Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - webinář

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - webinář

Přednášející:  Ing. Čeněk Kadlec

Anotace:  Přednáška je zaměřena na činnost jednotlivých účastníků výstavby, na jejich povinnosti a odpovědnost vyplývající z předpisů stavebního práva, přičemž vychází z ustanovení stavebního zákona, že provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Program: 

 1. Úvod – povinnosti účastníků výstavby
 2. Řízení a provádění staveb
 3. Úloha stavbyvedoucího v procesu výstavby
 4. Výkon technického dozoru nad prováděním stavby
 5. Ukázky zápisů, kontrolních listů a dokumentace vedené TDS při kontrole staveb
 6. Ukázka vedení stavebních deníků a zápisů účastníků výstavby
 7. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb  

Místo konání: online

Datum konání: 27.4.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 27042023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006734 Ing. Miroslav Tobek
2 1004817 Michal Stehlík
3 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
4 0102379 Radek Veselý
5 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
6 1104031 Ivo Bůžek
7 0401314 Ing. Pavel Štětka
8 1102726 Ing. Iva Polochová
9 1007409 Ing. Denisa Djordjevićová
10 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
11 1202161 Josef Husárek
12 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
13 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
14 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
15 0101168 Martin Kolouch
16 0014779 Ing. Jan Vytiska
17 1400237 Radek Studený
18 0100852 Ing. Luboš Drachovský
19 1103982 Ing. Radovan Klima
20 0010933 Ing. Ivana Fialová
21 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
22 1302012 Miroslav Koníček
23 0005482 Ing. Tomáš Leiss
24 0010611 Ing. Petr Poupa
25 0012572 Jan Fassmann
26 0009541 Ing. Karel Kozel
27 0013390 Ing. Ondřej Machek
28 0601652 Ing. Monika Kopecká
29 1006574 Ing. Tomáš Holásek
30 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
31 0012062 Milan Valeš
32 3000374 Marek Timko
33 1400569 Ing. Pavel Vostal
34 1005731 Ing. Radomír Můčka
35 1005421 Ing. Jan Zelinka
36 0401469 Ing. Zdislav Mazur
37 1100742 Ing. Josef Waclawek
38 1301944 Miroslav Večerka
39 0102319 Ing. Marie Všohájková
40 0402631 Ing. Filip Strasser
41 0401803 Ing. Marie Sýkorová
42 0602861 Ing. Jiří Bubník
43 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
44 0701701 Ing. Iveta Kopřivová
45 1001258 Ing. Vítězslav Židek
46 0014082 Ing. Tomáš Husák
47 0202328 Ing. Roman Sornas
48 1001908 Ing. Eva Janáčková
49 0300772 Petr Pařízek
50 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
51 0601910 Ing. Petr Vrábel
52 1006834 Mgr. Petr Bláha
53 0202419 Ing. Jan Kasa
54 0601968 Ondřej Janeček
55 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
56 1006324 Ing. Jiří Vranečka
57 0007711 Ing. Pavel Doležil
58 1101462 Roman Otisk
59 0400963 Ing. Antonín Wachtel
60 0601333 Ing. Petr Vlasák
61 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
62 0015060 Ing. Martin Padevět
63 0701455 Michal Tereska
64 0402593 Ing. Martin Žebera
65 0401726 Jiří Bauer
66 1007198 Milada Schneiderová
67 0014495 Lukáš Drmota
68 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
69 1100221 Ing. Radim Kyjonka
70 1102643 Vratislav Bajgar
71 0013474 Ing. Ladislav Hodek
72 0601870 Ing. Jan Felgr
73 1005444 Ing. Radek Weigner
74 0014436 Petr Tomášek DiS.
75 1104229 Rostislav Křístek
76 1100094 Ing. Ivo Čech
77 0100538 Ing. Adolf Šicner
78 0602044 Ing. Petr Baše
79 0102237 Mgr. Pavel Pupík
80 1400336 Ing. Jiří Marek
81 1202210 Ing. Petra Konečná
82 1302401 Ing. Martin Běťák
83 1104018 Ing. Robin Humelič
84 0300499 Jiří Vaněk
85 0500498 Ing. Jiří Fiala
86 0011509 Ing. Irena Truhlářová
87 1400268 Ing. Lukáš Kopecký
88 1004424 Ing. Milan Pokorný
89 0602720 Ing. Jan Hejcman
