Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - webinář

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - webinář

Přednášející:  Ing. Čeněk Kadlec

Anotace:  Přednáška je zaměřena na činnost jednotlivých účastníků výstavby, na jejich povinnosti a odpovědnost vyplývající z předpisů stavebního práva, přičemž vychází z ustanovení stavebního zákona, že provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Program: 

 1. Úvod – povinnosti účastníků výstavby
 2. Řízení a provádění staveb
 3. Úloha stavbyvedoucího v procesu výstavby
 4. Výkon technického dozoru nad prováděním stavby
 5. Ukázky zápisů, kontrolních listů a dokumentace vedené TDS při kontrole staveb
 6. Ukázka vedení stavebních deníků a zápisů účastníků výstavby
 7. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb  

Místo konání: online

Datum konání: 27.4.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 27042023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006734 Ing. Miroslav Tobek
2 1004817 Michal Stehlík
3 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
4 0102379 Radek Veselý
5 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
6 1104031 Ivo Bůžek
7 0401314 Ing. Pavel Štětka
8 1102726 Ing. Iva Polochová
9 1007409 Ing. Denisa Djordjevićová
10 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
11 1202161 Josef Husárek
12 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
13 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
14 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
15 0101168 Martin Kolouch
16 0014779 Ing. Jan Vytiska
17 1400237 Radek Studený
18 0100852 Ing. Luboš Drachovský
19 1103982 Ing. Radovan Klima
20 0010933 Ing. Ivana Fialová
21 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
22 1302012 Miroslav Koníček
23 0005482 Ing. Tomáš Leiss
24 0010611 Ing. Petr Poupa
25 0012572 Jan Fassmann
26 0009541 Ing. Karel Kozel
27 0013390 Ing. Ondřej Machek
28 0601652 Ing. Monika Kopecká
29 1006574 Ing. Tomáš Holásek
30 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
31 0012062 Milan Valeš
32 3000374 Marek Timko
33 1400569 Ing. Pavel Vostal
34 1005731 Ing. Radomír Můčka
35 1005421 Ing. Jan Zelinka
36 0401469 Ing. Zdislav Mazur
37 1100742 Ing. Josef Waclawek
38 1301944 Miroslav Večerka
39 0102319 Ing. Marie Všohájková
40 0402631 Ing. Filip Strasser
41 0401803 Ing. Marie Sýkorová
42 0602861 Ing. Jiří Bubník
43 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
44 0701701 Ing. Iveta Kopřivová
45 1001258 Ing. Vítězslav Židek
46 0014082 Ing. Tomáš Husák
47 0202328 Ing. Roman Sornas
48 1001908 Ing. Eva Janáčková
49 0300772 Petr Pařízek
50 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
51 0601910 Ing. Petr Vrábel
52 1006834 Mgr. Petr Bláha
53 0202419 Ing. Jan Kasa
54 0601968 Ondřej Janeček
55 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
56 1006324 Ing. Jiří Vranečka
57 0007711 Ing. Pavel Doležil
58 1101462 Roman Otisk
59 0400963 Ing. Antonín Wachtel
60 0601333 Ing. Petr Vlasák
61 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
62 0015060 Ing. Martin Padevět
63 0701455 Michal Tereska
64 0402593 Ing. Martin Žebera
65 0401726 Jiří Bauer
66 1007198 Milada Schneiderová
67 0014495 Lukáš Drmota
68 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
69 1100221 Ing. Radim Kyjonka
70 1102643 Vratislav Bajgar
71 0013474 Ing. Ladislav Hodek
72 0601870 Ing. Jan Felgr
73 1005444 Ing. Radek Weigner
74 0014436 Petr Tomášek DiS.
75 1104229 Rostislav Křístek
76 1100094 Ing. Ivo Čech
77 0100538 Ing. Adolf Šicner
78 0602044 Ing. Petr Baše