CSc.
13 0007660 Ing. Vít Lerl