90 1201746 Ing. Martin Černý
91 1004832 Ing. Tomáš Jakl
92 0010934 Ing. Iva Suchomelová
93 1104494 Markéta Přívratská
94 1007237 Bc. Štěpán Hašpica
95 0014261 Ivan Novák
96 0014964 Mgr. Aleksandr Makarov MBA
97 0001052 Ing. Josef Toman
98 0001068 Ing. Josef Tulach
99 0013256 Tomáš Kopřiva
100 0015142 Ing. Jiří Ramba
101 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
102 0012263 Ing. Radek Šárovec
103 0014344 Ing. Kateřina Musílková
104 0012813 Ing. Pavel Havlena
105 0013995 Ing. Martin Bartoš
106 0015133 Ing. Tomáš Fait
107 0009060 Milan Janeček
108 0011517 Ing. Libor Marek
109 0009410 Ladislav Vodička
110 0009308 Ing. Sylva Chmelová
111 0012594 Ing. Jiří Bauer
112 0010330 Ing. Blanka Příkopová
113 0013793 Ing. Tomáš Kocourek
114 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
115 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
116 0013068 Ing. Martin Schneider
117 0012719 Ing. Roman Květoň
118 0009268 Ing. Radek Zenker
119 0014556 Ing. Lenka Skřivánková
120 0014118 Ing. Václav Jezbera
121 0004641 Ing. Karel Franke
122 0011055 Ing. Květa Kousalová
123 0008882 Ing. Kateřina Kvapilová
124 0014955 Martin Labuť
125 0011858 Tomáš Kotrba
126 0007076 Ing. Stanislav Líbal
127 0009562 Ing. František Bartoš
128 0014099 Rostislav Demel
129 0011032 Ing. Naďa Rosická
130 0013731 Ing. Josef Brabec
131 0014651 Martin Tkáč
132 0007695 Ing. Marie Wolfová
133 0010598 Josef Vencl
134 0013907 Ing. Vít Zelikov
135 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
136 0007120 Petr Cyprián
137 0011760 Ing. Radek Záloha
138 0014949 Ing. Eva Michková
139 0004919 Ing. Petr Unger
140 0012652 Ing. Pavel Rek
141 1301489 Ing. Robert Vráblík
142 0013251 Kryštof Rotkovský
143 0014763 Ing. Jakub Kodras DiS.
144 0015087 Ing. Pavel Maňák
145 0015125 Ing. Jan Lukášek Ph.D.
146 0012564 Michal Beneš DiS.
147 0014331 Ing. Michal Balík
148 0007660 Ing. Vít Lerl
149 0003224 Eva Jakubková
150 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
151 0003059 Jiří Prokop
152 0014010 Ing. Pavel Kroc
153 0501480 Bc. Jan Svoboda
154 0013025 Ing. Petr Zeman
155 0002801 Ing. František Smetana
156 0013566 Ing. Ján Škripko
157 0014917 Emil Skotnický
158 0015187 Ing. Martin Zeman
159 0003150 Ing. Boris Dekanovský
160 0015031 Ing. Jan Jendele
161 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
162 0014974 Ing. Petra Pavlousková
163 0701419 Ing. Jiří Matějka
164 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
165 1103884 Ing. Vít Rogelböck
166 0011253 Pavel Vokrouhlík
167 0009407 Ing. Ladislav Vala
168 0014205 Ing. Michal Drozd
169 0014547 Ing. Jan Linhart
170 1006977 Ing. Tomáš Herman
171 0202444 Ondřej Šlais dipl. tech.
172 1101788 Ing. Kamil Grigar
173 0010709 Ing. Karel Kuklík
174 1007294 Ing. Martin Galeta
175 0013424 Ing. Radslav Pivoňka
176 1102491 Ing. Vladimíra Pokorná
177 1006671 Martin Vymazal
178 0014607 Vít Kodeš DiS.
179 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
180 0006120 Ing. Ivo Pelc
181 0102554 Ing. Michal Haman
182 1302396 Radek Zatloukal
183 1202451 Jan Bluma
184 0301537 Ing. Miroslav Končík
185 0013429 Ing. Markéta Šedivá
186 0014175 Jakub Dolana
187 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
188 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
189 0012449 Ing. Lukáš Hrbek
190 1202344 Jana Schneider
191 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
192 1302246 Marian Kozubík
193 1103779 Ing. Jiří Záškodný
194 1004514 Jan Jebáček DiS.
195 0012818 Ing. Lubor Švec
196 0003795 Ing. Vladimír Volráb
197 1101681 Kamil Herůdek
198 1400741 Ing. Jan Trtík
199 1201052 Ing. Peter Melicherík
200 1004493 Ing. Pavel Šulák Ph.D.
201 0500491 Günter Hanisch
202 0102518 Ing. Petr Müller
203 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík
204 0202491 Ing. Jakub Herejk
205 1006240 Ing. František Pokorný
206 0402135 Ing. Petr Urban